Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil 20mg Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil kaufen Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis cialis 20mg Kamagra kaufen in Deutschland Kamagra bestellen online kamagra kaufen KAMAGRA ORIGINAL Deutsch Online Store: diskrete Lsung fr Erektionsstrungen: Kamagra (Generic Viagra), Apcalis (Cialis) - zuendstoff.at kamagra original Acquisto Kamagra prezzo basso 50/100mg online in Italia, Kamagra Italia kamagra italia Levitra Generico in farmacia Italiana online al migliore prezzo levitra prezzo

Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra generico Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo vardenafil preo Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra preo Levitra Infarmed,Levitra Preo Infarmed,Levitra Preo levitra infarmed Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg preo Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma Cialis preo Cialis Infarmed,Cialis Infarmed Preo,Cialis Bula Infarmed cialis infarmed

امید - سقوط تولید اتومبیل در فرانسه و ایتالیا، بازندگان و برندگان در بازارهای جهانی

سقوط تولید اتومبیل در فرانسه و ایتالیا، بازندگان و برندگان در بازارهای جهانی

بر اساس گزارش اتحادیه اتومبیل سازان فرانسه، تولید اتومبیلهای سواری و اتومبیلهای باری کوچک در این کشور در سال 2012 نسبت به سال قبل به میزان 16.7%- به سطح 1,646775 اتومبیل افت کرد.

در سال 2011 رقم 1,970429 اتومبیل تولید شده بود. به ویژه در فصل چهارم سال 2012 افت تولید اتومبیل شتابی ویژه داشت و نسبت به فصل مشابه سال قبل به میزان 26.3%- به رقم 335,027 واحد سقوط کرد. به این ترتیب تولید اتومبیل در فرانسه به نصف تولید سال 2004 با رقم 3,293399 اتومبیل سقوط کرده است. ظرفیت استفاده شدۀ صنایع اتومبیل سازی فرانسه در سال 2012 در حد 57% ظرفیت تولیدی این کارخانجات قرار داشت. در این حد پائین از بکارگیری ظرفیت تولیدی، راه اندازی مجدد تولید سودآور تقریبا غیر ممکن به نظر میرسد. حوزۀ کشورهای یورو به این ترتیب هر چه بیشتر به دو حوزه شکاف می یابد: هستۀ کوچکی از کشورهایی با اقتصاد "سالم" و تعداد فزاینده ای از کشورهایی با اقتصاد ویران.

 

1a249

 

نمودار تولید اتومبیلهای سواری و کاری در فرانسه از سال 1946 تا سال 2012. برای سال 2012 رقم کل بر اساس آمار تولیدات اتومبیلهای سواری و باری کوچک تخمین زده شده است که دربرگیرنده تولید کامیون و اتوبوس نیز می باشد. با یک تخمین احتیاط آمیز، رقم کل تولید اتومبیل نسبت به سال قبل 14,3%- کاهش داشته و به رقم 1,922 میلیون واحد رسیده است. این افت می تواند حتی شدیدتر نیز باشد. اما این تغییر چندانی در نمودار نمی دهد که با همین ارقام احتیاط آمیز نیز ضعیف ترین تولید اتومبیل از سال 1968 را نشان می دهد.

 

در زمان اوج تولید اتومبیل در فرانسه در سال 1998 رقم 3,919776 اتومبیل تولید شده بود. در آخرین سال رشد شتاب یابنده تولید، یعنی در سال 2002 این رقم به 3,701870 میلیون اتومبیل رسیده بود. از آن سال به بعد این روند به طور چشمگیری به سرازیری افتاده است. اما کل تولیدات صنعتی نیز در فرانسه، همچون ایتالیا، در آستانۀ فروپاشی قرار گرفته است. در سالهای اخیر فرانسه نیز از یافتن مدل موفقی برای تولید صنعتی ناتوان مانده است.

 

1a254-italien

 

نمودار تولید اتومبیلهای سواری و باری در ایتالیا از سال 1946 تا سال 2012. در سال 2012 در ایتالیا تنها 671,768 اتومبیل سواری و باری تولید شده است. سقوطی معادل 15%- نسبت به سال قبل و به میزان 69,75%- نسبت به زمان اوج خویش در سال 1990.

 

1a231

 

نمودار تولید اتومبیل فیات ایتالیا از سال 1951 تا سال 2012. در سال 2012 خروجی اتومبیل از خط تولید در فیات به میزان 5,1%- کاهش داشت و به رقم ناچیز 250,227 هزار اتومبیل رسید. این پائین ترین سطح تولید از سال 1955 تاکنون بود. بالاترین سطح تولید در فیات در سال 1970 و با رقم 1,418929 میلیون اتومبیل بود. از آن زمان تاکنون تولید افتی معادل 82,4%- داشته است. در سال 1989 نیز یک بار دیگر تولید با رقم 1,410137 میلیون اتومبیل به بالاترین سطح خود نزدیک شده بود. از آن سال به بعد به طور مداوم تولید کاهش سریع یافت.

 

بر این اساس کشورهای حوزۀ یورو (تاکنون به استثناء آلمان) و بویژه کشورهای حوزۀ جنوبی یورو از جمله فرانسه در تولید اتومبیل نیز در ردیف بازندگان قرار می گیرند. در حالی که در این کشورها تولید با شیب شدید رو به پائین می رود، در چین، کره، برزیل و مکزیک به طور مداوم ظرفیتهای جدید تولیدی با سرمایه گذاریهای هر چه بیشتر ایجاد می شوند که مداوم به سطح جدیدی از رکورد در تولید دست می یابند.

