Print this page

دو تصویر از وضعیت زندگی کارگران در هلند

1ـ بحرانِ اقتصادی، بهانه ای برای کارفرماها

 

برگرفته از سخنرانی رونالد بلتزیر، استاد حقوقِ کار در دانشگاه آمستردام.

بحران اقتصادی برای خیلی از شرکت ها به بهانه ای برای کاهش مزایای کارگری و سخت تر کردن شرایط کار تبدیل شده است. کارگران از جهات مختلف زیر فشار بیشتر قرار می گیرند و در مقابل این فشار کمتر مقاومت می کنند. چراکه  به‌جز تجربۀ شحصی خود به طور دائم از صاحبان واحدهای تولیدی و خدماتی و نیز نهادهای کارفرمائی می شنوند که اخراج کارگر راحت تر شده است. یکی از بحث‌های رایج بین نهادهای کارفرمائی این است‌که می‌خواهند اخراج کارگر را براساس کیفیت کار و نه سن کارگر سازمان بدهند. اما مشکل این است‌که برای این شیوه از اخراج هنوز سیستم مناسب [و قابل قبولی برای سندیکاهای کارگری] طراحی نشده است. گرچه صرف وجود بحران اقتصادی قانوناً دلیلی برای اخراج کارگر نیست، اما چنانچه کارفرما بتواند ثابت کند که زیان داده است، قانون به او حق اخراج کارگری را می دهد. از همین‌روست که بسیاری از کارفرماها با کمک وکلای ورزیده از این رویه حقوقی در جهت اخراج کارگران خود استفاده می کنند. این استفاده‌ حقوقی حتی شامل آن کارفرماهائی نیز می‌‌شود که در مقابل سود یک میلیاردی سال گذشته خود، امسال فقط 500 میلیون یورو سود برده‌اند!

با این وجود از آنجایی که سندیکایِ کارگری قانوناً می‌توانند این مسائل را تحت کنترل داشته باشند، کارفرماها در مواردی مجبورند که دفاتر سود و زیان خود را در اختیار قاضی و شاید هم نماینده‌ی سندیکا قرار بدهند تا قاضی بتواند [در دعوای بین سندیکا و نمایندگان کارفرما] بهترین قضاوت را بکند؛ و [بفهمد که چقدر سود، زیان محسوب می شود]!

 

 

2ـ افزایش فاصله بین فقرا و ثروتمندان

برگرفته از روزنامه مترو.

به‌جز مشاهدات روزانه و آمارهای گوناگون، براساس یک نظرسنجی که از طرف «سازمان برنامه ریزی اجتمایی فرهنگی» (SCP) بعمل آمده، تقریبا سه چهارم از افراد مسن براین نظرند که فاصله بین فقرا و ثروتمندان در هلند افزایش یافته است. تقریبا نیمی از افراد بینِ 18 تا 34 سال نیز همین نظر را دارند. علاوه براین، هر 4 نفر از 10 نفر (یعنی 40 درصد) افراد بالای 55 سال براین باورند که شرایط اقتصادی شان در سالهای آینده بدتر خواهد شد. در صورتی که این آمار برایِ جوانان با رقم  17 درصد هنوز چندان بالا نیست.

 

تهیه و تنظیم: سایت امید، شمیلا

 

منبع:

 

http://www.readmetro.com/en/holland/metro-holland/20130328/

 

http://www.readmetro.com/en/holland/metro-holland/20130329/