Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil 20mg Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil kaufen Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis cialis 20mg Kamagra kaufen in Deutschland Kamagra bestellen online kamagra kaufen KAMAGRA ORIGINAL Deutsch Online Store: diskrete Lsung fr Erektionsstrungen: Kamagra (Generic Viagra), Apcalis (Cialis) - zuendstoff.at kamagra original Acquisto Kamagra prezzo basso 50/100mg online in Italia, Kamagra Italia kamagra italia Levitra Generico in farmacia Italiana online al migliore prezzo levitra prezzo

Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra generico Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo vardenafil preo Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra preo Levitra Infarmed,Levitra Preo Infarmed,Levitra Preo levitra infarmed Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg preo Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma Cialis preo Cialis Infarmed,Cialis Infarmed Preo,Cialis Bula Infarmed cialis infarmed

امید -  دو جنگ: اوکراین و اسرائیل

 

 

نوشته آرتم کیریپچنوک

ترجمه تحریریه امید

توضیح سایت: درج مقاله حاضر نه به خاطر دقت تحلیلی آن، بلکه از این رو صورت می گیرد که تصویری از مباحثات در میان کمونیستهای اوکراین و دید آنان نسبت به وقایع اوکراین و جهان به دست می دهد. کیریپچنوک با بررسی تشابهات وقایع اوکراین و اسرائیل به این واقعیت که هر دو جنگ بر متن شرایط جهانی معینی و در ارتباط با این شرایط اتفاق می افتند نزدیک می شود. امری که نزد اکثریت چپ – لااقل ایران – در برخورد به تشنجات روزافزون خاورمیانه وارد نمی شود. نزد چپ ایران تشنج در خاورمیانه دلایلی کاملا متفاوت از جنگ در شرق اوکراین دارد که به زعم این چپ ناشی از جدال بین آمریکا و روسیه است. به همین دلیل هم به سادگی می تواند در برابر سرکوب مردم دنباس شانه بالا بیندازد و حتی بیش از آن، به طرق مختلف و از جمله با برجسته کردن "امپریالیسم روسیه" و نشان دادن اوکراین به عنوان یک قربانی تعرض این امپریالیسم، حتی جانب دولت دست نشانده لیبرالی-فاشیستی اوکراین را بگیرد. مقاله کیریپچنوک نشان می دهد که در اوکراین نیز کمونیستهائی هستند که از مرزهای این نگاه محدود چپ فراتر رفته اند.

مقاله حاضر در ماه ژوئیه و پیش از تعرض وسیع میلیشیای خلقی دنباس در ماه اگوست و شکستهای سنگین ارتش اوکراین به نگارش درآمده است. نتایج وقایع جنگ دنباس برای خونتای لیبرالی-فاشیستی کی یف بسیار سنگین تر از آن بوده اند که نویسنده در پایان مقاله پیش بینی می کند.

تحریریه امید

************************

 

اولین باری که من مقایسه ای بین جنگ در شرق اوکراین و جدال اسرائیل-فلسطین را دیدم سه هفته قبل و در مقاله ژورنالیست لیبرال ویتالی پورتنیکوف در پورتال Facets pv بود. امروز این شبیه سازی در ادبیات جریان اصلی لیبرالی در اوکراین و روسیه جا افتاده است. اسرائیل و رژیم اوکراین به مثابه تجسم تمدن اروپائی، نور و خوبی دیده می شوند. فلسطینی ها و شرق اوکرائینی ها "تروریستند"، کله پوک و پوست کلفت و تنها قادرند زبان بمب و موشک را بفهمند.

این ممکن است که تشابهات بین اسرائیل و اوکراین دور از واقعیت نباشند.

اول این که در هردو جا، یعنی در فلسطین و در دنباس، در جوهر یک مناقشه استعماری در جریان است. اسرائیل آخرین دولت کولونیالیستی کلاسیک بر کرۀ زمین است که هدف راندن مردم اصیل فلسطین در مناطق اشغالی و بی ثبات سازی کشورهای همسایه ای را دنبال می کند که ممکن است برای او تهدیدی به شمار بیایند.

مرگ سه جوان شهرک نشین تنها مقدمه ای است برای یک عملیات نظامی که بدون آن این اسپارتای جدید نمی تواند موجودیت داشته باشد. همانطور که موشه دایان در اوایل سال 1955 اظهار داشته بود که: "انتقام ریشه زندگی ماست. بدون آن ما مردم مبارزی نخواهیم بود و مردمی بدون یک رژیم جنگجو مردمی از دست رفته اند".

