Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil 20mg Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil kaufen Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis cialis 20mg Kamagra kaufen in Deutschland Kamagra bestellen online kamagra kaufen KAMAGRA ORIGINAL Deutsch Online Store: diskrete Lsung fr Erektionsstrungen: Kamagra (Generic Viagra), Apcalis (Cialis) - zuendstoff.at kamagra original Acquisto Kamagra prezzo basso 50/100mg online in Italia, Kamagra Italia kamagra italia Levitra Generico in farmacia Italiana online al migliore prezzo levitra prezzo

Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra generico Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo vardenafil preo Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra preo Levitra Infarmed,Levitra Preo Infarmed,Levitra Preo levitra infarmed Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg preo Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma Cialis preo Cialis Infarmed,Cialis Infarmed Preo,Cialis Bula Infarmed cialis infarmed

امید - قمار سنگین روژآوا

قمار سنگین روژآوا

نه. افاقه نکرد. تمام تضمینها مبنی بر این که آمریکا به پایگاه اینجیرلیک نیازی ندارد و روژآوا قادر به تأمین نیازهای آمریکا به پایگاههای نظامی است، بی فایده بود. تمام اعلام وفاداری ها به دمکراسی و وعده و وعیدها به بهبود "دمکراتیک" امور بر مبنای نورمهای "جامعۀ جهانی" و تمام تعهدات دیپلماتیک به دول معظمۀ غرب و در رأسشان دولت آمریکا، بی فایده بود. ارتش ترکیه به همراهی 1500 "شورشی سوریه" در یورشی برق آسا تقریبا بی آن که گلوله ای شلیک کند، شهر جرابلس در غرب رودخانۀ فرات، شهری که داعش روزها قبل رزمندگان خود و خانواده هایشان را از آن خارج کرده بود، را به تصرف خود در آورد و روز سیاهی را برای روژآوا رقم زد. روزی که شاید سرنوشت دولت خودگردان روژآوا را برای همیشه رقم بزند و آن را به دفتر خاطرات تاریخ بسپارد.

همۀ اینها در شرایطی واقع می شد که فقط یک روز قبل از آن کردهای روژآوا سرمست از پیروزی خیره کنندۀ خویش بر ارتش سوریه در حسکه و با اعلام خروج ارتش سوریه از این شهر، کنترل کامل آن را به دست گرفته بودند. بین آن "پیروزی" چشمگیر و این شکست هولناک کمتر از بیست و چهار ساعت فاصله بود. در آن پیروزی ارتش ظفرمند متحد وفادار روژآوا، ارتش آمریکا، دوش به دوش مبارزان کرد ایستاده بود. همچنان که تصرف منبیج و آزادسازی آن از دست داعش تنها به یمن بمبارانهای سنگین نیروی هوائی "ائتلاف ضد تروریستی" (زکی!!) به رهبری آمریکا امکانپذیر شده بود. حملاتی که به اذعان خود رسانه های غربی نیز قربانیان زیادی از میان غیر نظامیان از خود به جا گذاشته بود. اکنون همه چیز برای دولت خودگردان آنارشیستهای بوکچینی روژآوا در بهترین وضعیت قرار داشت. سران روژآوا یک بار دیگر نشان دادند که با تمام جد و جهدشان در فراگیری آنارشیسم آنتی کمونیستی استاد بوکچین، از کمترین درایت لازم برای درک جنگهای نا متقارن جهان مدرن و رهبری جنبشی در دل شرایط متلاطم جهان امروز برخوردارند. آنها نشان دادند که تمام ژستها و ادا اطوارهای مدرنیستی واحدهای زن و مرد "دفاع مردمی" تنها پردۀ ساتری بود بر همان پیشمرگایتی فرصت طلب و عقب مانده عشیره ای که از سیاست فقط دو چیز را می فهمد: اول کالاشنیکوف و دوم تبدیل شدن به دنبالچۀ این یا آن قدرت بزرگ منطقه ای یا جهانی. فرقی هم نمی کند که نام سازمان رهبری کننده اش چه باشد. حزب دمکراتیک مردم کردستان سوریه یا حزب دمکرات کردستان ایران یا اتحادیه میهنی یا کومه له. و این بار نیز همان سرنوشت تراژیکی در انتظار جنبشی از کردها در گوشه ای از خاورمیانه است که از تمام جنبشهای کردی تاکنونی امروزی تر و مدرن تر به نظر میرسید، در جوهرش اما همان جنبش ملی کردایتی باقی مانده بود. پس از عملیات برق آسای ارتش ترکیه در تصرف جرابلس، و پس از این که معلوم شده بود آقا بالا سر عزیز روژآوا، پیاده نظام تحت الحمایه خودیش یعنی واحدهای دفاع مردمی یپگ (YPG) را به ثمن بخس به ترکیه قلدر فروخت، کامنت نویسی مأیوس در مجادله ای به زبان انگلیسی نوشته بود: "کردها دوستی به جز کوهستان ندارند". بیچاره راست گفته بود. اما این سرنوشتی بود که خودشان برای خودشان برگزیدند.

