این گزارش یک سری از اقدامات امنیتی را برای برطرف کردن این ظن که سازمان های خیریه و توسعه برای نیروهای نظامی اطلاعات جمع آوری می کنند، پیشنهاد می دهد. تبادل اطلاعات بایستی از طریق سفارت صورت بگیرد تا تماس بین غیرنظامیان و نظامیان لو نرود

 


 

 

توضیح: گزارشی که ملاحظه می کنید در زمینه نقش سازمانهای غیر دولتی در مداخلات نظامی ارتش آلمان در نقاظ مختلف دنیاست. این گزارش منحصرا به سازمانهای خیریه و امدادرسانی و توسعه در آلمان می پردازد. دستیابی به چنین نوع گزارشاتی در رابطه با کشورهای دیگر نیز نباید چندان دشوار باشد.

هیأت برگزاری کنفرانس

درباره اوضاع جهانی – 7: ان جی او ها، شرکای ارتش آلمان

از: جرمن فارین پالیسی

17.09.2013

ترجمه از تحریریۀ امید

کار ارتش آلمان راحت تر خواهد بود، اگر که قادر باشد در مداخلات آینده روی حمایت سازمانهای خیریه و توسعه تکیه کند. این نتیجه گیری از اظهارات ایراد شده توسط مدیر انجمن کمک رسانی آلمان که - به عنوان اولین مورد در نوع خود – چند سال پیش همکاری رسمی را با نیروهای مسلح آلمان در مناطق عملیاتی آن ها آغاز کرد، حاصل می شود. برطبق این اظهارات مقاومت در برابر همکاری "غیرنظامی- نظامی" به طور قابل توجهی کاهش یافته است. به طور مثال این را می توان در "توصیه ای" مشاهده کرد که در آوریل گذشته توسط مرکز هماهنگی "ان.جی.او" های آلمانی توسعه "(VENRO)" ارائه شد و در آن به لزوم تغییر جهت به نفع همکاری با نیروهای مسلح آلمان اشاره داشت. براساس این گزارش، تبادل بین ارتش آلمان و نهادهای خیریه و توسعه اهمیت دارد، حتی اگر برای جلوگیری از به خطر افتادن مددکاران انجام اقدامات احتیاطی- امنیتی خاصی الزامی باشد. تحت هیچ شرایطی نباید این مددکاران [اعضایِNGO ها]، "به عنوان" شرکای نیروهای مسلح معرفی شوند. شدت گیری این همکاری "غیرنظامی- نظامی" در حال حاضر در ارتباط با خواسته ی سیاست گذاران نظامی آلمان صورت می گیرد.

وابستگی متقابل به همدیگر

الکه هوف، سخنگوی گروه پارلمانی سیاست نظامیِ حزب لیبرال آلمان(FDP [این مقاله در زمانی به نگارش درآمده است که حزب لیبرال هنوز در پارلمان حضور داشت - مترجم])، درخواست کرده است که نهادهای کمک رسانی و توسعه ای که در مناطق عملیاتی نیروهای مسلح فعال هستند، همکاری تنگاتنگ تری با ارتش آلمان داشته باشند. هوف در مقاله ای در نشریه ی "سیاست بین المللی" می نویسد: "در یک برنامه مبارزه با معارضان، نیروهای مسلح و نهادهای غیر نظامی ناگزیر به یکدیگر وابسته اند؛ بدون درک متقابل و حوزه های مشترک فعالیت(...) منابع مهم تلف خواهند شد." بنابر این ناتو باید توجه بیشتری به همکاری "غیرنظامی- نظامی" مبذول دارد.(1) این توصیه ها به مزیت نظامی ای که  سازمانهای خیریه می توانند از طریق فعالیتشان فراهم کنند؛ توجه دارد. از مزایای تبلیغی از سر گرفتن فعالیتها گرفته تا گردآوری اطلاعات مهم و استراتژیکی که همکاران سازمانهای خیریه از طریق تماسهایشان با اهالی به دست می آورند. (2)( گزارش جرمن فارین پالیسی)

