توضیح سایت امید:

مطلب حاضر بخش دوم گزارش جرمن فارین پالیسی از تحولات بین المللی در رابطه با برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ است. جرمن فارین پالیسی در این گزارش چکیده ای از مطالبی را طرح می کند که ژان ماری گونو، رئیس اتاق فکر "گروه بین المللی بحران" در مقاله ای به بحث میگذارد. مواضع عمومی گونو در گزارش جرمن فارین پالیسی معلوم نمی شود. مقاله مورد بحث گونو اما از همان مشخصات عمومی مطالب مراکز بورژوائی غربی برخوردار است. هم همان ادبیات و تبلیغات ضد روسی و هم همان حواله دادن درگیریهای فرقه ای و مذهبی به عقب ماندگی های جوامع خاورمیانه، تماما در مقاله گونو نیز یافت می شوند. تأکید بر این نکته از آن رو حائز اهمیت است که همین گونو در ارزیابی از تأثیرات مداخلۀ نظامی روسیه در سوریه به این اعتراف می کند که " فعالیتهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ بخشا به علت دخالت نظامی روسیه ... سرعت یافته اند". به عبارت روشن تر، این دخالت نظامی نه تنها اوضاع را وخیم تر نکرده است، بلکه شانس پایان حمام خون پنج ساله سوریه و خاورمیانه را افزایش نیز داده است. برای هر ناظر بی غل و غشی از تحولات خاورمیانه لااقل این باید روشن باشد که دخالت نظامی روسیه به طور مستقیمی ارتجاعی ترین جبهۀ جنگ طلبان خاورمیانه را تضعیف کرده و حقیقتا در خود سوریه شانس نابودی دستجات جنایتکار اسلامی را قویا بیشتر کرده است.

این درست همان مقطعی است که در چپ ایران تبلیغات ضد روسی افزایش یافته است و بخش عمدۀ این چپ یا با به میان کشیدن نئوتزاریسم روسیه به مقابله تبلیغاتی با تحولات سوریه می پردازند و یا با اشک تمساح بشردوستانه و لق لقه کردن الفاظ توخالی در باب "جامعۀ انسانی" و "بشریت انساندوست" و امثالهم به انتقاد از بمبارانهای روسیه بر میخیزند. چپ ایران حتی با بورژواهائی مثل گونو هم همصدا نیست، با دست راستی ترین نئوکانها، با مک کین ها همصداست.

***************************************

رقم جنگها در سرتاسر جهان و تعداد قربانیان آنان در سال جاری باز هم افزایش خواهند یافت. اینها پیش بینی های یک دیپلمات در با نفوذترین مجلۀ سیاست خارجی آلمان است. بر اساس این اظهارات، در 5 سال گذشته "تعداد منازعات و همراه با آن تعداد قربانیان و فراریان افزایش یافته است". نشریۀ "سیاست بین المللی" با نگاهی به جنگهای جاری بر این تصور تأکید می کند که این روند "در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت".

حقیقتا نیز خونین ترین جنگهای معاصر – در عراق، سوریه، لیبی، افغانستان و یا در جنوب سودان – یک نتیجۀ مستقیم یا غیر مستقیم قدرت طلبی غرب است که با دخالتهای نظامی و یا حمایتهای تخریبی از شورشیان هدف سرنگونی های پروغربی و یا تضعیف دولتهای غیر متمایل به همکاری را دنبال می کردند.

"سیاست بین المللی" برای آینده منازعات محتمل پیرامون چین را مورد مداقه قرار می دهد. اگر در سالهای عروج چین این توفیق به قدرتهای غربی دست نداد که با تحکیم پیوند جهان عرب سرشار از منابع زمینی با خویش برای نبرد آینده با چین آماده شوند، اکنون دیگر نشانه های این جنگ قدرت آشکارا ظاهر می شوند.

جنگ در حال گسترش

شمارۀ جدید نشریۀ "سیاست بین المللی" در مطلبی تحت عنوان "جنگهای سال 2016" به مهم ترین جدالهای نظامی معاصر می پردازد. مؤلف مقاله یک دیپلمات فرانسوی به نام ژان ماری گونو Jean-Marie Guéhenno است که در سالهای گذشته در پستهای مهمی در وزارت خارجه اشتغال داشت و اکنون ریاست اتاق فکر غربی "گروه بین المللی بحران International Crisis Group " را بر عهده دارد.

