18 دسامبر ما، فعالان بوروتبا، موراتوا، فیرسوف و شاپینوف برای برقراری تماس با نمایندگان جمهوری خلق دونتسک و ارائه تمام کمک های ممکن در مبارزه ضد فاشیستی مردمدنباس وارد دونتسک شدیم. ما همچنین اطلاعاتی مبنی بر آزادی زندانیان در پایان ماه دسامبر در جریان تبادل زندانیان بودیم، که شامل رفقای به دام افتاده ما ولادویچشنوسکیو نیکلای پوپوف نیز می شد - که در سیاه چال های سازمان امنیت اوکراین SBU به اتهام "ایجاد یک سازمان تروریستی" اسیر بودند. ما جلسات متعدد با فعالان جمهوری خلق دونتسک، به ویژه با کمونیست ها و اندرو الکساندر یاکوونکو اسمکالین داشتیم. ما همچنین برنامه ریزی هائی برای دیدار با وزیر خارجه جمهوری خلق دونتسک الکساندر کوفمن، رئیس حزب کمونیستدنباسبوریس لیتوینوف و معاون رئیس شورایخلق جمهوری،دنیس پوشیلین داشتیم.

در تاریخ یکشنبه، 21 ژانویه، هر سه ما - موراتوا، فیرسوفو شاپینوف برای دیدن مناطقی از دونتسک که از حملات ارتش اوکراین رنج می برند در شهر حرکت کردیم. در منطقه بلوار مارشالسوخوف اتومبیل ما توسط سربازانی که متعلق به بریگاد "شرق" لشگر وستوک بودند متوقف شد. پس از بررسی اسناد و مدارک ما، آنها از ما خواستند که وارد اتومبیل آنها شویم. ما پذیرفتیم و ما را به مقر تیپ "شرق" در مجاورت فرودگاه دونتسک منتقل کردند. آنجا ما را به فرمانده تحویل دادند، که ما را به بخش های ویژه تیپ "شرق" (پایگاه 4 تیپ "شرق" واقع درخیابان. الواتورنایا تحویل دادند. کارکنان بخش ویژه تلفن های همراه و وسایل شخصی ما راضبط کردند و گفتند که پس از آزادی به ما برگردانده خواهند شد.

در بخش ویژه ما اجازه تماس با دوستان یا خویشاوندان خود و مطلع کردن آنها از محل اقامتمان را نداشتیم و خود بخش ویژه نیز از اطلاع رسانی در مورد ما خودداری نمود. آنظور که معلوم شد، کارکنان بخش های ویژه ما حتی در پاسخ به درخواست مقامات جمهوری نیز از دادن اطلاعات درباره بازداشت ما خودداری کردند. پس از چند روز بازداشت، ما موفق شدیم مخفیانه خبر بازداشت را به اطلاع رفقای خود برسانیم.

پس از اطلاع از واقعه دستگیری، الکسی آلبو با معاون رئیس مجلس دنیس پوشیلین و رئیس کمیسیون پارلمانی، بوریس لیتوینوف در این باره گفتگو نمود. او سپس همراه با نامه ای از بوریس لیتوینوف برای آزادی فعالین بوروتبا به بخش ویژه مراجعه کرد که خود ام را نیز دستگیر کردند.

برای آزادی افراد رهبری بوروتبا تیپ "شرق" از سوی مقامات مختلف جمهوری خلق دونتسک (دنیسپوشیلین،بوریس لیتوینوف)، چهره های سرشناس (بوریس روژین –کلنل کاساد-، اولگ تساروف، کنستانتین دولگوف، ایگور دیمیتریف، آلکساندر واسیلیوف و دیگران)، سیاستمداران چپ روسیه و فعالان اجتماعی (یولیاپولوخینا، اعضای حزب کمونیست، و دیگران) خطاب قرار گرفت. اما اظهارات این افراد مبنی بر این که ما فعالان جنبس مقاومت در برابر رژیم کی یف هستیم، هیچگونه تأثیری در بخش وِیژه نداشت و موجب آزادی ما نشد.

در طول بازداشت ما، هیچگونه اتهامی به ما وارد نشد و کارکنان بخش ویژه به این ادعای عجیب اکتفا می کردند که "نیاز به بررسی داریم."

پس از دو هفته از بازداشت در بخش ویژه، ما به کارکنان وزارت امنیت جمهوری خلق دونتسک تحویل داده شدیم. آنها به ما گفتند که ما را فورا به مرز روسیه منتقل و از جمهوری خلق دونتسک دیپورت خواهند کرد. آنها همچنین ما را از ورود به قلمرو جمهوریهای خلق دونتسک و لوگانسک منع کردند در پاسخ به سؤال ما درباره علت دیپورت افسران امنیتی اظهار داشتند که "در حال حاضر شما برای یک چیز معین با ما هستید اما پس از آن نمی دانیم چه خواهید کرد." ظاهرا این دیدگاه بود که ما به عنوان نمایندگان جنبش کمونیستی می توانیم به عنوان اپوزیسیون رهبری جمهوری خلقی دونتسک فعالیتهائی را آغاز کنیم.

