دهۀ از دست رفته

گفتگوهای عباس فرد با بهمن شفیق پیرامون کمونیسم کارگری   

قسمت اول و دوم - قسمت سوم و چهارم - قسمت پنجم و ششم

 طرفین جدال در نشست ژنو به گونه ای غافلگیر کننده متنی را در جهت تشنج زدائی مورد توافق قرار دادند. متنی که در نگاه اول به نظر میرسد احتمال وقوع جنگ داخلی در اوکراین را به درجه ای مشهود کاهش می دهد. چه شده است؟ چه چیزی در حال تغییر است؟ کدام اتفاقات در راهند؟
 دو چهره از تحولات اوکراین. تصاویری که بیش از هر تحلیلی دو سوی نبرد را به نمایش می گذارند.
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های پرولتاریا داشته باشد. پس حزب پیشاهنگ سازماندهی شدۀ طبقۀ کارگر است.
  نتیجه‌ی عملی این آیه از آیات منصوری این است ‌که «شاید بعضی موقع‌ها مجبور باشی» آدم‌ها را زجر بدهی؛ «شاید بعضی موقع‌ها مجبور باشی» آدم‌ها را زنده زنده بسوزانی [نادر بکتاش، غیر قابل چاپ]؛ ...«شاید بعضی موقع‌ها مجبور باشی» بین آدم‌ها (یعنی: ازجمله بین خودت و دیگری) فرق بگذاری و دیگری را فدای منافع خودت بکنی؛ «شاید بعضی موقع‌ها مجبور باشی» به‌دیگران که هیچ، بلکه به‌‌رفیق کنار دستت به‌واسطه‌ی منافع‌ات بی‌حرمتی کنی و درصورت لزوم و امکانْ او را…
رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم دست یافته است که برای یک پیروزی پایدارغیر قابل صرفنظر کردن است. 
یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت نظر سازمان تجارت جهانی نیستند مشمول این تأثیرات خواهند بود.
بعد از پدیدار شدن دور نمای ناکجا آباد و عمیق تر شدن "چاه" ها بر سرراه حزب تازه تأسیس  کمونیست کارگری، "پرنسیپ " ها یک به یک به کنار گذاشته شد، پرچم بی پرنسیپی این خط، به علی جوادی سپرده شد او ماموریت یافت تا از ته " چاه" و مرکز تعفن شروع کند، حشرو نشر او با مرتجع ترین، راست ترین، ضد کارگری ترین و ضد کمونیست ترین جناح بوژوازی ایران یعنی سلطنت طلبان، زیر نظر منصور حکمت بکار…
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال" در مورد مرز مطلق اقتصادی تکامل شیوه تولید سرمایه داری وفادار ماند؛ هرچند دلایل مشخصی را که او برای فروپاشی ارائه داده است، در حال حاضر باید اشتباه نامید.
  ارزشها، ایده آلها و آرمانهای تا دیروز معتبر، امروز در هم می ریزند. آنچه تا دیروز کارآئی داشت، امروز دیگر پاسخگونیست. . اکنون انسانهائی جدید در حال زایش اند. با پرسشهائی نو، با پاسخهائی متفاوت، با ارزشهائی دگرگون شده. لیبرال دیروز امروز می تواند فاشیست باشد، چپ دیروز امروز پرو امپریالیست و مصرف کنندۀ ساده لوح دیروز امروز ناظر و نقاد نگران آینده. اوکراین اپی سنتروم زلزله ای شد که اکنون ارتعاشاتش تمام جهان را فرا گرفته است.
