Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil 20mg Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil kaufen Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis cialis 20mg Kamagra kaufen in Deutschland Kamagra bestellen online kamagra kaufen KAMAGRA ORIGINAL Deutsch Online Store: diskrete Lsung fr Erektionsstrungen: Kamagra (Generic Viagra), Apcalis (Cialis) - zuendstoff.at kamagra original Acquisto Kamagra prezzo basso 50/100mg online in Italia, Kamagra Italia kamagra italia Levitra Generico in farmacia Italiana online al migliore prezzo levitra prezzo

Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra generico Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo vardenafil preo Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra preo Levitra Infarmed,Levitra Preo Infarmed,Levitra Preo levitra infarmed Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg preo Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma Cialis preo Cialis Infarmed,Cialis Infarmed Preo,Cialis Bula Infarmed cialis infarmed

امید - ارتجاع تروریستی محصول سرمایه داری است: در باره حوادث تروریستی فرانسه

ارتجاع تروریستی محصول سرمایه داری است: در باره حوادث تروریستی فرانسه

در منطقه پر حادثه و خشونت بار خاورمیانه، اوضاع رفته رفته از کنترل خارج شده است. البته تبعات ویرانگر انارشیسمی که از سوریه وعراق ویمن گرفته تا لیبی، بتدریج  شاهد شعله ورشدن آتش خشونت در سایر قسمتهای جهان هستیم. انفجارهای پاریس و حادثه نیس در فرانسه، کشتار در کلوب شبانه در امریکا و بمب گذاریها در فرودگاه آتاتورک ترکیه ، از نمونه های افزایش خشونت سیاسی در جهان معاصر ماست. سر منشا تروریسم در جهان ،خاورمیانه است. یعنی جاییست که در آن تروریسم ارتجاعی بدنیا می اید، رشد می کند و قدم در جهان بیرون می گذارد.

ممکنست در نگاه اول ،بین منطقه خاورمیانه ، بطور مثال سوریه با مثلا فرانسه هیچگونه رابطه نزدیکی نتوان پیدا کرد. برای رسیدن به چنین رابطه ای ابتدا باید به بعضی فاکتها توجه شود.1-تروریستهای معاصر مسلمان هستند(یا ادعای مسلمان بودن را دارند).2-این افراد سنی مذهب هستند.3-همه این تروریستها وابسته به یکی از سرشاخه های مذهب چهارگانه سنت وجماعت یعنی ،حنبلی هستند. البته وهابیت بخشی از مذهب حنبلیست. نکته دیگر،همه وهابیون تروریست نیستند، اما همه تروریستها،وهابی هستند.4-پایگاه طبقاتی رهبران این تروریستها از میان ثروتمندترین لایه های حاکم بر جهان عرب و پیاده نظام این تروریستها، از لایه های پایینی جامعه است. یعنی معمولا آدمهای فقیر و بدبخت جذب این فرقه های تند رو میشوند. کسانی که هر روز در معرض تحقیر قرار دارند. حتا افرادی که در غرب، این اعمال وحشیانه را انجام میدهندمعمولا برخاسته از محلات فقیر نشین جنوب شهری هستند.

این فکتها را ذکر کردم تا با کنارهم گذاشتن آنها بتوان پاسخی برای این همه خشونت پیدا کرد. واقعیت اینست که ، این مناسبات سرمایه داریست که اکثریتی را از مالکیت بر محصول کارشان خلع کرده است. این مناسبات بیرحمانه است که حسرت یک زندگی انسانی را بر دل همه گذاشته  است. اگر در گذشته بعضی از افراد برای مبارزه با شکاف عظیم طبقاتی که دست پخت سرمایه داری است، یعنی برای برقراری عدالت اجتماعی، جذب گروههای چپ و مارکسیست میشدند بطوریکه جوانان عدالت طلب و برابری خواه در سرتاسر جهان ، با الهام از مبارزانی مانند لنین ،لوکزامبورک، فیدل و چه گوارا، مبارزه در جهت رهایی از دست عمال سرمایه را به پیش میبردند، متاسفانه با تضعیف جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر در جهان ، که توسط سرمایه داری صورت گرفت افرادی که بدنبال عدالت و برابری بودند با فقدان اندیشه های انسانی سوسیالیسم، بسمت این گروههای جهادی غلتیدند که خود سرمایه داران آنها را برای مبارزه با جنبشهای عدالتخواه ایجاد کرده بودند. چرا که تمامی هم وغم سرمایه داری جهانی در راستای به زانو کشانیدن سوسیالیسم ،بجهت گسترش هژمونی کاپیتالیسم در جهان صورت گرفت اما با خلأ بوجود آمده ،بعد از تضعیف جنبشهای سوسیالیستی، سرمایه داری چاره دیگری برای آنها نگذاشته بود.

