بریکس و ترانس آتلانتیک هر دو ضد کارگرند.

 

 

رویارویی دو کمپ اقتصادی، یکی بریکس BRICS (برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی) و دیگری بلوک غرب به رهبری آمریکا مهم ترین تحولی است که در صحنۀ سیاست بین المللی در حال وقوع است. این رویاروئی تا امروز در اروپا (اوکراین) و در خاورمیانه  (سوریه) به طور غیر مستقیم  به صورت جدال خونینی بین روسیه و غرب در آمده است و زمزمه های بر خورد مستقیم نظامی و آمادگی برای آن شنیده می شود. در خاور دور نیز آمریکا را وادار به نقل و انتقال عمده  نظامی و بستن شماری از پایگاههای خود در اروپا و انتقال آنها به شرق آسیا برای مقابله با " توسعه طلبی " چین، کرده است. امری که از آن به عنوان تغییر سیاست به "محور آسیا" نام برده می شود. این یک رویاروئی جدی است با مخاطراتی عظیم برای بشریت.  اما زمانی که پای اقتصاد و رابطۀ بین کار و سرمایه به میان می آید، همه این اختلافات  بی رنگ شده و سیاست های صندوق بین المللی پول  به زبان مشترک همه دولت های سرمایه داری با رژیم های گاها متضاد تبدیل میشود. به این ترتیب بلوکی که ظاهرا پرچمدار مبارزه بر علیه امپریالیسم متجاوز ترانس آتلانتیک است، خود در تقابل با طبقۀ کارگر دقیقا دست به اجرای همان پلاتفرمهائی می زند که کمپ رقیب آن با صندوق بین المللی پول پرچم آن را به دست دارد.

نمونه های روشنی از این اشتراک طبقاتی را خبرگزاری رسمی چاینا دیلی China Dailyاخیرا به نمایش گذاشته است. چاینا دیلی با چاپ دو مقاله یکی در مورد افزایش سن باز نشستگی در چین (1) و دیگریدر مورد لزوم ادامه ریاضت اقتصادی درصورت پیروزی حزب چپگرای سیریزا یونان (2)، به ترویج دوسیاست عمده صندوق بین المللی پول پرداخته است.

چرا صندوق بین المللی پول خواهان  افزایش سن بازنشستگی است؟

امروزه اساسا بعلت پیش رفت علم پزشگی و پیشرفت تکنولوژی، که اینها هم از قبل کار و ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران امکان پذیر شده است، میانگین سن بالا رفته است. به بیان دیگر کارگران امکان یافته اند که چند سالی بیشتر زنده بمانند و از پس انداز باز نشستگی (صندوق بازنشستگی) خود استفاده ببرند. تازه منبع مالی همین صندوق هم بجای این که تماما از سود سرمایه داران تامین شود، با کلک، طی سالهای کار کارگر به نسبت زیادی از حقوق او کسر میشود. هر چند که کارگران  تامین کننده گان و صاحبان اصلی این صندوق اند اما اداره و سازمان این صندوق یا در دست دولت سرمایه داری است و کارگران هیچ نقشی در آن ندارند و یا حتی از طرق متفاوت به صندوقهای بورس بازی و معاملات سهام متصل است و تأمین کنندۀ سرمایه مورد نیاز بورس بازان است.

از آنجا که سوخت اصلی سود آوری سرمایه کار کارگر (نیروی کار) است، بنا بر این استفاده تا آخرین قطره از این نیرو از ملزومات سود دهی سرمایه است. کاری که نه تنها با افزایش بهره وری تولید و کاهش سهم کار کارگر در تأمین معاش خود با افزایش ارزش اضافه نسبی دنبال می شود، بلکه همچنین در شرایط ضعف مبارزاتی طبقه کارگر با افزایش ساعات و یا زمان مطلق کار کارگر و در نتیجه افزایش مطلق ارزش اضافه نیز دنبال می گردد. با طولانی تر شدن سن، طبیعتآ مدت زمان کار مفیدی که سرمایه دار برای سود بدنبال آن است بیشتر می شود. بنا بر این سرمایه که به دنبال استفاده کار مصرف نشده و باقی مانده  در بدن کارگر است با ازدیاد سن باز نشستگی، در پی تصاحب آن (توان و شیره عمر کارگر) است.