قطب بندی سیاسی حاضر در تایلند هم مربوط به تکسین، و هم بدون ارتباط با او است. اوباعث تغییرات در تایلند نشد. بلکه او و حزبش با تشخیص تغییرات عظیم اقتصادی-اجتماعی، برروی آن سرمایه گذاری کردند، تغییراتی که رای دهندگان ده ها سال مشتاقانه درانتظارش بودند. دهقانان تازه شهرنشین شده قویأ از سیستم بیرحمانه آقا بالاسری پایتخت تایلند و ساکنانش، خسته شده بودند
نظمی که امروز اینچنین خدشه ناپذیر جلوه می کند، فردا چنین نخواهد بود. روند تحولاتی را که با اوکراین اکنون دیگر به گونه ای قطعی به نبردی جهانی بر سر تصاحب بازارها و تأمین هژمونی بدل شده است، هیچ کس نمی تواند با قطعیت پیش بینی کند. اکنون همه چیز در حال زیر و رو شدن است. از درهم شکستن روسیه در برابر فشار غرب، تا در هم شکستن کل نظام جهانی؛ از فروپاشیدن ناتو و شکاف در اروپا و…
باریکادهای فقرا بر پا می شود - فیلمی از مقاومت مردم فقیر در برابر دست راستی های ونزوئلا
  فریتز تیسن اضافه ميکند٬ "در کشورى٬ که زمانى ٧ ميليون بيکار داشت٬ منحرف نمودن افکار توده ها از ظاهر سازيهاى راديکال و قلابى سوسياليسم ضرورى بود. براى اينکه افراط گرايان در خلال رکود اقتصادى تلاش جهت بدست گيرى ابتکار عمل را آغاز نموده بودند٬ به نحوى که در خلال دوران انقلابى حاصل از گسستگيهاى سال ١٩١٨ با پيروزى چندان…
این آوانگارد آن صف جهانی ای است که در همه جا نیز هم پیروان خود را شکل خواهد داد و هم محصولات متنوع خویش را تولید خواهد کرد. محصولاتی که تنوعشان نافی خویشاوندی شان نیست. پوسی رایوت در روسیه و فمن در اوکراین و حزب کمونیست کارگری در ایران و .... همه اینها ضد سرمایه داری هم هستند، لازم شد به مارکس هم آویزان می شوند، اما آن ضد سرمایه داری و آن اطوار با مارکس دکوراسیون ماجراست.
تا همینجا نشانه های متعددی از تغییراتی در بلوک بندی تاکنونی آشکار شده است که به زلزله ای در مناسبات جهانی شباهت دارند. صحبت از شکاف در ناتو و حتی صحبت از جدائی آلمان از غرب اکنون چیز غریبی نیست. خطوط تشکیل دو بلوک در درون ناتو تا هم اکنون نیز آشکار شده است. در یک سو آمریکا و انگلستان و در سوی دیگر آلمان و اسپانیا و ایتالیا و فرانسه ای که به آمریکا چشمک می زند و با…
این همان الگوی شناخته شده ای است که توسط پدرخوانده های دمکراسی در سوریه و جاهای دیگر هم به کار گرفته می شود. از القاعده و نئونازی ها و سلفی ها می توان و باید در مبارزه بر علیه رقبا استفاده کرد. اما همانطور که نمی توان تحولات سوریه را با عزیمت از نقش سلفی ها و داعش و القاعده توضیح داد، حوادث اوکراین را نیز نمی توان به نقش فاشیستها خلاصه نمود. کمترین خطر چنین نحوۀ برخوردی این است…
کل نوشته های ژیژک در باب کمونیسم راهبردی است برای ارائه ی انقلاب سوسیالیستی به مثابه ایده آلِ افلاطونیِ "تحقق ناپذیر"، و سرزنشِ هر آن کسی در چپ که اعتقادی غیر از این دارد. موعظه های او تئوری کمونیستی را مرجح بر ماتریالیسم، به ایده آلیسمِ نظری بدل می سازد، تا آن را به سان مذهب برای طبقات حاکم مطبوع نماید
حال اتحادیۀ کارگران آنارکو سندیکالیست مدعی است که فاشیستها نیروئی نیستند و غرب اوکراین هم در دست همان "خلق"ی است که تیاهنیبوک به دنبال برقراری حاکمیت آن است. فقط این پرسش باقی می ماند که سر این "اتحادیۀ کارگران آنارکو سندیکالیست" در کدام آخور است؟ در آخور خانۀ دمکراسی آمریکا یا در توبرۀ بنیاد آدناوئر حزب دمکرات مسیحی آلمان؟