البته به هیچ عنوان قصدی برای توجیه اعمال تروریستی این افراد ندارم. ولی واقعیت اینست که رشد ونمو تروریسم ارتجاعی،در خلأ سوسیالیسم و چرخش به راست چپ بوجود آمده است. مطمئن باشید با وجود یک جنبش سوسیالیستی قدرتمند، هیچ آدم عاقلی به این سمت نمی رود. اما این جهان سرمایه داری وغرب بود که زمینه بوجود آمدن تروریسم را فراهم کرد وخواسته و ناخواسته حضور افراد در بسیج نیرو برای این گروهها را شکل وسمت داد . گروههای جهادی هم با تبلیغات فراوان و با برخورداری از سرمایه های زیادی که از مافیای نفت در خاورمیانه به آن سمت می رود خود را تنها راه رهایی ازین همه سختی ورنج و عذاب می خوانند وبشارت عدالت آسایش ورفاه می دهند. جلوه وجودی این عدالت را صدر اسلام وخلفای راشدین معرفی میکنند. بمانند گذشته کنیز و برده در خدمت افراد خود قرار میدهند.با اینکار اندیشه های خود را نزد پیروانشان را شیرین نشان میدهند همچنین بشما می گویند در صورت کشته شدن به بهشت میروی .برای همین هم، از افزایش قدرت گروههای جهادی مثل داعش نباید تعجب کرد. واقعیت اینست که در صورت برپایی مناسبات انسانی در جهان ، تروریسم هم خواهد مرد.با مرگ سرمایه داری، تروریسم هم به انتها خواهد رسید. چرا که سرمایه داری همیشه برای حفظ خویش تروریسم ارتجاعی را در دل خود پرورش داده است.

 

مرگ بر ارتجاع تروریستی

مرگ بر کاپیتالیسم

رضا رخشان

28/4/1395

یادداشت

 • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
  Written by
  استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
 • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
  Written by
  آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
 • قمار سنگین روژآوا
  Written by
  چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
 •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
  Written by
  فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
 • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
  Written by
  گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
 • صالح مسلم و محللش
  Written by
  صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
 • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
  Written by
  اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
 • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
   وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

نظر خوانندگان

Guest (وحید صمدی)
سلام رفیق امین عزیز از این که به دلیل مشغله های زندگی به کامنت شما با تاخیر زیاد پاسخ می دهم عذر می ...
Guest (آهنگر)
می بینی رفیق! ذات سرمایه داری همه جای دنیا یک جور است. البته همه جا یک شکل نیست اما ماهیت همان است. ...
Guest (آهنگر)
چه تاثیر عمیق و در عین حال غم انگیزی روی من گذاشت این مقاله! چه خشم و نفرتی را در من زنده کرد و چقدر...
Guest (آهنگر)
با سلام خدمت جهانگیر در بارۀ اینکه چه ساخ مناسبی می توانم به انتقادات شما بدهم بسیار اندیشیدم. چند ب...
Guest (وحید صمدی)
سلام رفقا آهنگر و رودین عزیز از این که مقاله مورد توجه تان قرار گرفت خوشحالم و از کامنت های صمیمانه ...
Guest (بهمن شفیق)
رفیق عزیز، با تشکر و پوزش از این که خیلی دیر به کامنت شما می پردازم. آنچه شما در مورد " سرمایه ی تج...
Guest (nader)
چرا این عکس پورنوگراف را بطورکامل درصفحه اول سایت چاپ نکردید؟خجالت کشیدید هستۀ تلخ دستهایم را محکمتر...
Guest (آهنگر)
رودین جان از اینکه چنین برداشتی از کامنت من به ذهن خواننده متبادر می شود متاسفم. لیکن با کمال میل م...
Guest (رودین)
رفیق وحید عزیز؛ نوشته بسیار خوب و جسورانه ای بود. دست تان را به گرمی می فشارم. زنده باشید
Guest (رودین)
آقا یا خانم آهنگر؛ "پدیده ننگین احمدی نژاد"؟! یعنی مثلاً "پدیده ننگین خاتمی" یا "پدیده ننگین روحانی"...

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

JSN Glass template designed by JoomlaShine.com