توضیح: مصاحبه زیر در سپتامبر سال پیش از سوی انستیتوی کردستان واشینگتن با صالح مسلم، دبیر اول حزب اتحاد دمکراتیک مردم کردستان سوریه، انجام گرفت. مواضع صالح مسلم در ستایش دمکراسی پروری آمریکا همان مواضعی است که عبداله اوجالان سالها پیش و در جریان محاکمه اش عنوان نموده و از انگلستان و آمریکا به عنوان الگوهای دمکراسی نام برده بود. صالح مسلم و حزب اتحاد دمکراتیک کردستان سوریه به شفاف ترین وجهی تحول چپ در تبدیل شدن به ابزاری در خدمت بورژوازی مسلط بر سرمایه داری جهانی را به نمایش می گذارند: آمیزه ای از اصلاحات رادیکال اجتماعی در خدمت توسعه طلبی میلیتاریستی دمکراسی های امپریالیستی. صفوف این چپ محدود به خودگردانها بوکچینی در روژآوای سوریه نیست و از رادیکالترین دستجات آنتی دویچ در آلمان تا کینزیان جنگ طلب سندرزی در آمریکا و تا خانوادۀ مقدس "چپ انقلابی" و کمونیسم (ضد) کارگری را در بر میگیرد.

انتشار مصاحبه در شرایط کنونی و با توجه به تحولات سوریه به زیان داعش و نقش نیروهای دفاع مردمی و مشاوران آمریکائی-اروپائی آنان در آیندۀ سوریه می تواند در روشن تر شدن مقاصد و برنامه های این جریانات مفید واقع شود.

تحریریه امید

************************************

انستیتوی کردستان واشینگتن ( WKI )

مصاحبه با آقای صالح مسلم، رهبر حزب اتحاد دمکراتیک ( PYD )

2 سپتامبر 2015

آقای صالح مسلم  رهبر حزب اتحاد دمکراتیک  ( PYD ) و معاون هماهنگ کننده کمیته تغییرات دمکراتیک ( NCC ) در سوریه است. آقای مسلم یکی از برجسته ترین چهره های سیاسی کرد سوریه است، که برای فعالیت سیاسی اش در جنبش کردها از اوایل 1970 شناخته می شود. او فارغ التحصیل مهندسی شیمی از دانشگاه فنی استانبول در سال 1977 و از سال 1978 تا سال 1990 در سازمان مرکزی نفت ومعادن در عربستان سعودی مشغول به کار بوده است، او بعد ازاین که در سال 1992 به سوریه برگشت بعنوان مهندس در دفتر خصوصی مشغول بکارو عضو اتحادیه مهندسان در حلب شد.

آقای مسلم یکی از بنیانگذاران حزب دمکراتیک (PYD ) در سال 2003 بود. بعلت فعالیت سیاسی اش چندین بار توسط رژیم سوریه به زندان افتاد به همراه یک سال در 2004 و سه ماه در سال 2006 که در طی آن متحمل شکنجه های فیزیکی و روحی شد. خانواده او مورد تهاجم رژیم واقع شد، در سال 2009 نیروهای امنیتی سوریه به خانه او حمله کردند و همسر اورا برای وارد آوردن فشار به او دستگیر کردند. همسرآقای مسلم برای 9 ماه در زندان ماند و در این مدت متحمل شکنجه روحی شد.

در سال 2013، پسر آقای مسلم، شروان صالح مسلم، که یک جنگجوی واحد دفاع مردمی ( YPG ) بود در نبرد علیه داعش در تل ابیض بقل رسید. آقای مسلم نقش عمده ای در مبارزه با تروریسم در سوریه داشته است، مخصوصا بوسیله حمایتش از دفاع مردمی ( YPG) در دفاع از مردم کوبانی و آزاد کردن منطقه بزرگی از کردستان سوریه ( روژآوا).