"اشتباهات" روژآوا و رهبری اش یکی و دو تا نبودند و نیستند. از همان آغاز نا آرامیها در سوریه و در حالی که در مناطق کرد نشین کمترین تشنج بین ارتش سوریه و کردها وجود داشت و در شرایطی که ارتش سوریه دو فاکتو به عنوان قدرت حفاظتی برای همین مناطق نیز عمل می کرد، واحدهای رزمی دفاع مردمی روژآوا که توسط پ ک ک شکل گرفتند، سیاست خوابیدن در لابلای شکافها را در پیش گرفتند و زمانی که نخستین تصاویر بریدن سر سربازان سوری توسط دستجات اسلامی و ارتش آزاد سوریه به جهان مخابره می شد، کردها منفعلانه به تماشای جنایت نشستند و درایت خویش در "حفظ آرامش در مناطق کردنشین" از طریق عدم ورود به جنگ با مزدوران تا دندان مسلح عربستان و ترکیه و غرب دمکراتیک را ستودند. درایتی که قرار بود زمینه های سیاسی را برای کردستان خودگردان فراهم کند. قیصریه در حال آتش گرفتن بود و کردها به فکر دستمال خویش بودند. همه و هر کس که در جنگ خونین سوریه پا به میدان می گذاشت، به فکر تغییر آرایش خاورمیانه و پایان دادن به نقشه ای بود که میراث صد ساله سایکس-پیکو به حساب می آمد، کردها هم به نوبۀ خود. با این تفاوت که اگر برای دیگران این تغییر ژئوپلیتیک خاورمیانه طرحی عمومی برای تغییر کل آرایش سیاسی منطقه بود، برای کردها این به منزلۀ اصلاحی در نقشۀ به جا مانده از نظم پس از جنگ جهانی اول بود که در آن فقط جای دولتی به نام کردستان خالی بود. این و تنها این، قطب نمایی بود که عمل سیاسی دستجات کرد را رقم می زد.

هیچ درجه از تأکید بر خودگردانی و نظم کانتونی امور، نمی توانست هدف واقعی کردها را بپوشاند. و بدیهی بود که در میانۀ نفرت مذهبی و قومی ای که تا مغز استخوان خاورمیانه نفوذ کرده بود، پروژۀ روژآوا خود نمی توانست جزئی از این نفرت و کینه ورزی نباشد. در حالی که خاورمیانه به طور کلی و سوریۀ خونین به طور مشخص به نیروئی نیاز داشت که چشم اندازهای نظمی نوین و فراتر از کینه ورزی های ملی و قومی و مذهبی را نمایندگی کند، روژآوا کردستان آزاد را هدف خود قرار داده بود و به این وسیله خود را از تمام امکاناتی که پروژه ای اجتماعی برای رهائی خاورمیانه بدان نیاز داشت محروم می کرد و بقای خود را هر چه بیشتر به حمایت قدرتهای بزرگ بازیگر در جنگ خونین سوریه گره می زد. در تراژدی کوبانی این سرنوشت برای همیشه با چسبیدن به واحدهای نخبۀ رزمندگان انگلیسی و آمریکائی و با اتکاء آشکار به بمباران های "ائتلاف ضد تروریستی" رقم خورد. روژآوا از همان زمان که کوبانی را نجات داد، به عنوان پروژه ای خاورمیانه ای مرده بود. این اکنون دیگر پروژه ای بود که تحقق آن فقط به همت غرب بستگی داشت. همانطور که موجودیت اسرائیل به عنوان پدیده ای غیر خاورمیانه ای تنها با اتکاء به غرب متحقق شد.

