Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil 20mg Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil kaufen Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis cialis 20mg Kamagra kaufen in Deutschland Kamagra bestellen online kamagra kaufen KAMAGRA ORIGINAL Deutsch Online Store: diskrete Lsung fr Erektionsstrungen: Kamagra (Generic Viagra), Apcalis (Cialis) - zuendstoff.at kamagra original Acquisto Kamagra prezzo basso 50/100mg online in Italia, Kamagra Italia kamagra italia Levitra Generico in farmacia Italiana online al migliore prezzo levitra prezzo

Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra generico Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo vardenafil preo Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra preo Levitra Infarmed,Levitra Preo Infarmed,Levitra Preo levitra infarmed Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg preo Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma Cialis preo Cialis Infarmed,Cialis Infarmed Preo,Cialis Bula Infarmed cialis infarmed

امید - نه به ناتو، جنگ و کاپیتالیسم – پیام کمونیستهای لوگانسک و سازمان بوروتبا به تطاهرات مونیخ بر علیه کنفرانس امنیتی
Print this page

نه به ناتو، جنگ و کاپیتالیسم – پیام کمونیستهای لوگانسک و سازمان بوروتبا به تطاهرات مونیخ بر علیه کنفرانس امنیتی

با تحلیل روندهای در حال وقوع در اقتصاد جهانی و در نتیجۀ آن در عرصۀ سیاست، اتحاد بوروتبا بر این باور است که زمان ایجاد یک ساختار بین المللی واحد که قادر به ایجاد هماهنگی بین تمام کمونیستها و نیروهای ترقیخواهی باشد که برای ایجاد یک نظم جهانی عادلانه تر مبارزه می کنند: سوسیالیسم.

پیام همبستگی کمونیستهای لوگانسک – اتحاد نیروهای چپ به رفقای آلمانی برای راهپیمائی روز 13 فوریه در مونیخ

رفقای عزیز،

ما کمونیستها، چپگرایان و آنتی فاشیستهای لوگانسک حمایت و همبستگی انترناسیونالیستی کمونیستی خویش را با برگزاری آکسیونهای شما به مناسبت کنفرانس امنیتی مونیخ و برعلیه بلوک نظامی متجاوز ناتو اعلام می کنیم.

به نظر ما ناتو چیزی جز سگ زنجیری امپریالیسم آمریکا نیست. هدف آن همواره این بوده و خواهد بود: به کارگیری قهر و سرکوب نظامی در مقابله به هر گونه مقاومتی از دولتها برای دستیابی به سیاستهای عادلانه تری در برابر منافع کمپانیهای فراملی. ایالات متحده آمریکا مدتهاست که دیگر دولتی به روال متعارف نیست، نظام مؤثری است از لابیگری جمعی و بنگاههای جهانی فراملیتی بر علیه بقیه جهان است. یک نقش کلیدی در این میان به بلوک متجاوز ناتو سپرده شده است که تماما تحت کنترل آمریکا قرار دارد.

ما، اهالی دنباس که از نئونازیهای مورد حمایت غرب رنج برده ایم، با اطمینان اعلام میکنیم که خون زنان، کودکان و سالخوردگان ما، شهرهای ویران ما و هزاران معلول آینده مان نتیجۀ مستقیم اعمال ناتو و آمریکا در اوکراین هستند. آنها هیولاهای فاشیست را پرورش دادند و تغذیه کردند و در دنباس رها کردند.

ما اظهارات بلوک نظامی ناتو در باب "صلح" را باور نمیکنیم. تمام جنگهای 50 سال اخیر کار این سازمان بودند. از لیبی تا یوگسلاوی، عراق و افغانستان، از آسیا تا آمریکای لاتین. هر جا که بلوک نظامی ناتو آشکار میشود، تنها رد پای فلاکت و تخریب از خود بر جا میگذارد. دنباس استثناء نیست. آنها از طریق کمپانیهای نظامی خصوصی تحت زعامت ناتو با مربیان نظامی و مشاورانشان کشتن سکنان بیگناه جنوب-شرق اوکراین را به نئو فاشیستهای اوکراین آموزش دادند.