انستیتوی کردستان واشینگتن :

 انستیتوی کردستان واشینگتن مفتخر است که با شما مصاحبه ای در باره وقایع اخیر سوریه، روژآوا، و جنگ شما بر علیه داعش و مسائل سیاسی منطقه انجام دهد. بنظر شما داعش چگونه است؟ و چه کسی در پشت آنها است؟

صالح مسلم :

قدرت های جهانی در حال تجدید آرایش در خاورمیانه هستند، و این تغییر باید ساختارهای کهنه را بردارد و ساختار نوی بجای آن بسازد. بعضی از قدرت های منطقه از این فرصت استفاده کردند و ابزار مخربی مثل داعش و سازمانهای مشابه تروریستی دیگری را برای پیاده کردن برنامه های محلی شان بوجود آوردند.

تقریبا پوشش هر روزه خبری وقایع اتفاقیه در سوری بوسیله رسانه های آمریکا انجام میشود، مخصوصا جنگ میان گروه های گوناگون مسلح. شما وضع کردستان در این تئاتر سوریه را چگونه تعریف می کنید؟

مردم کرد به همراه بقیه مردمی که در روژآوا ( شمال سوریه) ساکن هستند، سازمان یافته ترین مردم درمیان مردم سوریه هستند. به یمن سازمان یابی شان، اول آنها قادر شدند رژیم را از منطقه شان بیرون کنند و متعاقبا سازمان های تروریستی را که تهدیدشان می کردند شکست دهند. آنها رهبری دمکراسی را در سراسر سوریه به عهده دارند.

شما مبارزه دفاع مردمی (YPG ) بر علیه داعش راچگونه می بینید؟ چه انتظاری امروز از آنها دارید، مخصوصا بعد از آزاد کردن منطقه بزرگی خارج از محدوده کردستان؟

YPG یک نیروی دفاعی است شامل نمایندگانی از تمامی منطقه روژآوا ( شمال سوریه)، شامل کردها، عرب ها، آسوری ها، سریانی ها و ترکمان ها. این یک نیروی انقلابی است که از مردم سوریه بطور کلی دفاع می کند، و این نیروی انقلابی ، اگر بتواند در یک شرایط مطلوب اتحادی با نیروهای دیگررا تشکیل بدهد، خواهان آن است تمام سرزمین سوریه را از تروریست های داعش و گروه های مشابه ویا رژیم سوریه آزاد کند.

برنامه شما بعد از داعش در سوریه چیست؟ ایا شما دولت فدرال  شبیه منطقه کردستان عراق تشکیل  خواهید داد؟ یا هدف تان تشکیل یک دولت کردستان مستقل است؟

مشکل فقط منحصر به داعش نیست، اما همچنین شامل سازمان های مشابه آن هم هست. ما نمی توانیم در سوریه به آرامش برسیم با وجود سازمان هایی که تفکرشان شبیه داعش است. تا آنجایی که به اهداف ما مربوط است، هدف ما یک سوریه غیر متمرکز، دمکراتیک، جایی که تمام مردم آزاد باشند و از حقوق دمکراتیک برطبق قرارهای کنوانسیون جهانی بهرمند شوند. مردم کرد در سوریه فرهنگ مخصوص به خود و مشخصات اجتماعی مختص به خود را دارند و آنها هیچ تشابهی با مردم کردی که در منطقه عراق هستند ندارند، و ما قصد تاسیس دولت ملی کردی را در سوریه نداریم.

آیا شما نقشه روشنی برای اداره منطقه خودتان دارید؟

 با مشارکت نیروهای دیگری که در روژآوا را با کرد ها شریک اند، خودگردانی دمکراتیک پایه گذاری شد. ما یک قرارداد اجتماعی بین مردم بوجود آوردیم مشابه قانون اساسی، که چگونگی و اداره  روابط بین نیروهای مختلف را تعین میکند. ما می خواهیم این تجربه را در سراسر سوریه بکارگیریم.

