خوراک ضد کمونیستی چپ

می گویند گوبلز "بدون شک یکی از باهوش ترین و باسوادترین اعضای حزب نازی بود و اعتقاد داشت هدف از تبلیغات افزایش آگاهی نیست بلکه هدف از تبلیغات بدست آوردن موفقیت است."

اگر در دوران جنگ جهانی دوم در نبود امکانات ارتباطی وسیع و در دسترس نبودن آن برای عموم مردم تبلیغ برای بدست آوردن موفقیت توانست مدتی کوتاه حزب نازی را در بسیج توده ای موفق کند اما چنین امری در زمان وجود شبکه های مجازی به راحتی امکان پذیر نیست.

عمدتا از بعد از جنگ خلیج اول و تا کنون تبلیغات به شیوه CNN ویا BBC و بقیه شبکه تبلیغی ناتو برای بدست آوردن موفقیت، دست به جعل خبر و همانند سازی های جعلی، پرونده سازی های هدفمند و دروغین در مجامع تحت نفوذ شان مثل سازمان ملل و بقیه، بصورت ساز مان یافته ای زده اند.

ما نه تخصص روانکاوی آنهم از راه دور را داریم که با خواندن نوشته ای به نتیجه بیمار بودن نویسنده آن برسیم ونه این کاررا راه بدست آوردن موفقیت می دانیم تنها سلاح ما حقیقت است وبس.  زمانی که نوشتیم که چرا دربین خیل عظیم این مبارزین " چپ" کسی پیدا نشد که کلیه ای به رفیق اش بجای خرید آن در بازارآزاد بدهد، بجای تفکر، وقتی با خشم و فحاشی بخش معینی از "چپ" روبروشدیم معلوم شد روی نقطه درستی دست گذاشته ایم. آن زمان و در موارد دیگری از این قبیل ما بجای رفتن دنبال پرونده خانوادگی یا پزشکی این "چپ" سعی کرده ایم با توضیح حقیقت علل سیاسی طبقاتی چنین برخورد هایی را روشن کنیم.

شخصی با نام "مرتضی  شهید ثالث" در سایت تازه تاسیس "خوراک چپ" که از ترکش های پراکنده چپ پروغرب درست شده، در مطلب برسازشکار و بیمار حرجی نیست که برازنده قد و قواره هواداران فمن های پرو فاشیست اوکراینی است، بعد از رسوا شدن دلقکی جویای نام، توسط  سایت امید عاقل را اشارتی کافی است، در تلاشی مضحک در راستای سیاست وزارت اطلاعات فرا خوان تماس نگرفتن با سایت امید را می دهد.

با جست جوی اولیه ای متوجه شدیم که جناب مرتضی شهید ثالث شخصی است تازه متولد شده نه نوشته ای و نه  جایی را که بشود به نظرات ایشان رجوع کرد پیدا نکردیم اما زبان سیاسی و خشم و دشمنی او با ما نزدیکی غریبی با همان افراد با هوش  را دارد. ایشان در ابتدا با  دو ادعای ساختگی و بدون مدرک در مورد شفیق " مرتضی محیط و بهمن شفیق به عنوان نمایندگان فعلی جریان به ظاهر شرق گرا در ایران پس از انتشار مقاله «آناتومی ناسیونالیسم چپ؛ درباره جنگ سوریه» نسبت به آن واکنش هایی فراخور خط خود را دادند. " خواننده را به دنبال گفته ها و نظرات مرتضی محیط که ربطی به شفیق ندارد می کشاند تا لزومی به طرح نظرات " به ظاهر شرق گرا" یشفیق در این مورد نباشد. و در ادامه آن ادعای دروغ دیگر جناب "ثالث" این این است که ما " پس از انتشار مقاله «آناتومی ناسیونالیسم چپ؛ درباره جنگ سوریه» نسبت به آن واکنش هایی فراخور خط خود را " داده ایم. در نتیجه مرتضی محیط سازش کار است و بهمن شفیق بیمار!

بهتر بود جناب " ثالث" به جای روی آوردن به حربه روان کاوی مستدل به اثبات ادعایش می پرداخت. بر خلاف مغلطه "ثالث" بر خورد ما به مطلب "آنا تومی ناسیونالیسم چپ...." همانطور که در یاداشت" چپ" علنی یاوه گو و طلب کار، توضیح دادیم این بود که آن "جوان" بدون هیچ ربطی (در ظاهر) به جای یک بحث سیاسی و مستدل به کپیه از منصور حکمت دست به متلک پرانی زده است. این " چپ ساده وجوان" و شرکا باید بدانند که در پایان  یک دوره بحث سیاسی منصور حکمت به تاکتیک همین متلک پرانی ها برای مقابله با نقد نظراتش روی آورد.

