Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil 20mg Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil kaufen Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis cialis 20mg Kamagra kaufen in Deutschland Kamagra bestellen online kamagra kaufen KAMAGRA ORIGINAL Deutsch Online Store: diskrete Lsung fr Erektionsstrungen: Kamagra (Generic Viagra), Apcalis (Cialis) - zuendstoff.at kamagra original Acquisto Kamagra prezzo basso 50/100mg online in Italia, Kamagra Italia kamagra italia Levitra Generico in farmacia Italiana online al migliore prezzo levitra prezzo

Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra generico Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo vardenafil preo Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra preo Levitra Infarmed,Levitra Preo Infarmed,Levitra Preo levitra infarmed Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg preo Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma Cialis preo Cialis Infarmed,Cialis Infarmed Preo,Cialis Bula Infarmed cialis infarmed

امید - سر خَم مـکن!

سر خَم مـکن!

BUYUN EGME!

 

Buyun Egme -ali saleki

 

به کارِگر

ارزشِ کارِ او

پرداخت نمی گردد!

سر خم مـکن!

BUYUN EGME!

تداومِ تولید

بر نیازِ من

حرج اش نیست

سودایش

ارزشِ اضافی ست

و فرزندِ خلف اش

فاشیسم!

سر خم مـکن!

BUYUN EGME!

پیداییِ سرمایه

از تولید وُ گردشِ کالا

نیازمندانه

به چیزی بیش از این است؛

به آزاد̊  کارگری

مجبور وُ مقهور

ز دستانی

که نیرویِ کار از آن می آفریند

و جز آن نیز چیزی ندارد

به آزاد̊  کارگری

مجبور به جباریتِ این زمانه

در دستانِ خالی اش ز سرمایه!

سر خم مـکن!

BUYUN EGME!

امروز، چه دریا وُ چه خشکه زاری ز سراب

فردا به تخمِ سرمایه دار باشد و آن صهیونیستِ مست!

سر خم مـکن!

BUYUN EGME!

همه چیز،

بی وقفه به سرمایه

من،

بی وقفه به سرمایه

نیازم،

بی وقفه به سرمایه

کودکان،

درختان،

خط به خط ز این داستان

بی وقفه

به افزایشِ ارزشِ سرمایه

بی وقفه

به افزار افزایی ِ

خوش بودگی ِ

مالکِ سرمایه!

آه دنیا!

به کارگر

- منبعِ اصلیِ ثروت

ارزشِ کارِ او

پرداخت نمی گردد!

سر خم مـکن!

BUYUN EGME!

همه چیز،

بی وقفه ز خود بیگانه

از سببِ استثمار وُ قدرتی بیگانه

این تداوم، این قدرت، این بیگانگی

شرطِ ضروری

بر ملکِ طِلقِ سرمایه

به نوشِ عشرتِ سرمایه

سر خم مـکن!

BUYUN EGME!

 به میدانِ «بایزیدِ» استانبول

در خانه و کنگره ی تفکرِ «ناظم حکمت»

«نوشنده ز آفتاب» را گویم

که بر وطن خائن اش خواندند

می کند هنوز خیانت بر وطن

چرا که می گفت :« ما مستعمره گانِ امپریالیسم هستیم»

چرا که می گفت :«اگر وطن، مکیدنِ گلگون̊ خونِ ماست در کارخانه،

اگر وطن سرنیزه و باتونِ پلیس است»

به صدای سوت های ممتد

به نفیرِ گلوله در گلوله ی

اشک آور و نظامیِ پلیس

سر خم مـکن!

BUYUN EGME!

به پانزده زخم در «ساحلِ طرابوزان»

به پانزده ستاره ی سرخگون بر «بلندای سیاهکلآن»

جانِ ما تپنده می ماند

فاشیسم فرزندِ خلفِ سرمایه

قصدِ جانِ ما را دارد!

سر خم مـکن!

BUYUN EGME!

آی ناظم!