چه کسانی با برنامه شما مخالفند؟

دیکتاتوری ها – کسانی که با تفکرات شووینیستی دیگران را طرد میکنند، آنها که برابری و برادری در بین مردم را رد میکنند و کسانی که سعی در حفظ شرایط و ساختارهای قبلی دارند.

آیا تاکنون PYD توانسته است دست آورد غیر نظامی ای هم در منطقه شما بدست آورد؟

 حزب اتحاد دمکراتیک ( PYD ) یک حزب در میان یازده حزب دیگر در روژآوا است. دست آورد ها در روژآوا نتیجه برپایی مبارزه بوسیله گروهای مختلف شامل PYD بوده است. تمام موسسات دمکراتیک و سازمان های اجتماعی که واقعیت پیداکرده اند در شمار دست آورد های غیر نظامی ما هستند.

چه تعدادی از کردها جابجا و میزان ویرانی شهر هایشان را چگونه می بینید؟

برآورد شده است که صد ها هزار کرد جابجا شده اند، اما آمار دقیقی در دست نیست. بعضی از آنها به جنوب کردستان ( کردستان عراق) و بعضی به شمال ( کردستان ترکیه) فرار کردند. نتیجه جنگ، ویرانی، فشار اقتصادی و کمبود مواد بوده است. آنها به روستاها و محل هایشان به تعداد زیادی بزرگی بعد از این که لطمه های جنگ تمام شد برمیگردند، مخصوصا در کوبانی. روستاها و مناطق زیادی ویران شد – برای مثال، در کوبانی در صد خرابی به 80% رسید، و تل ابیض، راس العین و الحسکه خرابی های زیادی را متحمل شدند. جنگ هنوز ادامه دارد، وهر روز ما در شمال حلب شاهد ویرانی بیشتری هستیم.

آیا PYD هیچ گونه روابط بین المللی دارد؟ کدام کشور بیشترین حمایت را از کرد های سوریه می کند؟

ما بعنوان یک حزب در پی تماس با تمام قدرت های منطقه و جهانی هستیم  که اهداف و برنامه هایمان را برای دمکراسی و خود گردانی، که به واقعیت پیوسته اند و مدلی برای آینده سوریه را، توضیح دهیم. هنوز هیچ دولتی از خودگردنی دمکراتیک حکایت نکرده است، اما یک خوشبینی هایی از این پروژه به عنوان مسیری برای دمکراسی در سوریه وجود دارد.

 در مورد همسایه تان ترکیه چه؟ ما متوجه اظهارات متعددی بوسیله افسران دفاع مردمی ( PYG ) شدیم که می گویند ترکیه با تعدادی از گروهای رادیکال در سوریه همکاری میکند. آیا شواهدی برای این همکاری وجود دارد؟

ترکیه بصورت یک قدرت اصلی منطقه، آرزوها و برنامه هایی برای خاور میانه دارد. آنها سعی دارند از موقعیت وخیم منطقه سوء استفاده و برنامه هایشان پیاده کنند. بر طبق گزارش های رسانه های ترکیه و بین المللی آنها روابط مشکوکی با نیروهای متعصب داعش و گروهای تروریستی مشابه دارند. تعدادی از شهروندان ترکیه که وابسته به گروه های تروریستی بودند دستگیر و کشته شده اند، و عوامل خارجی اقرار کرده اند که در ترکیه آموزش دیده اند، به عبورآزاد بسیاری از تروریست ها اشاره نمی کنم .