اما آیا اسپارت بدون یک کریپتیای دیگر می تواند زنده بماند؟ [کریپتیا بنا بر تعریف ارسطو روش سرکوب اسپارتی ها در مقابل هلوتها بود که از نظر جمعیت انبوه تر بودند – توضیح مترجم] یک راه فهم انگیزه ها و دلیل آغاز "عملیات صخرۀ همیشگی Operation Enduring Rock" اسرائیل در غزه دیدن این عملیات به عنوان واکنش اسرائیل به درهم شکستن سیاست آمریکا در خاورمیانه، بی ثباتی در عراق و تقویت ایران است. ظاهرا کابینه اسرائیل تصمیم گرفته است که وقت آن رسیده که حضور اسرائیلی های قلدر در حال عملیات از تل آویو را به نمایش گذاشت.

در مقابل، در شرق اوکراین، رئیس جمهور خونتا، پوروشنکو، در حال کولونیالیزه کردن داخلی کشور در خدمت به منافع اروپای واحد، رهبران ناسیونالیستها و گروههای الیگارشهاست. ناسیونالیستها تنوع نژادی، زبانی و فرهنگی اوکراین را به رسمیت نمی شناسند و فراخوان به بیرون راندن مردم "غلط" در مناطق شرقی داده اند. به بیان دیگر، آنها به دنبال "اوکرائینیزه" کردن کشور در عین وجود یک جمعیت متنوع هستند. اروپای واحد خواهان نابودی صنعت اوکراین متمرکز در شرق کشور و گذار اوکراین به یک عرضه کنندۀ نیروی کار ارزان و بازاری برای محصولات اروپائی (و بویژه آلمانی) است. الیگارشها هم در رؤیای غارت منابع دولتی و همچنین دارائی های رقبای شرقی خودشانند.

دوم، اوکراین روشهای کولونیالیستی جنگ را که توسط اسرائیلی ها عملی می شود، وارد کرده است. این پدیده برای نخستین بار در آغاز قرن بیستم ظاهر شد. هنگامی که اروپائی ها همراه با شروع جنگ جهانی اول آغاز به استفاده از ترور و کشتار جمعی بر علیه شهروندان غیر نظامی در کشورهای همسایه نمودند. قتل عامهای توده ای و پاکسازی های نژادی در هندوستان و کنگو و آسیای صغیر [اشاره به قتل عام ارامنه در ترکیه – توضیح مترجم] و ایرلند واقع شدند. بین دو جنگ جهانی و در فاصله بین سالهای 1914 تا 1945 این روشها در اوکراین بر علیه بهودی ها، صربها، روما، روسها، اوکرائینی ها و لهستانی ها به کار گرفته شد.

نوآوری امروز اسرائیلی ها در "جنگ بر علیه ترور" مورد توجه و تحسین دست راستی ها و فاشیستها قرار گرفته و در حال حاضر در اوکراین پسا کودتا به اجرا گذاشته می شود. ما اکنون شاهد موارد بسیاری از آدم ربائی، شکنجه، مجازات جمعی، بمباران مناطق مسکونی و موج دهها هزار پناهنده ای هستیم که ناچار به فرار شده اند. پراتیک اسرائیلی ها اکنون اوکرائینی شده است.

سوم، جنگهای اسرائیل و اوکراین با غلیان بی سابقه ای از هیستری ناسونالیستی همراه بوده اند. آتش سوزی ادسا، بلواهای خارکف، ماریوپل و کی یف و اعمال افراطی نئونازی ها مقدمه ای بر باصطلاح "عملیات ضد تروریستی" در شرق اوکراین بودند. در اسرائیل نیز شهرک نشین ها و فاشیستهای اسرائیلی به ضرب و شتم عربها در بازارها پرداخته و تین ایجر عربی را زنده زنده سوزاندند. باید توجه داشت که این بروز خشم و خشونت تا چند سالی قبل به سختی می توانستند واقع شوند. در عمل چیزی که ما می بینیم نتیجه سالها پروپاگاند ناسیونالیستی راه اندازی شده در سطح دولت و برای تخریب جامعه به نفع رفرمهای نئولیبرالی بودند. تعجبی نیست که اوکراین و اسرائیل در شمار دست راستی ترین دولتهای جهان قرار دارند. ایدئولوژیهای دست راستی و ناسیونالیستی به طور اجتناب ناپذیری به کینه، خشونت و جنگ می انجامند.

و بالاخره چهارمین و آخرین تشابه بین این دو جدال در آن است که این ماجراجوئی می تواند به انزوا و وقایع غیر قابل پیش بینی ای بیانجامد. اسرائیل البته با آتش بازی با کبریت در کنار بشکه های نفت نا آشنا نیست. اما این بار یک نمایش قدرتی دیگر می تواند به شمشیر دو لبه ای منجر شود. اسرائیل در شمال با سوریه جنگزده هم مرز است و در شرق یا اردن – تنها کشوری که دچار بهار عربی نشد، اما خود با عراقی جنگی هم مرز است و همچنین اکثریت ساکنان خود آن را فلسطینی ها تشکیل می دهند.

