" آن که حقیقت را نمی داند نادان است ، آن که حقیقت را می داند ولی انکار می کند تبهکار است ."

برتولت برشت

حیات ننگین رژیم جمهوری اسلامی  با دریایی ازخون بهترین فرزندان این مرز و بوم و با سرکوب بیرحمانه کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان، اقلیت های قومی ومذهبی همراه است . رژیمی برآمده ازاعماق قرون برای حفظ نظام سرمایه و نو کیسه های سرمایه داربر بستری از ترویج خرافات ودین داری قدرت مآب از ابتدا به قدرت رسیدنش تا هم اکنون جزء با تکیه بر سر نیزه نتوانسته است حکومت کند. نابودی سازمان های سیاسی، این وجدان های بیدار جامعه استبدادی، که  برای دسترسی به مطالبات انقلاب پا فشاری می کردند وخواب آسوده را بر به قدرت رسیدگان حرام کرده بودند ، در دستور کار رژیم بود . خمینی جنگ را نعمتی دانست تا به بهانه آن برای تثبیت قدرت خود و رژیم نو سرمایه داران ، حمله به سازمان ها راآغاز کند .از کشته ها پشته ها  ساختند و گروه ، گروه مرگ عزیزان ما را از رادیو و تلویزیون و مطبوعات وابسته اعلام می کردند تا ترس را به فضای عمومی تبدیل کنند .

رژیم جمهوری اسلامی در آغاز جنگ برای سرکوب مطالبات انقلاب و تثبیت قدرت خود، نیروی های سیاسی را هدف گرفت و آنگاه که در پایانه جنگ جام زهر را نوشید، باز به سراغ زندانیان سیاسی که دوران محکومیت خود را می گذراندند رفت . چوبه های دار را بر پا کرد و جان عاشق ترین انسان ها را که جزء رهایی وطن از جهل وستم طبقاتی چیز دیگری نمی خواستند ،گرفت . طناب های دار سنگین در وزش باد تکان خوردند . آن جان های شیفته  به دار شدند تا رژیم شکاف های پیش آمده در قدرت را بتواند وصله پینه کند و بربستر ترس همگانی به حیات ننگین خود ادامه دهد.

رد پای نظام امپریالیستی در پهنه تاریخ با غارت و چپاول سرزمین های دیگر همراه بود وهست  . تحمیل دو جنگ جهانی انسا ن سوز به بشریت برای جا به جا کردن بازارهای جهان و صدها کودتا در گوشه وکنار دنیا وحمایت از حکومت های استبدادی در مقابل نیروهای پیش رو، کشتارهای بی وقفه برای غارت ثروت ملل دیگر ،از حداقل های حضور امپریالیست ها در عرصه تاریخ بوده وهست . قطب نمای آنان برای حرکت در گستره خاک ، سود است برای خود و ویرانی وتباهی برای دیگران .

در آشفته بازاری که برجهان سیاست حاکم است،حالا امپریالیست ها برای تسلط خود بر منابع دیگران، خود را دایه های مهربان تر از مادرنیز نشان می دهند وگاهی اشک تمساح می ریزند تا موقیعت خود را در شرایط بحرانی حاکم در منطقه خاورمیانه وبقیه نقاط دنیا حفظ کنند. آنها برای به اسارت کشیدن ما تنها به غل و زنجیر نیاز ندارند ، به حامیان داخلی و ذهن های بسته وکوته نگر نیزنیازمندند.

از آنجا که عضو دعوت کننده ازمن برای شرکت در برنامه ای که در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 است،از ترکیب شرکت کنندگان در برنامه مرا آگاه نکرده بود،وگرنه زحمت این نوشتار پیش نمی آمد، از آنجا که  دربساط ایران تریبونال سرنخ ها به قدرت های ویرانگر آلوده است ، واز آنجا که نمی خواهم  بخشی از دکور نمایشی باشم که به صدایی موقعیت ومشروعیت می دهد که در خدمت منافع جنگ افروزان جهانی است ، از آنجا که نمی خواهم در کنار آقای پیام اخوان در برنامه ای شرکت داشته باشم ، بدینوسیله انصراف خود را از شرکت در برنامه شما اعلام می کنم  واز شما می خواهم نام مرا از تمام آفیش های تبلیغاتی خود بردارید .

دلمشغولی به سرنوشت انسان درگستره خاک و تعلق سیاسی به رهایی زحمتکسان از کار مزدی ورسیدن به آزادی وخسته نشدن از پی گیری مطالبات آن جاندادگان راه آزادی وسوسیالیسم ،تنها با تکیه به نیروهای مستقل ازدو قدرت مسلط بر سرنوشت وهستی ما یعنی جمهوری اسلامی در کلیت آن وامپریالیست های رنگارنگ ، می تواند ما را در پیشبرد امر رهایی از گزند و ابتذال نجات دهد.