ما به خواستها و مطالبات آکسیون شما می پیوندیم. در جهان امروز جائی برای سازمانهائی مانند ناتو نیست. این ابزار هژمونی جهانی سرمایه داری همراه با خود سرمایه داری باید به گذشته سپرده شود.

ناتو و ایالات متحده را متوقف کنیم! آمریکا و ناتو نخواهند توانست دنیا را متوقف کنند!

با درودهای انترناسیونالیستی کمونیستی

ماکسیم چالنکو

رهبر کمونیستها، رئیس اتحاد نیروهای چپ، هماهنگ کنندۀ فوروم بین المللی "آنتی فاشیسم، انترناسیونالیسم، همبستگی AIS "

لوگانسک، فوریه 2016

 

تظاهرات بر علیه کنفرانس امنیتی در مونیخ، 13 فوریه

پیام همبستگی سازمان بوروتبا بر علیه کنفرانس امنیتی ناتو در مونیخ

رفقا،

جهان در نقطۀ عطف تغییر بزرگی قرار گرفته است. مدل اقتصاد سرمایه داری به ورطۀ بحران در غلطیده است. تضادهای بین کشورهای اصلی سرمایه داری تشدید شده اند. در نبرد برای حفظ سودهای خویش جنگهای وحشتناکی در بخشهای زیادی از جهان توسط الیت حاکم به راه انداخته شدند. آنها برای مقاصد خودشان یا مثل اوکراین نیروهای راست رادیکال را به خدمت می گیرند و یا مثل خاورمیانه متعصبین مذهبی را.

ایالات متحدۀ آمریکا در تلاش برای حفظ سلطۀ اقتصادی خویش بر جهان است و به این منظور تمام ابزارهائی را به کار میگیرد که در اختیار دارد: تجدید سازمان پیمانهای اقتصادی موجود مثل سازمان تجارت جهانی و تلاش برای ایجاد پیمانهای جدید از قبیل پیمانهای همکاری ترانس پاسیفیک TPP و ترانس آتلانتیک TTIP. همانطور که آلکساندر ورشبوو، جانشین دبیر کل ناتو علنا اعلام کرد، آمریکا برای حمایت از سلطۀ خویش پیمان نظامی ناتو را به شرق گسترش داد. حضور نظامی روزافزون در کشورهای بالتیک برای تحت فشار قرار دادن رقیب، یعنی روسیه است.

با تحلیل روندهای در حال وقوع در اقتصاد جهانی و در نتیجۀ آن در عرصۀ سیاست، اتحاد بوروتبا بر این باور است که زمان ایجاد یک ساختار بین المللی واحد که قادر به ایجاد هماهنگی بین تمام کمونیستها و نیروهای ترقیخواهی باشد که برای ایجاد یک نظم جهانی عادلانه تر مبارزه می کنند: سوسیالیسم.

امروز مبارزه بر علیه نظام سرمایه داری در تمام کشورها در حال جریان است، از جمله در اوکراین. بسیاری از رفقای ما آزادی خویش را در این نبرد از دست داده اند و تعدادی نیز جانشان را.

اما آرمانهای والائی که حزب ما برای آنها مبارزه می کند پیروز خواهند بود، پرا که آرمان ساختن یک جامعۀ نو و عادلانه تر در قلب میلیونها اوکرائینی زنده است و وظیفۀ ماست که آن را سازمان دهیم.

ما همبتسگی خود را با تمام حامیان ایده های مارکس، با تمام آنتی فاشیستها و ترقیخواهان جامعه در مبارزه بر علیه نظام سرمایه داری اعلام میکنیم.

زنده باد وحدت بین المللی پرولتاریائی!

پیروزی از آن ماست!

آلکسی آلبو، هماهنگ کنندۀ اتحاد بوروتبا (مبارزه)

13 فوریه 2016

 

ترجمه تحریریه امید

منبع:

http://redstaroverdonbass.blogspot.ca/2016/02/us-nato-unleashed-fascism-on-ukraine.html

 

http://redstaroverdonbass.blogspot.ca/2016/02/capitalism-unleashes-horrific-wars-for.html

Related items