در اینجا نیز همان وارونگی حاکم است که مشخصۀ سرمایه داری است. همینطورکه پیشرفت تکنولوژی در سرمایه داری هرگز به تقلیل ساعات کار منجر نخواهد شد، ازدیاد میان گین سن هم به طول زمان باز نشستگی منجر نخواهد شد. برعکس، برای سرمایه دار امکان آن را فراهم می کند که مدت زمان بیشتری کارگر را به کار بگیرد.

این آن سیاستی است که صندوق بین المللی پول برای سود دهی پیش پای دولت های سرمایه داری  با هر رژیمی که اداره شود می گذارد و در سالهای اخیر با قدرت تمام در صدد تحمیل آن به دولتهای مختلف برآمده است.

حال چاینا دیلی (1) هم خواهان اجرای افزایش سن باز نشستگی شده است. نویسنده به روشنی توضیح می دهد که با پیشرفت علم پزشکی تعداد آدم های  باز نشسته در چین زیاد شده و باعث خرج زیادی برای دولت (سرمایه داران) شده اند بنا بر این باید به آرامی سن باز نشستگی را از 60  به 65 سال بالا برد. در استدلال چاینا دیلی نیز نه خبری از پیشرفت بارآوری تولید است و نه اثری از ارتش ذخیره رو به افزایش کارگران و نه بحثی در این باره صورت میگیرد که اتفاقا کاهش رادیکال ساعت و زمان کار است که می تواند راه حلی برای این معضلات باشد. چاینا دیلی نیز دقیقا به همانگونه استدلال می کند که شاگردان میلتون فریدمن و فریدریش فن هایک در غرب و در جمهوری اسلامی و در هر نقطۀ دیگری از جهان می کنند. استدلال های این روز نامه چینی را با کمی اختلاف فرهنگی و سازمان اقتصادی، از زبان صابرشیبانی استاد دانشگاه شهید بهشتی در صفحه خبر گزاری جمهوری اسلامی هم (2) میتوان شنید. البته این استاد دانشگاه برای بازنشستگی راه حل دارد اما در مقابل برای بیکاری معتقد است که "برای بحران بیکاری باید چاره ای دیگر اندیشید". در ایالات متحده آمریکا هم به دلیل قدرت رسانه ای بورژوازی و ضعف "چپ " به راحتی و بی درد سال به سال سن باز نشستگی افزایش میابد (3).

چرا صندوق بین الملی پول خواهان سیاست "ریاضت اقتصادی" است؟

این یکی از سیاست های اساسی صندوق بین المللی پول برای اعطای وام به دولت های مقروض و ورشکسته سرمایه داری است. سرمایه برای سازمان دادن تولید و در نتیجه سود توسط دولت خود، متحمل مخارجی میشود که برایش اجتناب ناپذیر است. مثلا سیستم بیمه های در مانی، آموزش و پرورش، حمل و نقل عمومی، محل سکونت، غذا، آب و برق، سوخت و........ هر چند که در کشور های مختلف بنا به ساختار سیاسی اقتصادی جامعه و اگاهی طبقاتی و تشکل یابی کارگران و تهیدستان جدال بر سر این امکانات از بدو تولد سرمایه موضوع مذاکره تا نبرد خیابانی و انقلاب بوده است. اما بنا به ماهیت کار کرد سرمایه که زمانی به ناچار سیرنزولی سود آن آغاز میشود (بحران)، یکی از راههای برون رفت از آن کاستن و قطع مخارجی ( ریاضت اقتصادی) است که به دولت سرمایه  تحمیل شده است. صندوق بین المللی پول درمقابل دادن وام (پول) به دولت هایی که با سیاست های "غیر ارزش زا " در مخارج عمومی قادر به ادامه کارسازمان دادن بهره وری سرمایه نیستند، خواهان اجرای  ریاضت اقتصادی از طرف این دولت هااست. یعنی قطع سوبسید ها (در کشور هایی مثل ایران، یونان، اسپانیا و....) خصوصی کردن بیمه های در مانی، قطع کامل و یا کم کردن خدمات بنا شرایط کشورهای مختلف و...... است. که این دولت ها را قادر سازد بتوانند بدهی های خارجی خود را به وام دهندگان قبلی (که همین صندوق بین المللی پول را خودشان راه انداخته اند)، با سود های کلان بپردازند.