غیر رسمی و پراگماتیک

سوزانا لیپوواک، مدیر سازمان خیریه بین المللی حمایت از کودکان به نام KinderBerg، چشم انداز افزایش این همکاری را خیلی روشن تر از چند سال پیش می بیند. KinderBerg هم اکنون با ارتش آلمان در کوزوو همکاری دارد. لیپوواک توضیح می دهد: وقتی آدم، آن جا فعاله و بین آلمانی ها رفت و آمد می کنه، در کار برپا کردن کمپ، خوب با همدیگه صحبت می کنیم." ما همیشه به طور روتین در زمینه لجستیک و پزشکی همکاری عملی و غیر رسمی داشته ایم"، سوزانا لیپوواک گزارش می دهد: با وجود این در دسامبر 2006 برای اولین بار "این همکاری پوشش رسمی" پیدا کرد زمانیکه KinderBerg در همکاری نزدیک با ارتش آلمان موافقت نمود، تا در منطقه عملیاتی نیروهای مسلح آلمان، برای حدود 120000 روز- بیمار کمک های پزشکی فراهم کند. وزارت امور خارجه آلمان در مجموع مبلغ 1.3  میلیون یورو را تقبل کرد. در آن هنگام KinderBerg به شدت در پانلهای مباحثات در سراسر آلمان مورد انتقاد قرار گرفت."(3)

غیر قابل تشخیص

نمونه هایی از دلایل را می توان از تعدادی از گزارش های رسانه ها جمع آوری کرد. در تابستان سال 2009 ژورنال نیمه رسمی " پارلمان" گزارش داد که دفتر ایمنیِ NGO ی افغان گلایه کرده است که " تشخیص تمایز بین فعالیت های نظامی و غیر نظامی دیگر ممکن نیست." این مسئله آن قدر شدت گرفته است که شورشیان، نیروهای کمک رسان را به عنوان نیروهای دشمن تلقی می کنند." بنا بر گزارشات: "به تسهیلات غیر نظامی مثل مدرسه ها و بیمارستان ها مکررا حمله می شود". "اخیرا در حمله ای در شرق افغانستان سومین مددکار "ان.جی.او." ی" آگرو اکشن آلمان" کشته شد و سه نفر دیگر زخمی شدند." یک مددکار این سازمان اظهار می دارد؛ "از تماس با سربازان شدیدا اجتناب می شود، مثل طاعون". "هر تماسی مقبولیت ما توسط جامعه و جان همکاران ما را به خطر می اندازد".(4) "در حقیقت شایعات متعددی بدین مضمون وجود دارد که؛ اعضای سازمانهای خیریه، اطلاعات را به نیروهای نظامی منتقل کرده و از حملات قریب الوقوع هوایی مطلع بوده اند." همان طور که می توان تصور نمود، عواقب این امر برای این مددکاران فاجعه بار است.

عاقلانه و مبتنی بر حس همکاری

با وجود این بر طبق گفته های لیپوواک، لحن مباحثات  آشکارا تغییر کرده است. در حالی که چند سال پیش همکاریشان با ارتش آلمان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود، روابط اکنون "عاقلانه و مبتنی بر حفظ روابط همکاری متقابل است". لیپوواک به گزارشی اشاره می کند که به وسیله مرکز هماهنگی NGOهایِ آلمانی توسعه(VENRO) در آوریل منتشر شد "که در آن بخش بزرگی مربوط به دستورالعملهای داخلی تجارب همکاری  غیرنظامی- نظامیِ انجمن ما در سال 2005 بوده است."(5)