تاریخ می رفت تا تکرار شود. یک بار دیگر دورنمای دولتی کارگزار غرب در خاورمیانه با وجهه پروژه ای "مترقی"، "خودگردان" و شبه سوسیالیستی در خاورمیانه ظاهر می شد. همچنان که در اسرائیل نیز در آغاز کار تحقق سوسیالیسم خودگردان کیبوتصها به عنوان پردۀ ساتری برای شکلگیری دولتی راسیستی و میلیتاریستی عمل می کرد. تفاوت در این بود که سران روژآوا اصلا نفهمیدند که ژئوپلیتیک جهان در حال تغییراتی بنیادی بود و قدرتی که قرار بود تضمین کنندۀ پروژۀ آنان باشد، اکنون قدرتی بود شکننده و در حال افول. آنها امیدهای خود را به ستاره های پرچم آمریکائی گره زدند که در هیأت هیلاری کلینتون "تغییر محور به سمت آسیا" را برای مقابله با عروج غیر قابل پیشگیری چین بر منشور سیاسی خود نوشته بود تا بتواند در هیأت اوباما خاورمیانه را با "هدایت از پشت صحنه" شکل دهد. ناهمزمانی روژآوا دقیقا در آن بود که زمانی به غرب چسبید که چسب غرب در خاورمیانه در حال وا رفتن بود. روژآوا از اینجا رانده و از آنجا مانده شد. پیوندهای خود را با تودۀ مردم غیر کرد خاورمیانه گسست و جائی برای خود باز نکرد تا با قدرت آتش آمریکا این جا را برای خود باز کند و هنگامی که گلوله های آمریکائی در لوله ها گیر کردند، کار روژآوا به سر رسید.

اما حقیقتا چگونه شد که ظرف فقط چند روز آن پیروزی بزرگ به چنین شکست هولناکی بدل گردید؟ چه شد که حرکت به سمت غرب فرات و یکپارچه کردن کانتونهای کرد نشین غرب و شرق سوریه یک باره به بایگانی سپرده شد و اکنون واحدهای دفاع مردمی "یپگ" ناچار به واگذاری شهرهائی می شوند که "خود" تسخیر کرده اند. آن هم واگذاری به دولت ترکیه، این دشمن خونی پروژۀ کردستان آزاد در خاورمیانه؟ چه شد که ترکیه ای که سالها برای ورود به سوریه و ایجاد "منطقۀ حائل" خویش در آن (یا همان اشغال شمال سوریه) به این در و آن در می زد اینچنین یکباره و بدون هیچ واهمه ای دست به عمل زده است؟ کدام تحولات چشم سران روژآوا را خیره کرد و مانع از تشخیص بلای در حال نزول گردید؟

تیر خلاص بر شقیقۀ پروژۀ روژآوا هنگامی شلیک شد که ژنرال تاون سند، فرمانده نیروهای آمریکائی در عراق و سوریه، به نیروی هوائی سوریه و روسیه هشدار داد که در صورت نزدیک شدن به مواضع نیروهای تحت حمایت آمریکا، هواپیماهای آمریکائی به سوی سوری ها و روس ها شلیک خواهند کرد. هشداری که همه چیز را عوض می کرد. اکنون این آمریکا بود که تمام قد از یک سو به تحریک کردها و باز کردن جبهه ای از سوی آنان در مقابل ارتش سوریه دست می زد و از سوی دیگر تحت عنوان ائتلاف ضد تروریسم به کشوری هشدار می داد که خود بدون هیچ مجوزی نیرو به خاک آن ارسال کرده بود. هشدار تاون سند بدترین سناریوها را در مقابل منطقه و مهم تر از آن در مقابل بلوک رقیب قرار می داد. یا دولت سوریه و هم پیمان رسمی و قانونی آن روسیه بر علیه نیروهای آمریکائی وارد عمل می شدند و به این ترتیب کابوس رویاروئی آمریکا و روسیه با تمام نتایج غیر قابل پیش بینی آن به واقعیتی عملی بدل می گردید و یا برای این دولت و متحدش راهی به جز عقب نشینی از مقابل نیروهای ظفرمند روژآوا باقی نمی ماند که در شرایط جدید به سرعت برق الباب و جرابلس و سایر شهرهای مناطق شمالی سوریه را نیز اشغال نموده و منطقۀ یکپارچۀ مینی دولت روژآوا را (در کنار اسرائیل به عنوان ایالت پنجاه و دوم آمریکا) ایجاد می نمود. کابوسی نه کمتر وحشتناک برای سوریه و روسیه و همچنین برای ایران و ترکیه ای که هنوز درگیر تسویه حساب با کودتائی نافرجام است. کودتائی که لااقل تا این اندازه دخالت آمریکا در آن آشکار شده است که سفارت این کشور از آن به عنوان "خیزش در ترکیه" نام برده بود.

