Print this page

ما تروریستها: داوطلبان اسپانیائی در دنباس و فرمانده موزگووی

 دیداری در دنباس. گفتگوی کمونیستهای اسپانیائی در گردان شبح با رفقا همراه با آلکسی موزگووی فرمانده گردان شبح

 

 

 

Related items