مدام در گفتگو

این حقیقت دارد که گزارش VENRO به وضوح، همکاری بین نیروهای نظامی و سازمان های خیریه و توسعه را آشکار می کند که در مقدمه گزارش به "مشارکت وسیع و رو به افزایش آنان در مناطق بحرانی" اشاره می شود؛ حتی  در جاهایی که ارتش آلمان(...) در حال عملیات است"؛ بیانی که البته کوچک نمائی از افزایش سریع تعداد مداخلات برون مرزی آلمان در دهه گذشته است. در این گزارش به سربازان و کمک رسانان "به عنوان بازیگران دولتی دولتی- نظامی که در منطقه واحدی در حال عملیات هستند" اشاره شده است. بنابر این بر طبق این گزارش "گفتگوی مداوم بین این بازیگران در آلمان مطلوب است. "یک تبادل اطلاعات و تجربه" نیز در این مورد مفید می باشد." با این وجود ارتش آلمان متوجه این امر هست که سازمان های خیریه وتوسعه،" به خاطر اصول هویتی شان محدودیت هایی در مورد آشکار شدن اطلاعات مربوط به امنیتشان دارند." با این همه این کمک رسانان باید "بیشترین میزان شفافیت را در رابطه با فعالیت های پروژه ای شان ایجاد کنند، مادام که این امر همکاران و یا هدف جمعی شان را به خطر نیانداخته است."(6)

هرگز به عنوان همکار معرفی نشوند

این گزارش یک سری از اقدامات امنیتی را برای برطرف کردن این ظن که سازمان های خیریه و توسعه برای نیروهای نظامی اطلاعات جمع آوری می کنند، پیشنهاد می دهد. تبادل اطلاعات بایستی از طریق سفارت صورت بگیرد تا تماس بین غیرنظامیان و نظامیان لو نرود. در غیر این صورت تماس باید در مکانی انجام شود "که  تصور استقلال [فرد یا نهاد]  امدادگر خدشه دار نشود." آن گزارش توضیح می دهد که: "باید یک بررسی دقیق از خطرات، حتی قبل از تماس ها و مکالمات غیر رسمی صورت گیرد".  این سازمانهای خیریه "به هیچ وجه نباید در عرصه ی ارتباطات به عنوان شریک یا تقویت کننده ارتش آلمان یا چیزی شبیه به آن معرفی شوند." این مسئله به طور اساسی به پنهان کاری در امر انتقال اطلاعات پایه ای و حساس کمک خواهد کرد. این مددکاران [وابسته به NGO  ها] باید قادر به انجام فعالیت های غیر نظامی- نظامی باشند، بدون آن که به خطر بیفتند. یک برنامه به راستی گمراه کننده دراز مدت.

دیگر خنثی نیست

این گزارش تحت نظارت مشترک VENRO، وزارتخانه های دفاع، توسعه و امور خارجه آلمان نوشته شده و حداکثر طی دو سال مورد ارزیابی قرار می گیرد. این مقاله در آوریل گذشته منتشر شد. زمانی که دولت آلمان از طریق مددکاران سازمانهای خیریه، جذب نیرو برای درگیر شدن در فعالیت های پارتیزانی در مناطق تحت کنترل شورشیان در سوریه را آغاز کرد. (جرمن فارین پالیسی گزارش داد(8)) این فقط یک مثال دیگر از نیروهایی است که رسما به بی طرفی سوگند خورده اند، اما به اهداف سیاست خارجی آلما ن متعهدند.

لینک مطلب:

*) http://german-foreign-policy.com/en/fulltext/58680

1)       الکه هوف: درس هایی از جنگ طولانی. چه کارهای بهتری می توانیم در افغانستان انجام دهیم؟

Internationale Politik Nr. 5, September/Oktober 2013

2) see also Von Helfern zu Kollaborateuren, Rezension: Der Afghanistan-Code (Marc Thörner) and Im Keim ersticken (II)

3)       "موقعیت زنان به مراتب بهتر است." آن چه که در افغانستان در خطر است. مصاحبه با سوزانا لیپوواک

Internationale Politik Nr. 5, September/Oktober 2013

4)       جرومی شولت: آیا سربازان می توانند پل بسازند؟   Das Parlament Nr. 34/35, 20.08.200

5)       "موقعیت زنان به مراتب بهتر است." آن چه که در افغانستان در خطر است. مصاحبه با سوزانا لیپوواک