هدف منطقه حائل که دولت ترکیه مایل است در داخل سوریه ایجاد کند چیست؟ و در پرتو ناروشنی و سوالاتی که در واشینگتن هست، موضع دولت آمریکا دراین مورد چیست، و منطقه حائل برای شما بعنوان یک کرد سوریه چه معنایی دارد؟

از زمان شروع انقلاب سوریه، ترکیه اعلام و سعی کرد که یک منطقه حائل در زیر کنترل و هژمونی یا مشارکت در اداره یک چنین محلی برای به اجرا گذاشتن برنامه هایشان و تاثیر در تغییر نفوس آن برای اهدافشان، به اجرا در بیآورد. آمریکا مکررا مخالفت خود را با منطقه حائل ابراز کرد و ما به موضع آمریکا اعتماد کردیم با این حال اگر ترکیه این برنامه را پیاده کند ما آنرا به عنوان اشغال سرزمین سوریه به حساب می آوریم.

بعضی شما را متهم می کنند که از رهبر سوریه بشارالاسد و ایران حمایت می شوید. جواب شما به این چیست؟

این ها اتهامات نادرستی هستند که بوسیله نیروهای دشمن مردم کرد ساخته میشود برای این که جنبش کرد هارا خدشه دار کنند و بین کرد ها وانقلاب سوریه شکاف ایجاد کنند. ما قسمتی از جنبش مردم کرد هستیم که مبارزه می کند برای موجودیت و حقوق دمکراتیک خود بر علیه دولت هایی که برکردستان حکومت میکنند، شامل ایران و سوریه. این برای ایران وسوریه امکان پذیرنیست که از جنبشی که برای حقوق کردها مبارزه می کند حمایت کنند. توجه داشته باشید که ما هنوز هم در حال مبارزه سختی با رژیم سوریه از زمان شورش قامشلو در سال 2004 هستیم. ما در نتیجه این جنبش شهید داده ایم هم در زیر شکنجه در شکنجه گاه های سازمانهای امنیتی سوریه از سال 2004 و هم در زمان انقلاب سوریه، موقعی که ما منطقه مان را از زیر نیروهای سوریه آزاد کردیم.

آیا یک تصویر همگونی از موقعیت عراق و سوریه وجود دارد؟

هم عراق و هم سوریه شاهد ضربه های کشنده ای از طرف نیروهای ترور مثل داعش و دیگر گروه های مشابه هستند، و نیروهای کرد در هر دو کشور از نیروهای اصلی مقاومت هستند که توانایی بدست آوردن پیروزی در مقابل آنها را دارند.

شما رابطه خود را با احزاب کردی عراق چگونه می بینید؟ آیا رژیم کردستان به شما در جنگ علیه تروریست ها کمکی کرد؟

ما رابطه خوبی با تمام احزاب کردی عراق داریم. رژیم کردستان عراق بما در جنگ علیه تروریست ها، بوسیله حمایت نظامی و لجستیکی کمک کرد و هم بصورت شرکت نیروهای پیشمرگه در دفاع از کوبانی. ما مشتاق داشتن روابط خوب با تمام احزاب کردی هستیم.

به عنوان یک رهبر سرشناس، نظر شما در مورد ریاست جمهوری کردستان عراق چیست؟

من فرزند این ملت هستم، و فکر می کنم اصطلاح " رهبر سرشناس" یک کمی مبالغه آمیز برای من باشد. موضوع ریاست جمهوری در منطقه کردستان یک مسئله داخلی است و به احزاب سیاسی آنجا مربوط است، و ما مطمئن ایم که آنها قادر خواهند بود بر این بحران بدون دردسر غلبه کنند. موقعیت مردم کرد خیلی حساس است و وارد دوران شکننده ای شده است و نیروهای کرد نباید خودشان را با مسائل فرعی مشغول کنند.

شما رابطه خودتان را با آمریکا چگونه توضیح می دهید؟

 واحد دفاع مردمی ( YPG ) متعلق به یک سیستم خود گردانی دمکراتیک است، و رابطه اش با ائتلاف بین المللی بر علیه داعش در چهارچوب هم کاری نظامی برعلیه آنهایی تهدیدی بر علیه انسانیت اند وجود دارد، و آمریکا رهبری این ائتلاف را به عهده دارد. این یک قدم مثبت است. ما به دنبال توسعه رابطه سیاسی و دیپلماتیک خود با آمریکا هستیم و ما امید واریم که در این راه موفق شویم.