ما می توانستیم برای جمع کردن سیاهی لشگر در آن مکاتبات با آن " جوان چپ" پرنسیپ های خود را بفروشیم  وبا باج دادن  او را از خود نرنجانیم اما ما این کار را بی پرنسیپی مطلق دانستیم. اتهام بیمار، مالیخولیایی، روانی و.. همان صفاتی است که "چپ" به سوی کسانی پرت می کند که بجای جمع کردن "هوادار" از حقیت دفاع می کنند مثل همان داستان خرید کلیه در بازار آزاد. بهرحال ما می توانستیم و مجاز بودیم همان زمان ایمیل کسی را منتشر کنیم که بی محابا اتهام مشکوک بودن را درباره دیگران بر زبان می آورد. آن هم بعد از درج نوشته های همان دیگران در صفحۀ فیس بوکی شان. ما در مقابل چنین افرادی هیچ تعهدی به حفظ اسرار "خصوصی" شان نداریم. اینها اسرار خصوصی کسی نبودند و نیستند. عملکرد سیاسی منحطی بودند و هستند که با اجازۀ آقای ثالث ما با آنها قاطعانه میارزه میکنیم. ما وسط دعوا به ت...... کسی لگد نمی زنیم. اما در مقابله با یک چاقوکش تردید نکنید که محکم ترین لگد را به ت.... اش خواهیم زد. اگر آن زمان آن میل ها را منتشر نکردیم برای این بود که فکر کردیم این "جوان چپ" میرود دنبال کار خودش.

اما جناب "ثالث" آگاهانه با این حقایق کاری ندارد او به دنبال آگاه کردن نیست او به دنبال موفقیت است. با افشای این ارتباط و نگرانی از وجود نظرات شفیق در بین چپ در ایران آقای "ثالث" به نمایندگی از "چپ" پروغرب به وحشت افتاده در تلاش است جلوی این ارتباط هارا به هرقیمتی شده بگیرد او در نهایت بی پرنسپی و با نعل وارونه هم جهت با وزارت اطلاعات با نصیحت به چپ ها خواهان " اما باید انتظار داشت که چپ های جدی و آگاه، نکات امنیتی را رعایت کنند و با کسانی که احتمالا ایمیل های خصوصی آنان را علنی میکنند و احتمالا ایمیل ها را با سانسور منتشر می کنند، ارتباط نگیرند. این خیلی سوزناک است که فردی بخاطر جدل یا رابطه با «شفیق!» هزینه بدهد." است. این ترهات بیش از آن که چیزی درباره بهمن شفیق بگوید، در مورد خود آقای ثالث چیزهائی را روشن می کند. معلوم می شود که جناب ثالث هم در لجن پراکنی نسبت به فعالین سیاسی دیگر– صرفنظر از خطشان – در ایمیلها و محافل و مجالس "خصوصی" به همان اصولی پایبند است که آن "جوان چپ" پایبند است. آبشخور "جوان چپ" معلوم است که از یک سو به حاشیه های حکومتی سبز و بنفش میرسد و از سوی دیگر به سکولاریسم پرو آمریکائی که این روزها با ضد روسی گری خود را نشان می دهد. پیشنهاد میکنیم جناب "ثالث" هم از سایه بیرون بیاید و با شناسنامه سیاسی اش حرف بزند تا هم ما بهتر بدانیم که چه کسی تماس با کمونیستها را منع می کند و هم آقای ثالث مزد مناسبش برای این کار را از بورژوازی دریافت کند. چه حکومتی و چه اپوزیسیونی.

 

نوید پایور

24 دی 94

14 ژانویه 2016

یادداشت

 • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
  Written by
  استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
 • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
  Written by
  آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
 • قمار سنگین روژآوا
  Written by
  چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
 •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
  Written by
  فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
 • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
  Written by
  گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
 • صالح مسلم و محللش
  Written by
  صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
 • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
  Written by
  اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
 • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
   وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

نظر خوانندگان

Guest (وحید صمدی)
سلام رفیق امین عزیز از این که به دلیل مشغله های زندگی به کامنت شما با تاخیر زیاد پاسخ می دهم عذر می ...
Guest (آهنگر)
می بینی رفیق! ذات سرمایه داری همه جای دنیا یک جور است. البته همه جا یک شکل نیست اما ماهیت همان است. ...
Guest (آهنگر)
چه تاثیر عمیق و در عین حال غم انگیزی روی من گذاشت این مقاله! چه خشم و نفرتی را در من زنده کرد و چقدر...
Guest (آهنگر)
با سلام خدمت جهانگیر در بارۀ اینکه چه ساخ مناسبی می توانم به انتقادات شما بدهم بسیار اندیشیدم. چند ب...
Guest (وحید صمدی)
سلام رفقا آهنگر و رودین عزیز از این که مقاله مورد توجه تان قرار گرفت خوشحالم و از کامنت های صمیمانه ...
Guest (بهمن شفیق)
رفیق عزیز، با تشکر و پوزش از این که خیلی دیر به کامنت شما می پردازم. آنچه شما در مورد " سرمایه ی تج...
Guest (nader)
چرا این عکس پورنوگراف را بطورکامل درصفحه اول سایت چاپ نکردید؟خجالت کشیدید هستۀ تلخ دستهایم را محکمتر...
Guest (آهنگر)
رودین جان از اینکه چنین برداشتی از کامنت من به ذهن خواننده متبادر می شود متاسفم. لیکن با کمال میل م...
Guest (رودین)
رفیق وحید عزیز؛ نوشته بسیار خوب و جسورانه ای بود. دست تان را به گرمی می فشارم. زنده باشید
Guest (رودین)
آقا یا خانم آهنگر؛ "پدیده ننگین احمدی نژاد"؟! یعنی مثلاً "پدیده ننگین خاتمی" یا "پدیده ننگین روحانی"...

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

JSN Glass template designed by JoomlaShine.com