Internationale Politik Nr. 5, September/Oktober 2013

6)و7) پیشنهاد برای فعالیت متقابل بین VENRO و نیروهای مسلح آلمان  8. April 2013

8)see also In Rebel Territory (IV)

یادداشت

 • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
  Written by
  استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
 • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
  Written by
  آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
 • قمار سنگین روژآوا
  Written by
  چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
 •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
  Written by
  فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
 • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
  Written by
  گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
 • صالح مسلم و محللش
  Written by
  صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
 • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
  Written by
  اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
 • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
   وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه هیچگاه -حتی در دوران بحران- خودشان ساقط نمی گردند، مگر آن که سرنگون شوند (لنین). به نظر گروسمن نکته تئوری…
 • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های پرولتاریا داشته باشد. پس حزب پیشاهنگ سازماندهی شدۀ طبقۀ کارگر است.
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم دست یافته است که برای یک پیروزی پایدارغیر قابل صرفنظر کردن است. 
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت نظر سازمان تجارت جهانی نیستند مشمول این تأثیرات خواهند بود.
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال" در مورد مرز مطلق اقتصادی تکامل شیوه تولید سرمایه داری وفادار ماند؛ هرچند دلایل مشخصی را که او برای…
 • درباره اوضاع جهانی 13- سرنگونی در تایلند
  قطب بندی سیاسی حاضر در تایلند هم مربوط به تکسین، و هم بدون ارتباط با او است. اوباعث تغییرات در تایلند نشد. بلکه او و حزبش با تشخیص تغییرات عظیم اقتصادی-اجتماعی، برروی آن سرمایه گذاری کردند، تغییراتی که رای دهندگان ده ها سال مشتاقانه درانتظارش بودند. دهقانان تازه شهرنشین شده قویأ از سیستم بیرحمانه آقا بالاسری پایتخت تایلند و ساکنانش،…
 • درباره اوضاع جهانی -12: حامیان سهامداران آلمانی در مقابل یونان
  سرمایه گذاران کوچک آلمانی بر علیه یونانی ها به دادگاه شکایت کردند و خواستار جبران خسارت از سوی دولت بحران زده ی یونان برای ضررهای ناشی از قطع پرداخت بدهی ها از بهار 2012 شدند. 
 • درباره اوضاع جهانی -11: نگرانی الیت جهانی از پوپولیسم
  Written by
    حال برای الیت مسلط اروپا سوال این است که چگونه خودش را با شرایط جدید منطبق کند. آیا بر روی احتمال قدرت گیری مجدد احزاب سنتی در انتخابات سراسری کشوری حساب کند؟ یا یک نمایش پوپولیستی قدرتمند  در انتخابات اروپا به ایجاد پانیک می انجامد که منجر به یک بررسی رادیکال از عمل کردهای اتحادیه اروپا و سیاست هایی…
 • درباره اوضاع جهانی – 10: مدرنیزه کردن روسیه
  ناوالنی با سابقۀ ناسیونال شوونیستی که  قفقاز ها  را "سوسک" می نامد، در دشمنی و نفرت نسبت به همجنس گرایان معروف است، که البته این موضوعی است که در رسانه های آلمان  پنهان می شود، همان طور که ممارست ویتالی کلیچکو با شاخه فاشیستی اپوزیسیون اوکراین پنهان می شود
 • دربارۀ اوضاع جهانی -9: مناطق درگیریهای آینده
  افزایش تسلیحات در نیروی دریایی چین و تغییرمسیر نیروهای مسلح ایالات متحده به‌طرف اقیانوس آرام نشان‌گر تقابلی است‌که ـ در بدترین حالت‌ـ می‌تواند به‌برخورد نظامی منجر گردد. در نتیجه، آلمان نیز به‌عنوان یکی از اعضای ناتو و شریک آمریکا در این تقابل درگیر خواهد بود. 
سایر مطالب مربوط به کنفرانس مؤسس
JSN Glass template designed by JoomlaShine.com