 

1a250

 

نمودار تولید اتومبیل سواری و باری در چین از سال 1959 تا سال 2012. در سال 2012 در چین رقم 19,271800 میلیون اتومبیل تولید شده است. رشدی معادل 4,6%+ نسبت به سال قبل. از سال 2000 با رقمی معادل 2,069069 میلیون واحد تا سال 2012 تولید اتومبیل در چین تقریبا ده برابر شده است.

 

1a251

 

نمودار تولید اتومبیل سواری و باری در کرۀ جنوبی از سال 1962 تا سال 2012. در سال 2012 رقم 4,588166 اتومبیل (2,1%- نسبت به سال قبل، دو برابر سال 1994) تولید شده است.

 

1a252

 

نمودار تولید اتومبیل سواری و باری در برزیل از سال 1957 تا سال 2012. در سال 2012 در برزیل 3,342617 میلیون اتومبیل (1,9%- نسبت به سال قبل، بیش از دو برابر سال 2000) تولید شده است.

 

1a253

 

نمودار تولید اتومبیل سواری و باری در مکزیک از سال 1983 تا سال 2012. در سال 2012 رقم 2,956774 میلیون اتومبیل در مکزیک تولید شده است (11,7%+ نسبت به سال قبل و دو برابر سال 2000)

 

1a239

 

نمودار مقایسۀ تولید اتومبیل در ایتالیا (آبی) و مکزیک (قرمز) بر اساس تولید سالانه از سال 1983 تا سال 2012. در سال 2012 ایتالیا به نقطه ای رسید که مکزیک در سال 1983 از آنجا آغاز کرده بود.

 

1a233

 

نمودار مقایسه ای تولید اتومبیل سواری از سال 1957 تا سال 2012 (شاخص 100=1957) آلمان (آبی) و ایتالیا (قرمز). در حالی که در سال 2012 در ایتالیا میزان خروجی به اندازه خجالت بار 24,5%+ نسبت به سال 1957 افزایش نشان می دهد، در آلمان این افزایش معادل 418,3%+ (یعنی بیش از چهار برابر) بوده است. از نظر ارقام مطلق این برابر بوده است با 396,817 هزار اتومبیل در ایتالیا و 5,391100 میلیون اتومبیل سواری در آلمان. البته کارخانجات آلمان نیز از فروپاشی تقاضا در بازارهای اروپا در امان نماندند و در آلمان نیز تولید اتومبیل سواری نسبت به سال 2011 با رقم 5,871981 میلیون اتومبیل کاهشی معادل 8,2%- را نشان می دهد.

 

تهیه و تنظیم: تحریریۀ امید

منبع:

http://www.querschuesse.de/frankreich-autoproduktion-2012-mit-164-auf-nur-noch-1646775-mio-einheiten/

http://www.querschuesse.de/italien-pkw-produktion-2012-mit-183-pkw-exporte-2012-mit-144/

http://www.querschuesse.de/mexiko-pkw-produktion-2012-bei-1883324-mio-einheiten/

http://www.querschuesse.de/italien-pkw-produktion-2012-mit-183-pkw-exporte-2012-mit-144/

یادداشت

 • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
  Written by
  استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
 • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
  Written by
  آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
 • قمار سنگین روژآوا
  Written by
  چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
 •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
  Written by
  فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
 • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
  Written by
  گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
 • صالح مسلم و محللش
  Written by
  صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
 • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
  Written by
  اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
 • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
   وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

نظر خوانندگان

Guest (وحید صمدی)
سلام رفیق امین عزیز از این که به دلیل مشغله های زندگی به کامنت شما با تاخیر زیاد پاسخ می دهم عذر می ...
Guest (آهنگر)
می بینی رفیق! ذات سرمایه داری همه جای دنیا یک جور است. البته همه جا یک شکل نیست اما ماهیت همان است. ...
Guest (آهنگر)
چه تاثیر عمیق و در عین حال غم انگیزی روی من گذاشت این مقاله! چه خشم و نفرتی را در من زنده کرد و چقدر...
Guest (آهنگر)
با سلام خدمت جهانگیر در بارۀ اینکه چه ساخ مناسبی می توانم به انتقادات شما بدهم بسیار اندیشیدم. چند ب...
Guest (وحید صمدی)
سلام رفقا آهنگر و رودین عزیز از این که مقاله مورد توجه تان قرار گرفت خوشحالم و از کامنت های صمیمانه ...
Guest (بهمن شفیق)
رفیق عزیز، با تشکر و پوزش از این که خیلی دیر به کامنت شما می پردازم. آنچه شما در مورد " سرمایه ی تج...
Guest (nader)
چرا این عکس پورنوگراف را بطورکامل درصفحه اول سایت چاپ نکردید؟خجالت کشیدید هستۀ تلخ دستهایم را محکمتر...
Guest (آهنگر)
رودین جان از اینکه چنین برداشتی از کامنت من به ذهن خواننده متبادر می شود متاسفم. لیکن با کمال میل م...
Guest (رودین)
رفیق وحید عزیز؛ نوشته بسیار خوب و جسورانه ای بود. دست تان را به گرمی می فشارم. زنده باشید
Guest (رودین)
آقا یا خانم آهنگر؛ "پدیده ننگین احمدی نژاد"؟! یعنی مثلاً "پدیده ننگین خاتمی" یا "پدیده ننگین روحانی"...

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

JSN Glass template designed by JoomlaShine.com