Print this page

آمریکائیان 40% فقیر تر از قبل از بحران اقتصادی اند.

همینطور اختلاف فاحش  ثروت  بین  نژاد ها هم دیده می شود. ثروت متوسط یک خانواده سفید پوست از 141900 دلار در سال 2013، به 26% پائین تر از زمان 2007 رسید. این سقوط به 42% به 13700 دلار در همین مدت برا ی خانواده های اسپانیائی تبارو 43% به 11000 دلار برای خانواده های آفریقائی تبار رسید.

 

 ترجمه تحریریه امید

By Quentin Fottrell

Published: Dec 13, 2014

بحران بزرگ اقتصادی رسمآ تمام شده است، اما آمریکائیان امروز هنوز 40% فقیر تر از سال 2007، سال قبل از بحران جهانی اقتصادی اند.

ثروت خالص خانواده های آمریکایی – تفاوت بین ارزش دارایی شان، شامل خانه و سرمایه گذاری شان، و بدهی هایشان- به حد 81400 دلار در 2013 ، کمی پائین تر از 82300 دلار در 2010 ، اما با حد فاصل زیادی از 135700 دلار در سال 2007 ، رسیده. این گزارش در روز جمعه که بوسیله ی یک انستیتوی تحقیقاتی غیر انتفاعی  Pew Research در واشینگتون دی سی منتشر شده است.

طبق یافته های این گزارش"بحران بزرگ اقتصادی، که با بحران مسکن و بازار مالی تشدید شد، بطور عمومی به دارایی های آمریکائیان ضربه زد."

همینطور اختلاف فاحش  ثروت  بین  نژاد ها هم دیده می شود. ثروت متوسط یک خانواده سفید پوست از 141900 دلار در سال 2013، به 26% پائین تر از زمان 2007 رسید. این سقوط به 42% به 13700 دلار در همین مدت برا ی خانواده های اسپانیائی تبارو 43% به 11000 دلار برای خانواده های آفریقائی تبار رسید. بر طبق گزارش Pew Research، یک فرضیه برای این اختلاف ثروت:  این است که خانواده های سفید پوست به احتمال زیاد تری نسبت به بقیه نژاد ها سر مایه گذاری  مستقیم یا غیر مستقیم از طریق حساب های بازنشستگی شان دارند.

 

لینک مطلب

http://www.marketwatch.com/story/americans-are-40-poorer-than-before-the-recession-2014-12-12