بُن بَستِ «نِلسون مانده‌لا»

 

به خاطره‌ی کشتارِ کارگرانِ آفریقای جنوبی در فرتوت̊  عصرِ سرمایه

 

 

سُرودِ «نلسون مانده‌لا»،

آغازی نیست،

بر پایانْ‌خواهیِ  سایه‎های درد،

دردافزایی‌ست!؛

 یَد اندر یَدِ حاملانِ سرکوبی̊  کُهن

با نشانْ از زَهرْسُخره‌ای

 به نامِِ «هم‌وطن»!.

 

این هم‌وطن،

برای من،

هم‎وطن است!

این وطن هم، وطن است!

و مانده‌لا!

تو  هَم،

 سایه‎ی دردی!

هم‌وطنِ کارگران،

هم‌سایهی بی‌دیوار، با کارفرمایان!.

 

دیگر چه در چَنته‌ داری؟!

جز این مُفتخری به هموطنی!

و سایه‌ساری از درد

 که می‌گسترانید؟!.

 

 

«دستم زی دستت نمی‌رسد!»

فاصله‌ها‌، میانِ هم‌وطنان، بسیارند!.

و تو مَجیزگویِ دایره‌ی مَنحوس

منبعی بر سایه‎های درد؛

خورشیدِ تابانِ روزگارِ سیاهِ کارگران

اِستآده مغرور،

 دست‌ات را از من می‌کشی

کِشان̊  کِشان

 تا اوجِ قُله‌ی سعادتِ سرمایه‎ات!.

 

«دستم زی دستت نمی‌رسد!»

و این فاصله‌ها

بر اقدامِ من

بسی تعلیق می‌دارند،

وگرنه

دستِ تو نیز شکسته بود،

از کهنه درختِ استثمار!

 

اما فاصله‌ها

میانِ هم‌وطنان،

 بسیارند!

که دیگر فرصت نمی‌گذارند،

تا «اُرجوزه‌گویِ وَهنی هِزارتوی»،  باشم!

چون می‌دانم

تو حریفی،

دشمنی،

خنجر به دستی!

آب، نمی‌توان باشی!

بر لبانِ خشکِ محبوسان

در قفس‎های سوزانِ!

هَجمه‎ی آتشی شاید،

 که هر دم زبانه می‌کشد به فریاد :

 «ای هم‌وطنان! سرودِ من، سرودِ شماست!».

نه مانده‌لا،

دست بردار!

تو  هَم

سایه‏ی دردی!

برگی!

بر کهنه درختِ استثمار!؛

کُهنه‎ درختِ زَوار̊ در رفته

کژی زآیِ عصری نو

ز ریشه‎ی گندآلودش

تجویزگرِ بامدادِ عَبَث

از پسِ خوابِ هزاران̊،

 شبِ بردگی̊

دورانِ سعادت، نیآفرید!

تنها گمراهه گشود،

از پسِ بامدادی که سوخت!

تا چون تو؛

شیره‌‌یخونآبه‌ی یأس

همی تازنده بر امیدِ یارانِ،

به آن دوران،

جوانه ‌زدی،

از قفس‌های سوزانی

که سیاهانِ یک قاره

در هم‎وطنی و هم‎رزمی

از گردِ پایت، رشک می‌بُردند!

قفس را که سوزاندی،

هم‌رَزمان، دیگر باورشان شد!

که خَرت از پل گذشته است وُ بر مَسند نشسته!

که دورانٍ سعادت،

بامدادی نیست،

از پسِ خوابی شبانه!

باز برگی شد!،

آن‌ همه سال،

حَبسِ تو در زندان

بر کهنه درختی

که تنها،

تک‌̊ شاخه‌ای از آن،

تبعیضِ نژاد است!.

گُل کردی، شِکُفتی!

و استثمار

همچنان می‌شکافت

سینه‌ی هم‌وطنت را،

کارگرِ بی‌وطنت را،

تا به امــروز

که زمانه، هنــوز

آپارتایدی‌ست!

می‌گویید چیست؟!:

جُمله‌گی، سرکوبِ رزمِ کارگران

پَست̊ شُده‌گانِ روزگارِ نو

بی‌شاخ وُ دُم؛

خورشیدِ تابانِ تو،

بر روزگارِ آنان،

قَداره‌کشان،

سیاهی‌ می‌کشد!.

و یادت باشد!

سرمایه،

قِساوتِ توست؛

که از حسِ خوشِ خون‌آشامی،

بر مَکـَندِگیِ کارِ مُداما زنده‌‌ای،

جان̊ گیر است!

و سازایِ آزادیِ دلپذیرت!

که دیگر،

سیاه وُ سفیدَت نمی‌شناسد

در مددِ مَسند نِشینان‌اش

«اوباما» مددی،

«مانده‌لا» مددیْ گوی است.

سخت است!

