تحول در جنبش کارگری، به کدام سو؟-5: "چپ بورژوا" و عروج پرچم زرد در جنبش کارگری!!

 

مبارزه برای محو سلطه سرمایه بر زندگی تهی دستان آنها را مجبور به دادن تلفاتی از صفوف خود هر چند ناگوار خواهد کرد، یکی از وظایف کمونیستها تلاش برای هرچه کمتر و محدود کردن این تلفات در صفوف کار گران است. اما تأکید و روشن نمودن انحرافات در صفوف کارگران و زدودن آن در حفظ انسجام پرچم انقلاب کارگری و بستن نفوذ انحرافات  بورژوازی در جنبش کار گری از ضروریات پیروزی انقلاب  کارگری خواهد بود.

سرانجام رنگ پرچمی که اسانلو قصد برافراشتن آنرا در جنبش کارگری دارد معلوم شد (اینجا) با بردن جنبش کارگری زیر چتر جنبش سبز توسط "قهرمان جنبش کارگری"، اکنون دیگر چند و چون اخراج او از سندیکای شرکت واحد تغییری درجنبشی که او تعلق خود را رسمأ به آن اعلام کرده، نخواهد داد. قبلأ با وجود شواهدی دال بر جهت گیری انتخاب اسانلو اما با توجه به نبود اطلاعات موثق و روشن نوشتم (اینجا) (" دفاع از منافع طبقه کارگر و تلاش برای سازمان یابی کارگری و ماندن در کمپ ضدیت با سرمایه" ویا (افتادن در دام "دمکراسی" و " حقوق بشر") آن دوراهی است که اسانلو چاره ای از انتخاب فقط یکی از آنها را دارد.

اما "چپ بورژوا" که مدتها پیش انتخاب خود را کرده بود، دفاع آگاهانه ازاسانلو، تحت لوای "رهبر کارگری" را برگزید. پرچم این حمایت در دست جریان "کمونیست کارگری" شامل تمام انشعابات منفرد و چند نفره آن قرار گرفت. اما دفاع از "حرمت رهبران کارگری" (که حتمآ باید صورت بگیرد)، بهانه ای بیش برای نپرداختن به پرچم زرد اسانلو برای اینان نبود، چرا که آن تلاش شکست خورده ای که بخش اعظم آنان در به میدان کشیدن جنبش کارگری و به زیر پرچم سبزبردن آن در اعتراضات سال 88 متحمل شده بودند را این بار با امید در پرچم "رهبر کارگری شان" اسانلو می دیدند، این بی علت نبود که در همه نوشته هایشان حتی اشاره ای هم به افق و سیاست پشت این حرکت اسانلو دیده نمی شود (قسمتی در سایت آزادی بیان به این نوشته ها اختصاص دارد)(اینجا) از این فعلأ می گذرم که دراین میان عده ای از آنان فرصت را غنیمت شمرده و به تبلیغ "مضرات" سندیکا و محسنات "شورا" پرداختند (اینجا).