در مطلب آمده است که "جنگ در حال گسترش است. نگاهی به عقب این را نشان می دهد، چرا که از 5 سال قبل تعداد جنگها و همراه با آن قربانیان و فراریان افزایش می یابد. این وضع در سال جاری هم با جنگهای قدیمی و جدید ادامه خواهد یافت". [1] حقیقتا نیز کارشناسان در سال 2014 افزایشی 28 درصدی نسبت به سال 2013 را در تعداد قربانیان جنگ در خونین ترین 20 جنگ جاری مشاهده کرده اند. رقم قربانیان در این سال به 163،500 نفر رسید. [2] این گرایش کماکان ادامه دارد.

بدبینی به جاست

گونو نخست به جنگهای سوریه و عراق می پردازد. او می نویسد: "در سوریه سنگین ترین جنگ دوران ما در جریان است". البته فعالیتهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ "بخشا به علت دخالت نظامی روسیه و بخشا به علت عملیات تروریستی پاریس" سرعت یافته اند. با این که می توان امیدوار بود که آخرین ابتکارات مذاکراتی نهایتا به موفقیت بیانجامند، باز هم "دلایل بسیاری برای بدبینی وجود دارد".

آنچنان که گونو تأکید می کند، عراق نیز روی آرامش به خود نمی بیند. این وضعیتی است که از سال 2003 یعنی زمانی که یک ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق حمله کرد تا در بغداد نیروهای طرفدار غرب را به قدرت برساند. سوریه نیز از زمانی غرق در جنگ شد که نیروهای غربی برای سرنگون کردن دولت و ایضا گذاشتن نیروهای طرفدار غرب بر مصدر امور شروع به حمایت از بخشهائی از اپوزیسیون کردند.

کارشناسان تعداد افرادی را که در عراق از سال 2003 در نتیجۀ جنگ جان خویش را از دست داده اند بالغ بر یک میلیون نفر برآورده می کنند. [3] در سوریه تاکنون بیش از 300 هزار نفر قربانی جنگ شده اند. بیش از 10 میلیون نفر نیز علاوه بر آن یا مجبور به ترک کشور شده و یا در درون کشور از خانه و کاشانه شان فرار کرده اند.

جنگجویان و اسلحه ها

وضعیت در لیبی نیز بر اساس اظهارات گونو دراماتیک است. از زمانی که ناتو در سال 2011 از طریق جنگ دولت را ساقط کرد – تا در آنجا نیز نیروهای طرفدار غرب را سر کار بیاورد – لیبی در حال از هم پاشیدن است. اطلاعات قابل اعتمادی در زمینه قربانیان جنگ در لیبی در دسترس نیست. قربانیان جنگ در سال وقوع آن یعنی 2011 بین رقم 2000 نفر (سازمان بهداشت جهانی) تا 25 هزار نفر (بر اساس آمار اپوزیسیون سابق قذافی) تخمین زده می شوند. برای زمان بعد از آغاز جدالهای سال 2013 از حدود 5 هزار قربانی قابل اثبات سخن به میان می آید. رقم قربانیان احتمالا بسیار بیشتر از اینهاست. صدها هزار نفر نیز علاوه بر آن در حال فرارند.

گونو می نویسد: "هجوم کنترل نشده جنگجویان و اسلحه ها" ئی که در سقوط قذافی شرکت داشتند "در کل حوزۀ ساحل، از جمله در مالی و در دهانه دریای چاد به تشدید تنازعات منجر شد". در مالی اصولا ورود شبه نظامیان شدیدا مسلح اصولا عامل به راه افتادن جنگی بود که هنوز هم ادامه دارد. [4] در دهانه دریای چاد – شمال نیجریه و بخشهائی از کامرون، نیجر و چاد – بوکوحرم از تسلیحات جنگی لیبیائی نفع می برد. در تمام این کشورها پایانی برای جنگ متصور نیست.

شبکه های ترور، سودبران وقایع

اگر این جنگها ناشی از تهاجمات مستقیم نظامی (عراق، لیبی) و یا حمایت تخریبگرانه از یک طرف جنگ (سوریه) هستند، که توسط قدرتهای غربی برای  بر سر کار آوردن نیروهای متمایل به همکاری با غرب در کشورهای مربوطه صورت گرفته اند، جنگ دیگری که گونو در مقاله اش از آن یاد می کند با حمایت غرب در حال انجام است: جنگ یمن. این جنگی است که عربستان در مارس 2015 آن را آغاز کرد تا رقیب خود ایران را تضعیف کند.

گونو تأکید میکند که ریاض در این میان از سوی آمریکا و انگلستان مورد حمایت قرار می گیرد و علاوه بر آن قادر است با سلاحهای آلمانی جنگ را به پیش ببرد [5]، که برلین با آنها متحد سعودی اش را بر علیه ایران تسلیح کرده است. [6] در مقاله آمده است که "این جنگ تاکنون تخمینا 6000 قربانی داشته است که نیمی از آن غیرنظامیان بوده اند. بیش از 2 میلیون خانه هایشان را از دست داده اند و 120 هزار نفر دیگر مجبور به ترک کشور شده اند". بسیاری از آنان به سومالی رفته اند که از امنیتی بیشتر از یمن برخوردار است.

