رنگِ خون، پرچمِ من!

رنگِ خون، پرچمِ من!

 

خانه ام خراب وُ آلوده

به گِردیِ آرواره های صاحب خانه

عُرف بازار است!

گِرانَش میکند هر دم

عُرف بازار است

کیست صاحب بر این در دم؟!

سنگ˚ زمانهای این چنین

رانده بر جان من

هزاران آه و کین

بیا با هم همخانه شویم

تنهایی ام هیچ دردی

ز من دوا نکند!

وطن پرنده ی پَر در خون

وطن کدام وطن؟

پرنده کدام پرنده؟

خون کدام خون؟

خانه ام خراب وُ آلوده

من بی وطنم، احمق!

بالِ پروازم چیده اند، احمق!

خونِ رگانم خشکانده اند، احمق!

و اشک تمساح ننگ است وُ ننگ

و توبه ی گرگ مرگ است وُ مرگ

و فقر

و فقر

زیرِ زیرِ خط تو

وطن وطن کنم!

و فقط

و فقط

که جای دَهی ام

میانِ آدمها

وطن وطن کنم احمق!

با تو هستم ای وطن

و تو ای پرسنده ی وطن

ز عطرِ گندِ آوارگی بر خاک ات

جانم به لب شد لبریز

به سینه ی من کوبه ها میزنند صاحبخانه ها

چونان که جِر دهند امنیت را

و خانه هاشان را پس بگیرند

پس بگیر، پس بگیر وطن پرست!

ای آفتابِ سرمایه پرست!

پس بگیر من را از متعلقاتم

پس بگیر من را از داشته و آشیانه ام

پس بگیر من را از وطنم

پس بگیر من را، ای آرواره گِرد!

پس بگیر من را از راه رفته ام

از خنده ام به همراه پرچم ام،

از گریه ام به همراه نعشِ برادرم

در جنگهای میهنی به جبهه های تحمیلی!

چرا که من

همه چیز را زین بعد

سیاسی میکنم

وجود تو 

خانه ات و وطنت را

سیاسی میکنم

فرو می پاشمت

زین آه زین کین

که تو کاشتی بر قلب من

بر چینِ پیشانی ام این چنین!

نگون سار میشوی به هر قدم

تا در گاه هر بنگاه که میروم

و به هر بنگاهی

که ندا بر گوش شریکش میکند : این از ماها نیست، بِچاپ، بگیر، بسُلفش، نگذار نفسش گرم شود، مستاجر است، مستاجر است!

مستاجرم!

آری مستاجرم

و تو بنگاهی و تو مالک

و تو صاحب دردِ من و تو تازیانه زن بر این زندانی

اما تو بُن گاه نیستی احمق!

تو بُن، تو ریشهی این خانه نیستی احمق!

ریشه در کارِ کارگرِ افغان بود وُ منِایرانی

چند بار بَرت بگویم احمق، تا باورت شود احمق!

برادری داشتم حسین نامی

آی حسین ام، ای برادرِ جانم، جانِ جان جانِ جانانم!

نکند که خسته شده باشی هموطنِ من؟!

او حسینِ من بود

کشته شد به همراه اسباب وُ اثاثیه ی مادرم!

که صاحب خانه

که صاحبِ کارخانه

که صاحبِ بنگاه

که صاحبِ شرکت

از اندرون خانه به بیرون

اسباب را

از اندرون خانه به بیرون

حسینِ مرا

پرتاب

و در دل من پُرپیچ پُرتاب

که حسینِ من مرده است؟

حسینِ من مرد!

که صاحب خانه

که صاحبِ کارخانه

که صاحبِ بنگاه

که صاحبِ شرکت

که صاحبِ مملکت

تو باشی

و من وطن وطن کنم احمق؟؟!!!

چه یقین

به جان داری

که من میبخشم او را؟!

که این وطن را من 

از تنم

بیرون نمینهم بهرِ حسین ام؟

با تو هستم ای وطن!

با تو هستم ای وطنِ تاب نیاورده نعشِ حسین ام!

با تو هستم ای گیج خورده

ای تاب خورده

ای هرزه وطن

ای به دامانِ هزار صاحب خانه

به دامان هزار صاحبِ کارخانه

به دامانِ هزار صاحبِ بنگاه

به دامان هزار صاحبِ شرکت

به دامان هزار صاحبِ مملکت

به دامانت میدرم نعره ام را

بیرون مینهم

تنم را

از پی پرچم ات

پرچم من رنگِ خونِ حسین است!

رنگِ خونِ حسین

که پرتاب شد بی اعتنا

از دهانِ متعفنِ صاحبِ خانه ها

پرچم من رنگ خون حسین ام است!

از پی پرچم ات

بیرون مینهم

تنم را

بیرون مینهم

آری من بی وطنم

یاغی ام

به دنبال نعش حسین ام

سرخ میشوم

سرخ میخواهمت ای وطنِ من!.

 

علی سالکی

یادداشت

 • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
  Written by
  استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
 • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
  Written by
  آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
 • قمار سنگین روژآوا
  Written by
  چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
 •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
  Written by
  فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
 • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
  Written by
  گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
 • صالح مسلم و محللش
  Written by
  صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
 • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
  Written by
  اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
 • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
   وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

نظر خوانندگان

Guest (وحید صمدی)
سلام رفیق امین عزیز از این که به دلیل مشغله های زندگی به کامنت شما با تاخیر زیاد پاسخ می دهم عذر می ...
Guest (آهنگر)
می بینی رفیق! ذات سرمایه داری همه جای دنیا یک جور است. البته همه جا یک شکل نیست اما ماهیت همان است. ...
Guest (آهنگر)
چه تاثیر عمیق و در عین حال غم انگیزی روی من گذاشت این مقاله! چه خشم و نفرتی را در من زنده کرد و چقدر...
Guest (آهنگر)
با سلام خدمت جهانگیر در بارۀ اینکه چه ساخ مناسبی می توانم به انتقادات شما بدهم بسیار اندیشیدم. چند ب...
Guest (وحید صمدی)
سلام رفقا آهنگر و رودین عزیز از این که مقاله مورد توجه تان قرار گرفت خوشحالم و از کامنت های صمیمانه ...
Guest (بهمن شفیق)
رفیق عزیز، با تشکر و پوزش از این که خیلی دیر به کامنت شما می پردازم. آنچه شما در مورد " سرمایه ی تج...
Guest (nader)
چرا این عکس پورنوگراف را بطورکامل درصفحه اول سایت چاپ نکردید؟خجالت کشیدید هستۀ تلخ دستهایم را محکمتر...
Guest (آهنگر)
رودین جان از اینکه چنین برداشتی از کامنت من به ذهن خواننده متبادر می شود متاسفم. لیکن با کمال میل م...
Guest (رودین)
رفیق وحید عزیز؛ نوشته بسیار خوب و جسورانه ای بود. دست تان را به گرمی می فشارم. زنده باشید
Guest (رودین)
آقا یا خانم آهنگر؛ "پدیده ننگین احمدی نژاد"؟! یعنی مثلاً "پدیده ننگین خاتمی" یا "پدیده ننگین روحانی"...

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

JSN Glass template designed by JoomlaShine.com