اگر تردیدی هم برای سوریه و روسیه و ایران در باز کردن راه برای ترکیه وجود داشت، ژنرال تاون سند این تردید را برطرف کرد. بسیار خوب، میخواهید شلیک کنید؟ بفرمائید. این نیروئی است که قرار است بساط رزمندگان شما در هم بپیچد. به سوی این نیرو شلیک کنید، هواپیماهای ترک را پائین بکشید، تانکهای آرتش ترکیه را با موشکهای تاو هدف قرار دهید و ضمنا فراموش نکنید که فاتحۀ ناتو را هم بخوانید. این نتیجۀ منطقی هشداری بود که راه را برای ترکیه باز کرد و پروژۀ روژآوا را به خاک سپرد. برای ایران و روسیه و حتی سوریه، معامله کردن با ترکیه اردوغان صد بار گواراتر از معامله کردن با یک ناتوی متحد است. روژآوا خیال میکرد که به توپها و موشکهای آمریکائی تکیه دارد. این البته در عرصۀ جدال با داعش درست بود. اما روژآوا هرگز نفهمید که پیشرویهایش را مدیون توازن قوائی بود که از قضا با ورود روسیه به عرصۀ جنگ سوریه شکل گرفته بود. این توازن قوا بود که ترکیه را آچمز می کرد. بر هم زدن همین توازن قوا دقیقا همان کار را با خود روژآوا و حامی آمریکائی اش کرد. این آنها هستند که آچمز شده اند.

****************

چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که معاون رئیس جمهور آن در سفر به ترکیه در فرودگاه آنکارا مورد استقبال معاون شهردار آنکارا قرار گرفت.

یک پروژۀ رهائیبخش تنها با چشم اندازی از خاورمیانه ای متحد می توانست از دل تلاطم سوریۀ خونین راه خود را باز کند. این کار را باید آغاز کرد. رؤیای یک خاورمیانه سوسیالیستی بر متن تحولات فاجعه بار امروز البته غیر واقعی به نظر می رسد. اما همین رؤیای غیر واقعی صد بار واقعی تر از تصور این است که بدون چنین چشم اندازی خاورمیانه رنگ صلح و سعادت و آرامش به خود خواهد دید.

بهمن شفیق

7 شهریور 95

 

28 اوت 2016َ

یادداشت

 • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
  Written by
  استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
 • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
  Written by
  آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
 • قمار سنگین روژآوا
  Written by
  چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
 •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
  Written by
  فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
 • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
  Written by
  گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
 • صالح مسلم و محللش
  Written by
  صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
 • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
  Written by
  اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
 • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
   وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

نظر خوانندگان

Guest (وحید صمدی)
سلام رفیق امین عزیز از این که به دلیل مشغله های زندگی به کامنت شما با تاخیر زیاد پاسخ می دهم عذر می ...
Guest (آهنگر)
می بینی رفیق! ذات سرمایه داری همه جای دنیا یک جور است. البته همه جا یک شکل نیست اما ماهیت همان است. ...
Guest (آهنگر)
چه تاثیر عمیق و در عین حال غم انگیزی روی من گذاشت این مقاله! چه خشم و نفرتی را در من زنده کرد و چقدر...
Guest (آهنگر)
با سلام خدمت جهانگیر در بارۀ اینکه چه ساخ مناسبی می توانم به انتقادات شما بدهم بسیار اندیشیدم. چند ب...
Guest (وحید صمدی)
سلام رفقا آهنگر و رودین عزیز از این که مقاله مورد توجه تان قرار گرفت خوشحالم و از کامنت های صمیمانه ...
Guest (بهمن شفیق)
رفیق عزیز، با تشکر و پوزش از این که خیلی دیر به کامنت شما می پردازم. آنچه شما در مورد " سرمایه ی تج...
Guest (nader)
چرا این عکس پورنوگراف را بطورکامل درصفحه اول سایت چاپ نکردید؟خجالت کشیدید هستۀ تلخ دستهایم را محکمتر...
Guest (آهنگر)
رودین جان از اینکه چنین برداشتی از کامنت من به ذهن خواننده متبادر می شود متاسفم. لیکن با کمال میل م...
Guest (رودین)
رفیق وحید عزیز؛ نوشته بسیار خوب و جسورانه ای بود. دست تان را به گرمی می فشارم. زنده باشید
Guest (رودین)
آقا یا خانم آهنگر؛ "پدیده ننگین احمدی نژاد"؟! یعنی مثلاً "پدیده ننگین خاتمی" یا "پدیده ننگین روحانی"...

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

JSN Glass template designed by JoomlaShine.com