اتحاد بوروتبا

ترجمه: تحریریه امید

 

اخیرا دو گرد هم آیی برای متحد کردن چپ  در کیف برگذارشد . اولی ایجاد " آپوزیسیون چپ" از اتحاد حزب کمونیست اوکراین ( KPU، به رهبری پیترسیمننکو) و حزب مترقی سوسیالیست اوکراین ( PSPU، به رهبری ناتالیا ویترنکو). دومی بر پایی کنگره حزب "جنبش اجمتاعی".

این دو اتفاق یکسان نبود- PKU با چندین هزار عضو و PSPU با چند صد نفر، جریانا ت سیاسی ای هستند با تاریخ و شبکه های مخصوص خودشان. " جنبش اجمتاعی"  چند دوجین عضو دارد. اما بهر جهت اهمیت هردو این سازمانها در شکل آرایش تاکتیکی جبهه چپ در مقابل با بروز کودتا و یا یک رژیم راست سرکوبگراست.

 • brblogo

آپوزیسیون چپ شامل سیمننکو- ویترنکو به روشنی حوادث فوریه 2014 را یک کودتا می دانند، بشدت مخالف اتحاد با اتحادیه اروپا  و سیاست های صندوق بین اللملی پول IMF هستند. آپوزیسیون چپ خواهان توقف فوری جنگ در دونباس، برطبق توافقنامه مینسک هستند.

در واقع ، "آپوزیسیون چپ" یک تلاشی است بوسیله حزب کمونیست و حزب مترقی سوسیالیستی، که فعالیت شان به دنبال تصویب قانون منع " تبلیغات کمونیستی" ، غیر قانونی شد، که بتوانند بصورت علنی فعالیتشان را ادامه دهند. مدتی قبل از آن، KPU با اعلام تولد جنبش " مارش چپ"، که در واقع پوششی قانونی بود، در صورت غیر قانونی شدنشان. ظاهرا، رهبران حزب کمونیست تا این اواخراعتقادی به غیر قانونی شدن نداشتند، و خودشان را قانع کرده بودند به این امید که ضد کمونیسم نعرضی دولت پسا میدان خطر جدی نخواهند بود. اما حالا که خطر سرکوبی سخت  چپ – که بوروتبا از زمان کودتا هشتار داده بود – به صورت واقعی نمایان میشد، رهبران حزب کمونیست عاجزانه بدنبال راه های قانونی ماندن در صحنه سیاسی اند.

بدون تردید یک چنین شکل پوششی قانونی لازم است و ما از ایجاد آنان استقبال میکنیم. اما، ما فکر می کنیم در شرایط یک رژیم فاشیستی، آنها فقط باید در کنار یک شبکه مخفی مقاومت موجودیت داشته باشند، که بخش علنی کار از بخش مخفی فرمانبرداری کند. اما در مورد حزب کمونیست، ما با تلاش رهبران فاسدی مواجهیم که عمیقا  در دولت بورژوازی غرق شده اند تا جایی که برای ماندن در حوضه علنی، به پرداختن هر قیمتی حاضرند، حتی اگر به معنی کنار گذاشتن اصول اساسی برنامه شان باشد.

در بحران زمستان - بهار 2014 رهبران حزب کمونیست ثابت کردند که پاسیو، و قادر به جنگیدن نیستند. در زمان کودتا، که بوسیله ناسیونالیست ها و هواداران اولیگارشی و نیروی نئولیبرالها انجام شد، باقی ماندن فراکسیون حزب کمونیست در پارلمان در واقع به توطعه گران در ایجاد تصور وجود یک "آپوزیسیون" کمک کرد، رهبران شناخته شده حزب کمونیست تقریبا هیچ موقع در جنبش های ضد فاشیستی مردمی در جنوب شرقی شرکت نداشتند، و سازمان حزبی با چند تایی استثنا پاسیو بود، در زمانی که ساختار سازمانی و منابع مالی حزب کمونیست می توانست بالانس قدرت را بنفع نیروهای "ضد – میدان" عوض کند.

در عوض رهبری حزب کمونیست نه فقط از اعتراضات مردمی در دنباس حمایت نکرد، بلکه علنا کمونیست های لوگانسک و دونتسک را که به حمایت از مردم موضع گرفته بودند را محکوم کردند. به سختی می توان باور کرد، اما در بعضی مواقع فعالان حزب کمونیست به اتهام " جدایی طلبی" از حزب اخراج شدند مثل مدافعان خانه اتحادیه ها در اودسا.

بدون تغییر رهبران حزبی هر گونه تصمیمی در حزب کمونیست تا ثیری در ضدیت با فاشسیم و ضدیت با سر مایه داری نخواهد داشت.

 • left-movement

تشکیل اتحاد آپوزیسیون چپ

عکس:KPU

در جناح دیگرسیاست چپ، ما اتحاد تعدادی از فعالان را در "جنبش اجتماعی" می بینیم. اینها اساسا فعالانی اند که علنا از جنبش میدان هوادار اروپا و کودتای نتیجه آن حمایت می کنند. یکی از رهبران این سازمان تازه سفر ویژه ای به بریتانیا داشت، جایی که او یک سخنرانی را در مجلس عوام از جانب "چپ های اوکراین" برای کسب حمایت از " دولت انقلابی" تورچینوف و یاتسنیوک تدارک دیده بود. این فعالان علیرغم این که جنبش میدان بوسیله نیروی سیاسی نئولیبرالها و دست راستی های متعصب رهبری میشد، فعالانه در آن جنبش شرکت کردند. بر خلاف شواهد و منطق، آنها استدلال می کردند که این به اصطلاح "یکی شدن با اروپا" برای اوکراین قوانین کارگری و تضمین حد اقل زندگی شبیه اروپا را برای اوکراین به ارمغان خواهد آورد.