تااینجا بر خلاف "چپ بورژوا"، اما کارگران پیشروی سندیکای واحد به زیر پرچمی که اسانلو برافراشته نرفته اند و در مرز بندی با اسانلو تعلق وآگاهی خودشان را نشان داده اند. اما سکوت "اتحادیه آزاد کارگران ایران" در این ماجرا با توجه به روابط نزدیک آنان با اسانلو و تشکر او در اواخر مصاحبه اش از "اتحادیه آزاد" سمت حرکت "اتحادیه آزاد" را  بسمت پروژه سبز اسانلو نشان می دهد. البته من بسیار خوشحال خواهم شد که این اتفاق نیفتد و "اتحادیه آزاد" به روشنی در مقابل این پرچم زرد در جنبش کارگری مرزبندی کند و بایستد، اما شواهدی از قبیل شرکت فعالان اصلی این اتحادیۀ در غرفۀ خبرگزاری ایلنا نشان می دهند که این اتفاق در ماههای آینده خواهد افتاد و "اتحادیه آزاد" نیز در همین راه آقای اسانلو گام برخواهد داشت. همین امر کلیت جریان " کمونیست کارگری" را به وضع فلاکت باری انداخته است، برنامه "متشکل کردن جنبش کارگری" و "تغییر" حکومت با اعتصابات کارگری  توسط اسانلو، در مقابل ناتوانی " چپ بورژوا" در انجام همین کار و متوسل شدنش به پروژهای رژیم چنج غرب برای تغییر حکومت از وجه بسیار " چپ" تری و "انقلابی- کمونیستی" تری برای اینان خواهد داشت. اگر برافراشتن پرچم "سوسیالیسم" در میان "مردم" به زیر پرچم سبز رفته در " انقلاب" 88 برایشان عین کار "کمونیستی" بود، دور نمای پروژه سبز کارگری راه رسیدن به همان "حکومت انسانی" است. دستجات کمونیسم کارگری و منشعبین و منفردین آن در جریان تحولات ماجرای اسانلو فعلا بیشتر به طور غیر مستقیم و در پوشش حق آزادی روابط جنسی و امثالهم به دفاع از افق سیاسی اقدام اسانلو پرداخته اند. موضعگیری "اتحادیه آزاد" آن فرصتی است که می تواند پوشش لازم را برای پیوستن رسمی دستجات مختلف کمونیسم کارگری به این سناریو هموار کند.

 

نوید پایور

13 اسفند 1391

3 مارس 2013

یادداشت

 • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
  Written by
  استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
 • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
  Written by
  آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
 • قمار سنگین روژآوا
  Written by
  چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
 •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
  Written by
  فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
 • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
  Written by
  گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
 • صالح مسلم و محللش
  Written by
  صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
 • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
  Written by
  اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
 • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
   وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

نظر خوانندگان

Guest (وحید صمدی)
سلام رفیق امین عزیز از این که به دلیل مشغله های زندگی به کامنت شما با تاخیر زیاد پاسخ می دهم عذر می ...
Guest (آهنگر)
می بینی رفیق! ذات سرمایه داری همه جای دنیا یک جور است. البته همه جا یک شکل نیست اما ماهیت همان است. ...
Guest (آهنگر)
چه تاثیر عمیق و در عین حال غم انگیزی روی من گذاشت این مقاله! چه خشم و نفرتی را در من زنده کرد و چقدر...
Guest (آهنگر)
با سلام خدمت جهانگیر در بارۀ اینکه چه ساخ مناسبی می توانم به انتقادات شما بدهم بسیار اندیشیدم. چند ب...
Guest (وحید صمدی)
سلام رفقا آهنگر و رودین عزیز از این که مقاله مورد توجه تان قرار گرفت خوشحالم و از کامنت های صمیمانه ...
Guest (بهمن شفیق)
رفیق عزیز، با تشکر و پوزش از این که خیلی دیر به کامنت شما می پردازم. آنچه شما در مورد " سرمایه ی تج...
Guest (nader)
چرا این عکس پورنوگراف را بطورکامل درصفحه اول سایت چاپ نکردید؟خجالت کشیدید هستۀ تلخ دستهایم را محکمتر...
Guest (آهنگر)
رودین جان از اینکه چنین برداشتی از کامنت من به ذهن خواننده متبادر می شود متاسفم. لیکن با کمال میل م...
Guest (رودین)
رفیق وحید عزیز؛ نوشته بسیار خوب و جسورانه ای بود. دست تان را به گرمی می فشارم. زنده باشید
Guest (رودین)
آقا یا خانم آهنگر؛ "پدیده ننگین احمدی نژاد"؟! یعنی مثلاً "پدیده ننگین خاتمی" یا "پدیده ننگین روحانی"...

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

JSN Glass template designed by JoomlaShine.com