مردِ غرقه سازیِ مفت خوران

در اقیانوسِ هند!

صورتم غرقه به خون است

این بار

بعد از سیصد سال گذر از عمرِ این نظام

هنوز آن پابرجا دیوار

و هنوز است

که بازویِ یارانِ مرا بهرِ تیرباران

بر پای آن

زنجیر می بندند!

سر خم مـکن!

BUYUN EGME!

آی ناظم!

خوش باش

و به یقین داشته باش

نوشندگان آفتابِ سرزمین ات

استقامت و مبارزه را

از تو به ارث، وام دارند!

پس

سر خم مـکن!

BUYUN EGME!

این صدای

از ترکیه می آید

تا مصر وُ تونس ره پیماید

از بارسلونا ست که سر در می آرد

مُهرِ خود را از نیویورک تا هرات

از فرانکفورت تا آفریقا

چاپ می کند، می فشاند

گلوله می شود

مشت می گردد

همه چیز، بی وقفه

ز همان سرمایه

به کاربستِ سنگرِ کارگران می آید

قدم به قدمِ امپریالیسم را

قلم می دارد

اولین نفسِ شنیعِ فاشیسم را

گرفته به آخرین حُناق اش می سازد

این صدای از دنیای ما می آید

این صدای می آید،

چاپ می شود، مشت می گردد، می فشاند، گلوله می گردد، پرده می دراند!

سر از پیله بُرون می کند، پروانه می گردد

مهرِ خود را  

به خروشِ ظفرگونِ انقلابِ کمونیسم،

همساز می گرداند،

پس

سر خم مکن!

BUYUN EGME!

14/03/92

علی سالکی

 

یادداشت

 • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
  Written by
  استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
 • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
  Written by
  آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
 • قمار سنگین روژآوا
  Written by
  چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
 •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
  Written by
  فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
 • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
  Written by
  گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
 • صالح مسلم و محللش
  Written by
  صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
 • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
  Written by
  اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
 • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
   وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

نظر خوانندگان

Guest (وحید صمدی)
سلام رفیق امین عزیز از این که به دلیل مشغله های زندگی به کامنت شما با تاخیر زیاد پاسخ می دهم عذر می ...
Guest (آهنگر)
می بینی رفیق! ذات سرمایه داری همه جای دنیا یک جور است. البته همه جا یک شکل نیست اما ماهیت همان است. ...
Guest (آهنگر)
چه تاثیر عمیق و در عین حال غم انگیزی روی من گذاشت این مقاله! چه خشم و نفرتی را در من زنده کرد و چقدر...
Guest (آهنگر)
با سلام خدمت جهانگیر در بارۀ اینکه چه ساخ مناسبی می توانم به انتقادات شما بدهم بسیار اندیشیدم. چند ب...
Guest (وحید صمدی)
سلام رفقا آهنگر و رودین عزیز از این که مقاله مورد توجه تان قرار گرفت خوشحالم و از کامنت های صمیمانه ...
Guest (بهمن شفیق)
رفیق عزیز، با تشکر و پوزش از این که خیلی دیر به کامنت شما می پردازم. آنچه شما در مورد " سرمایه ی تج...
Guest (nader)
چرا این عکس پورنوگراف را بطورکامل درصفحه اول سایت چاپ نکردید؟خجالت کشیدید هستۀ تلخ دستهایم را محکمتر...
Guest (آهنگر)
رودین جان از اینکه چنین برداشتی از کامنت من به ذهن خواننده متبادر می شود متاسفم. لیکن با کمال میل م...
Guest (رودین)
رفیق وحید عزیز؛ نوشته بسیار خوب و جسورانه ای بود. دست تان را به گرمی می فشارم. زنده باشید
Guest (رودین)
آقا یا خانم آهنگر؛ "پدیده ننگین احمدی نژاد"؟! یعنی مثلاً "پدیده ننگین خاتمی" یا "پدیده ننگین روحانی"...

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

JSN Glass template designed by JoomlaShine.com