پیغام شما به مردم آمریکا و دولتشان چیست؟

آمریکا یک قدرت برترجهانی است که دمکراسی را در سراسر جهان تقویت می کند و سعی در ایجاد و گسترش آن در سراسر جهان دارد، و مردم آمریکا معیارها و اصول خود را برای دمکراسی دارند. پرزیدنت آمریکا، روزولت اصول دمکراسی را زمانی که یک شهروند بود وقبل از این که رئیس جمهور شود، داشت. پیغام من به دولت و مردم آمریکا این است که مردمان کردی در خاور میانه هستند که سعی در حفظ وجود خودشان و محکم کردن همان حقوق دمکراتیکی دارند که مردم آمریکا به آن معتقدند. این مردم کرد قادر به پیروزی بر نیروهای تروریست و متعصبی شدند که ارزش های انسانی را تهدید میکردند، و آنها مدافعان نیرومندی از ارزشهای دمکراتیکی  که مردم آمریکا در سراسر دنیا منتشر می کنند هستند. به همین دلایل ما باید رابطه خودمان را با مردم و دولت آمریکا محکم کنیم. مردم کرد به عنوان پیش گامان دمکراسی برای این امر آماده اند.

خیلی متشکرم ازوقت شما. ما امید واریم از شما در واشینگتن پذیرایی کنیم.

 

منبع:

 

http://dckurd.org/2015/09/02/interview-with-mr-salih-muslim-chairman-of-democratic-union-party-pyd/

یادداشت

 • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
  Written by
  استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
 • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
  Written by
  آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
 • قمار سنگین روژآوا
  Written by
  چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
 •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
  Written by
  فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
 • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
  Written by
  گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
 • صالح مسلم و محللش
  Written by
  صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
 • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
  Written by
  اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
 • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
   وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

نظر خوانندگان

Guest (وحید صمدی)
سلام رفیق امین عزیز از این که به دلیل مشغله های زندگی به کامنت شما با تاخیر زیاد پاسخ می دهم عذر می ...
Guest (آهنگر)
می بینی رفیق! ذات سرمایه داری همه جای دنیا یک جور است. البته همه جا یک شکل نیست اما ماهیت همان است. ...
Guest (آهنگر)
چه تاثیر عمیق و در عین حال غم انگیزی روی من گذاشت این مقاله! چه خشم و نفرتی را در من زنده کرد و چقدر...
Guest (آهنگر)
با سلام خدمت جهانگیر در بارۀ اینکه چه ساخ مناسبی می توانم به انتقادات شما بدهم بسیار اندیشیدم. چند ب...
Guest (وحید صمدی)
سلام رفقا آهنگر و رودین عزیز از این که مقاله مورد توجه تان قرار گرفت خوشحالم و از کامنت های صمیمانه ...
Guest (بهمن شفیق)
رفیق عزیز، با تشکر و پوزش از این که خیلی دیر به کامنت شما می پردازم. آنچه شما در مورد " سرمایه ی تج...
Guest (nader)
چرا این عکس پورنوگراف را بطورکامل درصفحه اول سایت چاپ نکردید؟خجالت کشیدید هستۀ تلخ دستهایم را محکمتر...
Guest (آهنگر)
رودین جان از اینکه چنین برداشتی از کامنت من به ذهن خواننده متبادر می شود متاسفم. لیکن با کمال میل م...
Guest (رودین)
رفیق وحید عزیز؛ نوشته بسیار خوب و جسورانه ای بود. دست تان را به گرمی می فشارم. زنده باشید
Guest (رودین)
آقا یا خانم آهنگر؛ "پدیده ننگین احمدی نژاد"؟! یعنی مثلاً "پدیده ننگین خاتمی" یا "پدیده ننگین روحانی"...

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

JSN Glass template designed by JoomlaShine.com