در مقاله آمده است که: "علاوه بر اینها جنگ زیرساختهای یمن را که پیش از آن نیز متزلزل بودند، نابود کرده است، شکافهای سیاسی را تعمیق نموده و فضای مناسبی را برای تعصبات مذهبی ایجاد کرده است که در اینجا تا آن زمان ناشناخته بود". و بالاخره این که جنگ در "موفقیت شبکه های ترور القاعده و داعش" مؤثر بوده است.

جهادی ها در حال رشد

گونو در کنار جنگهای جهان عرب، افغانستان را نیز ردیف می کند. در آنجا غرب پیش از آن و در سالهای دهه 1980 مشارکت تعیین کننده ای در نابودی کشور داشته است. [7] از سال 2001 تاکنون بر اساس اظهارات ناظرین حداقل 220 هزار نفر قربانی عملیاتهای جنگی شده اند. [8] افغانستان تقریبا به طور کامل نابود شده است. او نتیجه میگیرد: 14 سال پس از لشگرکشی ای که قرار بود القاعده را محو و طالبان را از قدرت دور نگه دارد، طالبان اکنون از قدرت رزمی بالائی برخوردارند و القاعده در افغانستان پا برجا مانده و داعش نیز جای چای خود را محکم می کند".

در اینجا نیز انگیزه های ژئواستراتژیک غرب دلیل جنگ بود: اگر دهم شکستن نفوذ اتحاد شوروی هدف دخالت پنهانی  سالهای دهه هشتاد بود، در سال 2001 هدف روی کار آوردن نیروهای طرفدار غرب در کابل بود.

عملیات بزرگ ژئواستراتژیک

یک نتیجۀ غیر مستقیم تلاشهای غرب برای تأمین هژمونی نیز جنگ در جنوب سودان است. آنچنانکه گونو می نویسد این جنگ "در دو سال گذشته به قیمت جان دهها هزار نفر تمام شد و بیش از 2،4 میلیون نفر"، یعنی یک پنجم کل جمعیت کشور، "را به فرار واداشته است".

شبه نظامیان جنوب سودان که قساوتهای آنان ورد زبان شد، کاملا دچار تشتت اند. گونو می نویسد: "امروز بیش از 24 گروه مسلح در کشو هست که رقم رو به افزایشی از آنان نه به دولت و نه به گروههای مهم اپوزیسیون تعلق ندارند. تهدید آن وجود دارد که این جدال به یک جنگ چندجانبه منجر شود".

ناظران سالها پیشدر این باره هشدار داده بودند، یعنی هنگامی که دولت آلمان در موقعیتی راهبردی مشغول آماده سازی جدائی جنوب سودان از سودان بود و در این کار موفق نیز شد. در این مورد علت تحول تلاش غرب برای تقویت مواضع خویش بود: مناطق سرشار از منابع زمینی سودان که از سالهای 1990 در جدال با غرب قرار داشت، باید از این کشور جدا و خود سودان باید به زانو در می آمد.

برلین و واشنگتن میخواستند جنوب سودان را در یک عملیات بزرگ ژئواستراتژیک با کشورهای طرفدار غرب "جامعۀ شرق آفریقا EAC " [شامل بوروندی، کنیا، روآندا، تانزانیا و اوگاندا] متصل کنند. [9] حالا این مردم جنوب سودان هستند که عواقب بازیهای ژئواستراتژیک ترانس آتلانتیک را باید تحمل کنند.

حلقۀ آتشی به دور چین

تصور گونو مبنی بر این که تعداد منازعات و جنگها کماکان افزایش خواهد یافت بر مشاهدات وی در محیط پیرامونی بلاواسطه چین استوار است. اگر منازعات تاکنونی در موارد متعددی نتیجۀ تلاشهای غرب برای تقویت مواضع قدرت خویش در سطح جهانی است، در شرق آسیا نیز در این فاصله جدال با چین آشکارا ظاهر می شود. امری که سازمان دهندگان کنفرانس امنیتی مونیخ نیز نسبت به آن هشدار داده اند. [10]

گونو گزارش می دهد که تحریکات قوای نظامی آمریکا در آبها و در هوا در سال گذشته سبب افزایش آشکار تشنجات شده اند. اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر سرمایه گذاری به مبلغ 250 میلیون دلار در افزایش "امنیت دریائی" ویتنام، اندونزی، مالزی و فیلی پین، باعث گسترش منازعه شده است. کشمکشهای پیرامون چین هر چه بیشتر مورد توجه سیاست خارجی برلین نیز قرار می گیرند. مدتها قبل در پایتخت آلمان از ایجاد "حلقۀ آتشی به دور چین" صحبت می شد. [11]