اولین سورپرایزی که اسرائیل با آن مواجه شد موشکهای دوربرد حماس بودند که به شهرهای اسرائیلی شلیک شدند و اسرائیل انتظار آنان را نداشت. اولین قربانی این حملات اسطورۀ اتحاد در میان اسرائیلی ها در مقابل دشمن خارجی بود. اولین موشکهای شلیک شده توسط حماس در شهرهای فقیر جنوب فرود نیامدند، بلکه در قلعه های "طبقۀ متوسط" اسرائیل که هنگام شلیک موشکها در بستن درهای پناهگاههای لوکس خود به روی اسرائیلی های فقیر شتاب می کردند.

در حالی که ماجراجوئی نظامی کنونی هنوز در مراحل اولیه اش است، با این حال چشم اندازهای "هیجان انگیزتری" در انتظار کی یف است. دستگیری رهبر نظامی میلیشیا، استرلکوف، فعلا به تعویق افتاده است و عملیات می تواند زمانی طولانی را به خود اختصاص دهد. در این چهارچوب بیان این که "اوکراین اسرائیل جدید است"، یعنی این که اوکراین یک کشور میلیتاریزه است همانطور که اسرائیل برای نیم قرن بوده است، چندان طنین خوشایندی ندارد. کسی نمی داند که دولت پوروشنکو چگونه می خواهد جوخه های مرگ الیگارشها و فاشیستها را کنترل کند. چشم اندازهای اقتصادی شرق اوکراین تیره اند چرا که ارتش در حال بمباران شهرها و بر جا گذاشتن ردپای تراژیکی در آنجاست.

بنا بر این آقای پوروشنکو و حامیان وی احتمالا حق دارند. شباهتهای نیرومندی بین "عملیات ضد تروریستی" اوکراین و "صخرۀ شکست ناپذیر" اسرائیل وجود دارد.

14 июля 2014

Artem Kirpichenok

14 ژوئیه 2014

منبع:

http://liva.com.ua/ukraine-israeli.html

یادداشت

 • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
  Written by
  استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
 • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
  Written by
  آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
 • قمار سنگین روژآوا
  Written by
  چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
 •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
  Written by
  فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
 • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
  Written by
  گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
 • صالح مسلم و محللش
  Written by
  صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
 • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
  Written by
  اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
 • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
   وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

نظر خوانندگان

Guest (وحید صمدی)
سلام رفیق امین عزیز از این که به دلیل مشغله های زندگی به کامنت شما با تاخیر زیاد پاسخ می دهم عذر می ...
Guest (آهنگر)
می بینی رفیق! ذات سرمایه داری همه جای دنیا یک جور است. البته همه جا یک شکل نیست اما ماهیت همان است. ...
Guest (آهنگر)
چه تاثیر عمیق و در عین حال غم انگیزی روی من گذاشت این مقاله! چه خشم و نفرتی را در من زنده کرد و چقدر...
Guest (آهنگر)
با سلام خدمت جهانگیر در بارۀ اینکه چه ساخ مناسبی می توانم به انتقادات شما بدهم بسیار اندیشیدم. چند ب...
Guest (وحید صمدی)
سلام رفقا آهنگر و رودین عزیز از این که مقاله مورد توجه تان قرار گرفت خوشحالم و از کامنت های صمیمانه ...
Guest (بهمن شفیق)
رفیق عزیز، با تشکر و پوزش از این که خیلی دیر به کامنت شما می پردازم. آنچه شما در مورد " سرمایه ی تج...
Guest (nader)
چرا این عکس پورنوگراف را بطورکامل درصفحه اول سایت چاپ نکردید؟خجالت کشیدید هستۀ تلخ دستهایم را محکمتر...
Guest (آهنگر)
رودین جان از اینکه چنین برداشتی از کامنت من به ذهن خواننده متبادر می شود متاسفم. لیکن با کمال میل م...
Guest (رودین)
رفیق وحید عزیز؛ نوشته بسیار خوب و جسورانه ای بود. دست تان را به گرمی می فشارم. زنده باشید
Guest (رودین)
آقا یا خانم آهنگر؛ "پدیده ننگین احمدی نژاد"؟! یعنی مثلاً "پدیده ننگین خاتمی" یا "پدیده ننگین روحانی"...

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

JSN Glass template designed by JoomlaShine.com