در این مورد هم روز نامه چاینا دیلی (4) در مقاله ای نگران تراز سرمایه داران عمدتآ طلب کار آلمانی که نگران انتخاب حزب "چپ" سیپراس در یونان هستند، پیشا پیش به "چپ" ها رهنمود می دهد که درصورت پیروزی در انتخابات، دراز مدت بصلاحشان است که به همان سیاست های نئولیبرالی صندوق بین المللی پول ادامه دهند و به باز پرداخت وام های خود متعهد بماند. این روز نامه به "چپ" گوشزد می کند که اگر بخواهند به شعار های انتخاباتی شان عمل کنند و وام هایشان را سر موقع نپردازند سرمایه داران و بانکها از کشور فرار کرده که تاثیرات بدی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.

این آن زبان آشنا و مشترک سرمایه است که با آهنگی یک نواخت در همه جا شنیده می شود. آقای همه صندوق بین المللی پول است. حتی اگر مثل دولت چین در رأس بلوکی قرار داشته باشند که در جدال با همان صندوق بین المللی پول نیز قرار دارد، باز سیاست همانی است که این صندوق به عنوان مرکز فرماندهی لیبرالیسم بازار آزادی تجویز می کند. فرش قرمز از پکن، مسکو، تهران، دهلی نو تا نیویورک برای سیاست های آن پهن است. مهم نیست رژیم در قدرت این کشورها مائوئیستی است، چریکی است، خروشچفی است، اسلامی شیعه است، گاو پرست است، سکولاراست، نظامی است و یا دمکراسی است. همه در پی بهره کشی از کارگرانند بسته به این که چه سیاستی قادر به سازمان دادن کما کان بهتر استثمار در کشور معینی باشد.

کارگران و کمونیست ها اختلاف و تضاد منافع بین جناحهای سرمایه داری را می بینند و از آن استفاده هم می برند اما در توضیح این سیاست ها هیچ موقع به توجیه آنها و طرفداری از یکی بنفع دیگری نمی پردازند.

 

نوید پایور

9 بهمن 1393

30 ژانویه 2015

 

1-      http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2015-01/13/content_19302230.htm

2-      http://www.irna.ir/fa/News/81272420/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86/%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

3-      http://www.ssa.gov/pressoffice/IncRetAge.html

4-      http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2015-01/13/content_19303053.htm

 

یادداشت

 • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
  Written by
  استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
 • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
  Written by
  آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
 • قمار سنگین روژآوا
  Written by
  چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
 •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
  Written by
  فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
 • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
  Written by
  گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
 • صالح مسلم و محللش
  Written by
  صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
 • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
  Written by
  اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
 • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
   وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

نظر خوانندگان

Guest (وحید صمدی)
سلام رفیق امین عزیز از این که به دلیل مشغله های زندگی به کامنت شما با تاخیر زیاد پاسخ می دهم عذر می ...
Guest (آهنگر)
می بینی رفیق! ذات سرمایه داری همه جای دنیا یک جور است. البته همه جا یک شکل نیست اما ماهیت همان است. ...
Guest (آهنگر)
چه تاثیر عمیق و در عین حال غم انگیزی روی من گذاشت این مقاله! چه خشم و نفرتی را در من زنده کرد و چقدر...
Guest (آهنگر)
با سلام خدمت جهانگیر در بارۀ اینکه چه ساخ مناسبی می توانم به انتقادات شما بدهم بسیار اندیشیدم. چند ب...
Guest (وحید صمدی)
سلام رفقا آهنگر و رودین عزیز از این که مقاله مورد توجه تان قرار گرفت خوشحالم و از کامنت های صمیمانه ...
Guest (بهمن شفیق)
رفیق عزیز، با تشکر و پوزش از این که خیلی دیر به کامنت شما می پردازم. آنچه شما در مورد " سرمایه ی تج...
Guest (nader)
چرا این عکس پورنوگراف را بطورکامل درصفحه اول سایت چاپ نکردید؟خجالت کشیدید هستۀ تلخ دستهایم را محکمتر...
Guest (آهنگر)
رودین جان از اینکه چنین برداشتی از کامنت من به ذهن خواننده متبادر می شود متاسفم. لیکن با کمال میل م...
Guest (رودین)
رفیق وحید عزیز؛ نوشته بسیار خوب و جسورانه ای بود. دست تان را به گرمی می فشارم. زنده باشید
Guest (رودین)
آقا یا خانم آهنگر؛ "پدیده ننگین احمدی نژاد"؟! یعنی مثلاً "پدیده ننگین خاتمی" یا "پدیده ننگین روحانی"...

مقالات

مقالات دیگر

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

JSN Glass template designed by JoomlaShine.com