پناه بردن به امپریالیست ها برای داد خواهی ، بی اعتبار کردن آرمان همه ی آن جاندادگان است که تا آخرین دقایق عمرشان برای نابودی چنین سیستمی جنگیدند و آرمانشان رهایی انسان از ستم وغارتگری های امپریالیست ها وجمهوری اسلامی بود .

از شکست نیروهای سیاسی نمی توان محملی برای انکار مسئولیت خویش تراشید وبه آغوش گرم امپریالیست ها پناه برد . ما را از جنگ مدام با دروغ گریزی نیست . آن ها که در پشت نام عزیزان ما پناه گرفته اند تا در زمان مناسب به ما یورش ببرند، آن ها که در خیال خود ویرانی ما را رقم زده اند ونقشه ها دارند تا از رهایی و دسترسی ما به نان وآزادی جلوگیری کنند ، ما را درو خواهند کرد تا به خرمن ثروت خود برسند . پناه بردن به آنان حاصلی جزء تباهی و ویرانی برای انسان نداشته وندارد.

به خیال دل خوش داشتن ، سعادت زود گذر و فرجامی دردناک همراه دارد . شما در خیال راهی جسته اید و حوادث و واقعیت راهی دیگر نشان می دهند . مدارک تا هم اکنون در دست نشان می دهد که نه تنها دم خروس  ،که خود خروس اززیر قبای این به ظاهر دل سوخته گان برای کشتاردهه 60 ، بیرون زده است .

سیلاب رود خانه  مدارک دیر یا زود این بساط را با خود خواهد برد . هیچ چیز ویرانگرتر از آن نیست که دریابیم فریب همان کسانی را خورده ایم که باورشان داشته ایم. به پیام اخوان وسلامت اندیشه اش در رابط با مسائل ایران ازجمله کشتاردهه شصت باور ندارم . در برنامه شما شرکت نمی کنم . چون نام من در آفیش های تبلیغاتی شما آمده ، حق خود می دانم نظر خود را در رابطه با این برنامه عمومی کنم . راه غلط هیچ تعهدی ندارد که ما را به نتیجه ی درست برساند . برای رسیدن به هدف درست باید تمام قدم ها را درست وسنجیده برداشت .

کسی به آقای کوینز گفت: قاضیان ما رشوه خوار هستند .آقای کوینز پاسخ داد : متاسفانه  اصلن اینطور نیستند ، حتا با بالاترین مبالغ هم نمی توان آن ها را تطمیح کرد تا حق را بگویند . فیل / برتولت برشت

 

عیدی نعمتی

2012/اگوست/27

یادداشت

 • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
  Written by
  استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
 • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
  Written by
  آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
 • قمار سنگین روژآوا
  Written by
  چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
 •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
  Written by
  فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
 • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
  Written by
  گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
 • صالح مسلم و محللش
  Written by
  صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
 • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
  Written by
  اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
 • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
   وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

نظر خوانندگان

Guest (وحید صمدی)
سلام رفیق امین عزیز از این که به دلیل مشغله های زندگی به کامنت شما با تاخیر زیاد پاسخ می دهم عذر می ...
Guest (آهنگر)
می بینی رفیق! ذات سرمایه داری همه جای دنیا یک جور است. البته همه جا یک شکل نیست اما ماهیت همان است. ...
Guest (آهنگر)
چه تاثیر عمیق و در عین حال غم انگیزی روی من گذاشت این مقاله! چه خشم و نفرتی را در من زنده کرد و چقدر...
Guest (آهنگر)
با سلام خدمت جهانگیر در بارۀ اینکه چه ساخ مناسبی می توانم به انتقادات شما بدهم بسیار اندیشیدم. چند ب...
Guest (وحید صمدی)
سلام رفقا آهنگر و رودین عزیز از این که مقاله مورد توجه تان قرار گرفت خوشحالم و از کامنت های صمیمانه ...
Guest (بهمن شفیق)
رفیق عزیز، با تشکر و پوزش از این که خیلی دیر به کامنت شما می پردازم. آنچه شما در مورد " سرمایه ی تج...
Guest (nader)
چرا این عکس پورنوگراف را بطورکامل درصفحه اول سایت چاپ نکردید؟خجالت کشیدید هستۀ تلخ دستهایم را محکمتر...
Guest (آهنگر)
رودین جان از اینکه چنین برداشتی از کامنت من به ذهن خواننده متبادر می شود متاسفم. لیکن با کمال میل م...
Guest (رودین)
رفیق وحید عزیز؛ نوشته بسیار خوب و جسورانه ای بود. دست تان را به گرمی می فشارم. زنده باشید
Guest (رودین)
آقا یا خانم آهنگر؛ "پدیده ننگین احمدی نژاد"؟! یعنی مثلاً "پدیده ننگین خاتمی" یا "پدیده ننگین روحانی"...

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

JSN Glass template designed by JoomlaShine.com