اما،

باورش آسان

آنچنان آسان

که تو بر زندگی،

زخم می‌کشی!

آنچنان آسان

که انسان را

به زنجیرِ استثمار،

در گله‌ی لشگریانِ رام،

 کارگر می‌خواهی!.

سخت است!

اما باورش آسان

آنچنان آسان

که من به گواهیِ تاریخ،  

مُدعی‌ نباشم

و

این ادعاعیه‌ی من نیست!

تاریخ است

 که مُچ‌گیر است،

به هزار̊ دست

مُچِ‌ مُرتَـجِعان را بالا می‌گیرد،

تا بر مقامِ‌شان نشینند!

 

این ادعاعیه‎ی من نیست!

اذعانِ تو بود؛

که تنها هم‌رهآنت

همآنانند،

که آپارتاید را،

به هر صورت،

بر نمی‌تابند.

و مگر تو کـیستی دیگر؟!

جز، سنگلاخِ راهشان،

و دشمن

بر پیکارِ هر روزشان!.

حال اما دیگر زبان

یارایَت  نیست

و راه گُریزی نیست

به دست‌‌ات قداره گیر!

دشنه‌ات را به جانِ آنان فشان!

چرا که در برابرت،

آنانند:

کارگران و کُمونیست‌هایند!

که حال هر یک

تو را

و هم‌سایه‌گانِ بی‌دیوار با تو را

دشمنِ خود می‌دانند،

تا به تو بفهمانند

که انقلاب

از بُن بست است

که سَر،

فَراز آرَد!،

تا که تیغی

 بر حُلقومَت کِشَد

تا که پایانی

بر گندابه بـُـنی

چون شمایان، باشد!.

 

این ادعاعیه‌ی من نیست!؛

تاریخ،

مچْ‌گیرِ تو ‎

بر اریکه‎ای

و برمقامی‌ست

که اگر امروز بر من

خدای را بود، قوامی

آرزویم ‌بود؛

«شــاملویی» مُحیا داشتم

که با دندانی ز خشم

بر شعرِ «نِلسون مانده‌لا»یش،

جان به کف

بر تاریخ میگریست،

که «توالیِ فاجعه شد!»

و نهیب زننده‌،

از  شومیِ سایه‎های درد

فریاد̊  ‌می‌آورد :

تاریخ،

مُچ گیر است!

تاریخ،

مُچ گیر است!

تاریخ،

مُچ گیر است!... ...

مُچِ مُرتَـجِعان را بالا می‌گیرد،

تا بر مقامِ‌شان نشینند!...

 

علی سالکی

 17 شهریور 1391

یادداشت

 • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
  Written by
  استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
 • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
  Written by
  آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
 • قمار سنگین روژآوا
  Written by
  چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
 •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
  Written by
  فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
 • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
  Written by
  گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
 • صالح مسلم و محللش
  Written by
  صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
 • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
  Written by
  اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
 • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
   وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

نظر خوانندگان

Guest (وحید صمدی)
سلام رفیق امین عزیز از این که به دلیل مشغله های زندگی به کامنت شما با تاخیر زیاد پاسخ می دهم عذر می ...
Guest (آهنگر)
می بینی رفیق! ذات سرمایه داری همه جای دنیا یک جور است. البته همه جا یک شکل نیست اما ماهیت همان است. ...
Guest (آهنگر)
چه تاثیر عمیق و در عین حال غم انگیزی روی من گذاشت این مقاله! چه خشم و نفرتی را در من زنده کرد و چقدر...
Guest (آهنگر)
با سلام خدمت جهانگیر در بارۀ اینکه چه ساخ مناسبی می توانم به انتقادات شما بدهم بسیار اندیشیدم. چند ب...
Guest (وحید صمدی)
سلام رفقا آهنگر و رودین عزیز از این که مقاله مورد توجه تان قرار گرفت خوشحالم و از کامنت های صمیمانه ...
Guest (بهمن شفیق)
رفیق عزیز، با تشکر و پوزش از این که خیلی دیر به کامنت شما می پردازم. آنچه شما در مورد " سرمایه ی تج...
Guest (nader)
چرا این عکس پورنوگراف را بطورکامل درصفحه اول سایت چاپ نکردید؟خجالت کشیدید هستۀ تلخ دستهایم را محکمتر...
Guest (آهنگر)
رودین جان از اینکه چنین برداشتی از کامنت من به ذهن خواننده متبادر می شود متاسفم. لیکن با کمال میل م...
Guest (رودین)
رفیق وحید عزیز؛ نوشته بسیار خوب و جسورانه ای بود. دست تان را به گرمی می فشارم. زنده باشید
Guest (رودین)
آقا یا خانم آهنگر؛ "پدیده ننگین احمدی نژاد"؟! یعنی مثلاً "پدیده ننگین خاتمی" یا "پدیده ننگین روحانی"...

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

JSN Glass template designed by JoomlaShine.com