 همین فعالان در جنوب اوکراین به جنبش ضد فاشیستی برخورد منفی داشتند، واغلب تهمت های تبلیغاتی رسمی را تکرار میکردند. بنابر این یک تعداد از فعالانی که به رهبری حزب جدید وارد شده بودند با برانگیختن توهم حمایت چپ از مقامات جدید کیف عملا به مشروعیت کودتای دست راستی کمک کردند. با توجه به تعداد اندک این چپ های هوادار میدان،  تبلیغاتشان تنها هدف گیج کردن  نیروهای چپ اروپا و دنیا را دنبال میکرد.

یکسال بعد از کودتا، زمانی که نتایج پیروزی میدان آشکار شد، تعدادی از فعالان" چپ میدان " شروع به جدا کردن خود از آنرا کردند، استدلال میکردند که آنها هر "دوطرف" درگیری را محکوم میکنند. یک چنین تغییر موضع ای در زمان کوتاه نمی تواند الهام بخش امیدی برای یک حزب شفاف و قوی باشد. این همچنین نمایانگر این حقیقت است که حزب " جنبش اجتماعی"  قادر نبوده است یک موضع گیری در مورد جنگ داخلی اوکراین را فورموله کند، که این بدون شک مهم ترین سوال در تمام فضای سیاسی اوکران است.

بنابر این درهردو مورد، باتشکیل دو نیروی سیاسی جدید— ائتلاف حزب کمونیست و حزب مترقی سوسیالیستی، وحزب " جنبش اجتماعی" – ما مواجه با تلاشی جهت همنوایی با واقعیت سیاسی جدید هستیم تا فعالیتشان برای رژیم ضد کمونیستی در کیف قابل قبول باشد. این راه مبارزه نیست، این راه بسوی فرصت طلبی است.

اتحادیه بوروتبا اعلام می کند که بدون رفراندم عمومی بر سر قانون اساسی اوکراین، بدون به محاکمه کشاندن جنایت کاران جنگی، بدون نازی زدایی، هر گونه شرکت مشروط "چپ" در سازمان های قانون گذاری و اجرایی قادر به ایجادهیچ گونه تغییری به نفع کارگران نخواهد بود.

ما بطور قاطع معتقدیم که آزادی اوکراین از دست مقامات نازی ها و اولیگارش ها فقط از طریق مبارزه و نه از طریق بند و بست و توطئه امکان پذیر است.

اوکراین آزاد و سوسیالیست خواهد شد.

 

جون 2015

منبع

http://redstaroverdonbass.blogspot.ca/2015/06/in-ukraine-opportunist-left-adapts-to.html

 

 

یادداشت

 • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
  Written by
  استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
 • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
  Written by
  آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
 • قمار سنگین روژآوا
  Written by
  چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
 •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
  Written by
  فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
 • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
  Written by
  گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
 • صالح مسلم و محللش
  Written by
  صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
 • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
  Written by
  اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
 • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
   وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

نظر خوانندگان

Guest (وحید صمدی)
سلام رفیق امین عزیز از این که به دلیل مشغله های زندگی به کامنت شما با تاخیر زیاد پاسخ می دهم عذر می ...
Guest (آهنگر)
می بینی رفیق! ذات سرمایه داری همه جای دنیا یک جور است. البته همه جا یک شکل نیست اما ماهیت همان است. ...
Guest (آهنگر)
چه تاثیر عمیق و در عین حال غم انگیزی روی من گذاشت این مقاله! چه خشم و نفرتی را در من زنده کرد و چقدر...
Guest (آهنگر)
با سلام خدمت جهانگیر در بارۀ اینکه چه ساخ مناسبی می توانم به انتقادات شما بدهم بسیار اندیشیدم. چند ب...
Guest (وحید صمدی)
سلام رفقا آهنگر و رودین عزیز از این که مقاله مورد توجه تان قرار گرفت خوشحالم و از کامنت های صمیمانه ...
Guest (بهمن شفیق)
رفیق عزیز، با تشکر و پوزش از این که خیلی دیر به کامنت شما می پردازم. آنچه شما در مورد " سرمایه ی تج...
Guest (nader)
چرا این عکس پورنوگراف را بطورکامل درصفحه اول سایت چاپ نکردید؟خجالت کشیدید هستۀ تلخ دستهایم را محکمتر...
Guest (آهنگر)
رودین جان از اینکه چنین برداشتی از کامنت من به ذهن خواننده متبادر می شود متاسفم. لیکن با کمال میل م...
Guest (رودین)
رفیق وحید عزیز؛ نوشته بسیار خوب و جسورانه ای بود. دست تان را به گرمی می فشارم. زنده باشید
Guest (رودین)
آقا یا خانم آهنگر؛ "پدیده ننگین احمدی نژاد"؟! یعنی مثلاً "پدیده ننگین خاتمی" یا "پدیده ننگین روحانی"...

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

JSN Glass template designed by JoomlaShine.com