Print this page

دوشنبه سیاه -5: رکورد صادرات آلمان، افزایش 13.7% در ماه ژوئن

بنا بر گزارش مرکز آمار آلمان، در ماه ژوئن سال جاری حجم صادرات آلمان به رقم 105.9 میلیارد یورو رسید در حالی که رقم کل واردات بالغ بر 81.9 میلیارد یورو بود. در ماه ژوئن صادرات آلمان نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایشی برابر با 13.7% و واردات افزایشی معادل با 6.4% را نشان می دهند. 

سقوط بازارهای بورس جهان در روز دوشنبه 24 اوت، یک بار دیگر تحولات اقتصادی و پرسش در زمینه چشم اندازهای احتمالی تحولات را به مرکز توجه عموم تبدیل کرد. در گزارشهای حاضر ما تلاش خواهیم کرد به جوانب مختلفی از تحولات اقتصادی جهان معاصر بپردازیم که برای درک تحولات کنونی (نه فقط در جهان، بلکه همچنین در ایران) حائز اهمیتند.تحول اقتصادی ماههای اخیر تنها نشان دهنده کاهشهای مهم در شاخصهای تجارت بین المللی و تلاطمات بازارهای مالی نیستند. وجوه متمایزی نیز در این تصویر عمومی به چشم میخورند که افزایش رکوردآمیز صادرات آلمان در ماههای منتهی به دوشنبه سیاه نیز جزئی از این تصویر عمومی را تشکیل میدهند.

تحریریه امید

بنا بر گزارش مرکز آمار آلمان، در ماه ژوئن سال جاری حجم صادرات آلمان به رقم 105.9 میلیارد یورو رسید در حالی که رقم کل واردات بالغ بر 81.9 میلیارد یورو بود. در ماه ژوئن صادرات آلمان نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایشی برابر با 13.7% و واردات افزایشی معادل با 6.4% را نشان می دهند. با احتساب فاکتورهای فصلی (تعطیلات و ساعات کاری) صادرات آلمان در این ماه نسبت به ماه قبل کاهشی یک درصدی و واردات کاهشی نیم درصدی را نشان می دهند که حاکی از آن است که رقم بالای صادرات و واردات منحصر به ماه ژوئن نبوده و در ماههای پیش از آن نیز مشاهده می شود.

  • 02
 

تراز تجارت خارجی آلمان در ماه ژوئن از مازادی برابر با 24 میلیارد یورو حکایت می کند. در ماه ژوئن سال قبل این رقم معادل 16.2 میلیارد یورو بود. با احتساب فاکتورهای فصلی، رقم مازاد در ماه ژوئن سال جاری معادل 22 میلیارد یورو بود.

از کل صادرات آلمان میزان 61.5 میلیارد یورو کالا و خدمات به کشورهای اتحادیه اروپا صادر و 53.7 میلیارد یورو از این کشورها وارد شده بود. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل این ارقام افزایش 12.2%+ در صادرات و افزایش 5.1%+ در واردات را نشان می دهند. از این رقم میزان 38.9 میلیارد یورو به کشورهای حوزۀ پولی یورو صادر (11%+) و 36.9 میلیارد یورو (3.6%+) از این کشورها وارد شده بود.

میزان صادرات به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا معادل 44.5 میلیارد یورو و واردات از این کشورها معادل 22.8 میلیارد یورو بود. در مقایسه با ماه مشابه سال 2014 این ارقام افزایشی معادل 15.8%+ در صادرات و 8.9%+ در واردات را نشان می دهند. 

 

  • 03

  • 04

منبع:

 

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2015/08/PD15_283_51.html