در حال حاضر ما از اطلاعات کافی برای نتیجه گیری صریح از آنچه پشت دستگیری و اخراج ما قرار داشت – واکنش افراطی سرویسهای امنیتی جمهوری، لو دادن های سیاسی، یا دستور سیاسی - برخوردار نیستیم.  چنین اقداماتی اما در هر صورت، علیرغم احترام به دوستان ما در دنباس، به وجهۀ جمهوریهای خلقی آسیب میرسانند.

با این حادثه ناگوار، که ما بیخبر در آن درگیر شدیم، نگرش ما به جمهوری خلق و قیام ضد فاشیستی دردنباستغییر نکرده است. ما همچنان دشمنان سرسخت رژیم الیگارشهای کی یف و نازی ها و دوستان همه کسانی که باقی خواهیم ماند که به مخالفت با فاشیسم پرداخته اند. با این حال، برخی از تحولات اخیر، از جمله دستگیری و دیپورت ما، موجبات این نگرانی مشروع را به وجود آورده اند که آیا روح اولیه شورش ضد فاشیستی و ضد الیگارشی تداوم خواهد یافت و یا به نفع منافع تجاری و سیاسی گروه های مختلف فعال در کشور به خاک سپرده خواهد شد؟

در تمام مدت بازداشت ما اعضای میلیشیا و بخش ویژه بهترین رفتار را با ما داشتند. ما شاهد هیچگونه اعمال زور یا خشونتی بر علیه هیچ زندانی ای، از جمله سربازان عملیات ارتشی دولت APU  و گردانهای تنبیهی "منطقه ای"، نبودیم. سه بار در روز، همان چیزهایی را میخوردیم که خود میلیشیا دریافت میکرد. فرصت حمام و لباس شستن را داشتیم. زندانیان ارتشی اوکراین و افرادی از میلیشیا که جرائمی را مرتکب شده اند در وضعیتی مشابه هم نگهداری می شوند. ما می دیدیم که چگونه افراد میلیشیا تلاش می کردند سربازان اوکراینی را از خصلت تجاوزگرانه جنگ رژیم کی یف در دنباس متقاعد کنند.

ما قصد داریم برای لغو تصمیم ورود فعالان بوروتبا به قلمرو جمهوریهای خلقی مبارزه کنیم.

از همۀ دوستان و رفقائی که برای آزادی ما تلاش نمودند سپاسگزاریم.

 

ماریا موراتوا، آلکسی آلبو، ماکسیم فیروف، ویکتور شاپینوف

5 ژانویه 2015

 

ترجمه: تحریریه امید

منبع:

http://borotba.su/held_captive_in_donetsk.html

یادداشت

 • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
  Written by
  استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
 • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
  Written by
  آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
 • قمار سنگین روژآوا
  Written by
  چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
 •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
  Written by
  فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
 • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
  Written by
  گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
 • صالح مسلم و محللش
  Written by
  صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
 • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
  Written by
  اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
 • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
   وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

نظر خوانندگان

Guest (وحید صمدی)
سلام رفیق امین عزیز از این که به دلیل مشغله های زندگی به کامنت شما با تاخیر زیاد پاسخ می دهم عذر می ...
Guest (آهنگر)
می بینی رفیق! ذات سرمایه داری همه جای دنیا یک جور است. البته همه جا یک شکل نیست اما ماهیت همان است. ...
Guest (آهنگر)
چه تاثیر عمیق و در عین حال غم انگیزی روی من گذاشت این مقاله! چه خشم و نفرتی را در من زنده کرد و چقدر...
Guest (آهنگر)
با سلام خدمت جهانگیر در بارۀ اینکه چه ساخ مناسبی می توانم به انتقادات شما بدهم بسیار اندیشیدم. چند ب...
Guest (وحید صمدی)
سلام رفقا آهنگر و رودین عزیز از این که مقاله مورد توجه تان قرار گرفت خوشحالم و از کامنت های صمیمانه ...
Guest (بهمن شفیق)
رفیق عزیز، با تشکر و پوزش از این که خیلی دیر به کامنت شما می پردازم. آنچه شما در مورد " سرمایه ی تج...
Guest (nader)
چرا این عکس پورنوگراف را بطورکامل درصفحه اول سایت چاپ نکردید؟خجالت کشیدید هستۀ تلخ دستهایم را محکمتر...
Guest (آهنگر)
رودین جان از اینکه چنین برداشتی از کامنت من به ذهن خواننده متبادر می شود متاسفم. لیکن با کمال میل م...
Guest (رودین)
رفیق وحید عزیز؛ نوشته بسیار خوب و جسورانه ای بود. دست تان را به گرمی می فشارم. زنده باشید
Guest (رودین)
آقا یا خانم آهنگر؛ "پدیده ننگین احمدی نژاد"؟! یعنی مثلاً "پدیده ننگین خاتمی" یا "پدیده ننگین روحانی"...

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

JSN Glass template designed by JoomlaShine.com