Print this page

 

  نوشته: سرگئی کیریچوک

ترجمه: تحریریه امید

 

در شهر خارکف اوکراین، اخیرآ مجسمه لنین پایین کشیده شد.سازمان دهندگان آن پنهان نکردند که این کار برای انتقام از تلاش فعالان حزب کمونیست، در برگزاری تظاهرات صلح، بود. همان طور که می دانید، آن تظاهرات بوسیله پلیس وبه همراهی دسته جات نازی ها برهم زده شد.

این آن چیزی است که نخست وزیرآرسن آواکوف در فیس بوک نوشت: " لنین؟ بگذار سرنگون شود....فقط ایکاش که مردمی زخمی نمی شدند. گوئی این سمبل خونخوار کمونیستها، در زمان حیاتش، به قربانیانش نیفزوده بود. فقط اگر اراذل و اوباش از احساسات خارکفی ها برای موج برخورد های بعدی شان بهره برداری استفاده نمی کردند."

این چیزی است که آن وزیر تشخیص داد، غارت و تخریب می تواند منجر به بیشتر شدن خشم و درگیری بینجامد، اما نازی ها را آزاد گذاشت. آنها اطمینان می دهند که همه چیز را تحت کنترل دارند. آواکوف نوشت : " نیروی های مخصوص وزارت داخله و گارد ملی آماده اند با تحریک کننده گانی که میخواهند از موقعیت استفاده کنند مقابله کنند. بنابراین بهتر است کاری صورت نگیرد."

ما در این مورد هیچ تردیدی نداریم. تردید نداریم که برای شرکت در هر تظاهراتی که نتیجه سیاست های این دولت  باشد "تحریک کننده گان" مورد اتهام خواهند بود. اینا بوهوسلوسکا Inna Bohoslovska  ( سابقا یک عضو سرشناس حزب یاکونویچ) که حالا البته جزو حامیان رژیم جدید است، از تخریب لنین شاد شد: " برای مدت طولانی ما برای یک پلیس معمولی در خارکف جنگیدیم. و حالا 20 درصد افسران پلیس کاملآ وطن پرست هستند. پلیس آن کار پرزحمت را بعهده گرفت و آنها هر روز تروریست ها و جدایی طلبان را دستگیر می کنند."

بوهوسلوسکا هرگز یک سیاست مدار مستقل نبود، او سخنگوی پینچوک (Pinchuk) الیگارش بود. او سخنگوی الیگاریشی اوکراین بود. آنها در حال ساختن دولت رؤیائی خود هستند، جایی که بتوانند غارت و چپاول کنند و معترضان را " تروریست" بنامند. لیبرالهای ما آشکارا از رفتن کشور به راه و سبک  سالهای 1970 دیکتاتوریهای اقتصاد نئولیبرالی آمریکای لاتین با پشتوانه دیکتاتوری نطامی خوشحالند. پیش به سوی پینوشه – این بت نئولیبرالها.

الیگارشی امروز " دوران طلائی اش" را تجربه می کند، که هر شرکت کننده ای در یک تظاهرات "تروریست" قلمداد می شود. و برای درهم شکستن تظاهرات از دستجات شبه نظامی اشتفاده می کنند. البته این سیستم بنا به شواهد تاریخی احتیاج هیستری فزاینده و  به شستشوی مغزی در رابطه با تاریخ نیاز دارد. تمام تاریخ سرزمین اوکراین مدرن ( از زمان اوکرائینی های نخستین " proto-ukrainians" تا اکنون) به عنوان تاریخ ملتی توضیح داده می شود که برای استقلال تلاش کرده اند و همین تلاشها بود که ضرورتا به ایجاد رژیم سیاسی کنونی انجامیده است. این فقط یک جنگ بین تمدن و بربریت نیست.

خارکف اولین پایتخت اوکراین بود؛ هواپیما و موشک می ساخت، اتم را شکافت و تانک های T-34 می ساخت، توربین های نیروگاههای تولید برق را ساخت که به همه دنیا صادر میشد. خارکف بدون لنین یک ناسیونالیسم کوته فکراست، نوعی هذیان ساده انگارانه است با البسه سنتی؛ محو دانش است و علوم. بدون دلیل نبود که چند نفری از نازی ها موقع تخریب بنای یاد بود زخمی شدند – سطح سواد و دانش آنها حتی برای تخریب یک شئی کافی نبود تا چه رسد به ساختن آن.

البته گفتن این که لنین بنیان گذار اوکراین بود یک اغراق است، اما حقیقت این است که وجود امروزی مرزهای اوکراین نتیجه فعالیت لنین و حزب سیاسی او بود. تخریب مجسمه یک از بنیان گذاران کشور توسط نازی ها عملآ حکم مرگ آینده مرز های کنونی آنرا بدنبال خواهد داشت.

 

Sergei Kirichuk

30 سپتامبر 2014

 

منبع:

http://liva.com.ua/lenin-kharkov.html