اگر در سالهای عروج چین این توفیق به قدرتهای غربی دست نداد که در خاورمیانه و نزدیک با تأمین موقعیت مناسبی در جنگ قدرت بر علیه چین برای مصافهای آینده آماده شوند، اکنون سازمان دهندگان کنفرانس امنیتی مونیخ برای آینده حتی یک "منازعۀ مسلحانه" با رقیب قدرتمند غرب را دور از انتظار نمی دانند. [12]

جرمن فارین پالیسی

12 فوریه 2016

ترجمه تحریریه امید

http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/59307

http://politik-im-spiegel.de/die-groen-mchte-und-ihre-kriege-ii/


[1] Zitate hier und im Folgenden: Jean-Marie Guéhenno: Die Kriege des Jahres 2016. Von Afghanistan bis zum Tschadsee-Becken. zeitschrift-ip.dgap.org 12.01.2016.

[2] Death Toll in 2014’s Bloodiest Wars Sharply Up on Previous Year. www.projects21.com.

[3] IPPNW: Body Count. Opferzahlen nach 10 Jahren „Krieg gegen den Terror“. Irak – Afghanistan – Pakistan. Berlin, September 2015.

[4] S. dazu Ein Feuerring bis Mali und Ein neuer Schwerpunkt in Afrika.

[5] S. dazu In FlammenIn Flammen (II) und In Flammen (III).

[6] S. dazu Blutiges Bündnis (II).

[7] S. dazu Auf die Flucht getrieben (II).

[8] IPPNW: Body Count. Opferzahlen nach 10 Jahren „Krieg gegen den Terror“. Irak – Afghanistan – Pakistan. Berlin, September 2015.

[9] S. dazu Das Wirken der Geostrategen und Auf die Flucht getrieben (III).

[10] S. dazu Die großen Mächte und ihre Kriege (I).

[11] S. dazu Ein Feuerring um China (II) und Deutschland im Inselstreit.

 

[12] Munich Security Report 2016. Boundless Crises, Reckless Spoilers, Helpless Guardians. www.securityconference.de.

یادداشت

 • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
  Written by
  استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
 • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
  Written by
  آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
 • قمار سنگین روژآوا
  Written by
  چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
 •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
  Written by
  فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
 • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
  Written by
  گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
 • صالح مسلم و محللش
  Written by
  صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
 • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
  Written by
  اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
 • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
   وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

نظر خوانندگان

Guest (وحید صمدی)
سلام رفیق امین عزیز از این که به دلیل مشغله های زندگی به کامنت شما با تاخیر زیاد پاسخ می دهم عذر می ...
Guest (آهنگر)
می بینی رفیق! ذات سرمایه داری همه جای دنیا یک جور است. البته همه جا یک شکل نیست اما ماهیت همان است. ...
Guest (آهنگر)
چه تاثیر عمیق و در عین حال غم انگیزی روی من گذاشت این مقاله! چه خشم و نفرتی را در من زنده کرد و چقدر...
Guest (آهنگر)
با سلام خدمت جهانگیر در بارۀ اینکه چه ساخ مناسبی می توانم به انتقادات شما بدهم بسیار اندیشیدم. چند ب...
Guest (وحید صمدی)
سلام رفقا آهنگر و رودین عزیز از این که مقاله مورد توجه تان قرار گرفت خوشحالم و از کامنت های صمیمانه ...
Guest (بهمن شفیق)
رفیق عزیز، با تشکر و پوزش از این که خیلی دیر به کامنت شما می پردازم. آنچه شما در مورد " سرمایه ی تج...
Guest (nader)
چرا این عکس پورنوگراف را بطورکامل درصفحه اول سایت چاپ نکردید؟خجالت کشیدید هستۀ تلخ دستهایم را محکمتر...
Guest (آهنگر)
رودین جان از اینکه چنین برداشتی از کامنت من به ذهن خواننده متبادر می شود متاسفم. لیکن با کمال میل م...
Guest (رودین)
رفیق وحید عزیز؛ نوشته بسیار خوب و جسورانه ای بود. دست تان را به گرمی می فشارم. زنده باشید
Guest (رودین)
آقا یا خانم آهنگر؛ "پدیده ننگین احمدی نژاد"؟! یعنی مثلاً "پدیده ننگین خاتمی" یا "پدیده ننگین روحانی"...

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

JSN Glass template designed by JoomlaShine.com