رزا لوکزامبورگ توضیح می دهد که ... برخلاف جوامع طبقاتی پیشین  این حاکمیت نه برمبنای نهادهای قانونی "حقوق مقرر شده"، بلکه بر نیروهای واقعی اقتصادی مبتنی است. در کل سیستم حقوقی ما هیچ فرمول قانونی برای حاکمیت طبقاتی فعلی یافت نمی شود. هیچ قانونی پرولتاریا را مجبور به تسلیم به یوغ سرمایه نمی کند. پرولتاریا به خاطر فقر، به خاطر در اختیار نداشتن وسایل تولید که از او نه توسط قانون، بلکه به خاطر تکامل اقتصادی سلب شده است، به…
به طور مثال عملیات اروپائی "آتلانتا" و عملیات ناتوی "سپر اقیانوس" که هر دو در آبهای شاخ آفریقا بر علیه راهزنی دریائی صورت گرفتند، البته بر ساختارهای دوگانه مستقل خود اصرار داشتند، اما به گونه ای تنگاتنگ با یکدیگر همکاری نیز داشتند. این البته نباید به همین شکل بماند. حتی در سال 2000 در یک گروه کاری که موضوع آن پرداختن به سیستم هدایتی ماهواره ای اروپائی به نام "گالیله" بود – محصولی برای رقابت با سیستم آمریکائی جی پی…
میان سامورائی ها رسم بود که پس از شکست با هاراکیری خودکشی می کردند تا شرافت سامورائی را حفظ کنند. کمونیستها سامورائی نیستند. آنها با شمشیر نمی جنگند. بیان حقایق شمشیر آنهاست. آنها در شمشیر کشی شهامت خود را نشان نمی دهند، در بیان حقایق است که شهامتشان عیان می شود. مگر نه این که آنها عار دارند مقاصد خود را پنهان کنند؟ 
قرار است هفته ی بعد حقوق معوقۀ دو ماه را به ما بدهند، البته شاید. بعد از عید نوروز چند نفر از کارگران کارخانه ما را اخراج می کنند، البته این حتمی است چون ما متحد نیستم. کار و تولید انجام می شود هر روز و کالاهای تولیدی باید فروخته شود هر روز، این نیز حتمی است. رئیس کارخانه عید…
سیاستگذاران ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید برای دفع تخریب های اقتصادی مسکو که ممکن است برای تضغیف قدرت تصمیم گیران به کار گیرد، آماده شوند.این تعامل باید شامل اشتیاق بازیافته آمریکا برای گسترش ناتو باشد، ناتویی که طی ده ها سال جلودار تحولات دموکراتیک در اروپای شرقی بوده است
این ژیژک است. چپ است، "مارکسیست" است، مدح انقلابیگری لنین را هم می گوید، منتقد فرهنگ است، طرفدار سرسخت "فرهنگ اروپائی" هم هست، در مقابل اروپائیان به دفاع از هالیوود می پردازد و در مقابل سودانی ها و زیمبابوه ای ها و لیبیائی ها به دفاع از اروپا (ببخشید: "فرهنگ اروپا!!"). علیه نظم مسلط است، در عین حال مدافع آن هم هست. سیستم ژیژک سیستم شرکتهای تجاری دوران گلوبالیزاسیون است که کارشان تجارت مثلا قهوه است، اما شورت و پیراهن…
تئوری مارکس تا پیش از 1871 نمی توانست تجربۀ کمون پاریس را در خود داشته باشد. پس از کمون اما تجربۀ آن به جزء جدائی ناپذیری از نظریه انقلاب تبدیل شد. همچنان که تئوریهای مارکسیستها تا پیش از انقلاب اکتبر نمی توانست تجربۀ تاریخی یک انقلاب پیروزمند پرولتاریائی را در خود داشته باشد و پس از آن باید این تجربه را در خود می داشت به همان منوال که امروز تجربۀ شکست آن – و شکست انقلاب آلمان – را…
این تصور می تواند بدان منجر شود که یک سرمایه دار صنعتی بپندارد که او استثمارگر نیست، بلکه خودش توسط سرمایه مالی استثمار می شود. او به عنوان یک کارفرما و سرمایه دار صنعتی، [در این تصور] در حقیقت یک کارگر است، در حالیکه بورس بازان و سهام داران بدون کار کردن سود به جیب می زنند.
کارگران کارخانه مصالح ساختمانی در "تسالونیکیِ" یونان، از سال 2011 از طرف کارفرمایانشان مرخص شده و از آن به بعد نیز حقوقی دریافت نکرده اند. کارگران در نتیجه یک جلسه عمومی تصمیم گرفتند که کارخانه را اشغال کرده، و کارخانه را تحت کنترل خود قرار دهند.
رقابت روزافزون بین بلوکهای اقتصادی رقیب جهانی، رقابت بین قطبهای اقتصادی درون خود بلوکها، تخریب ظرفیت تولیدی کل اقتصادهای ملی و جنگها برای تقسیم و تجدید تقسیم بازارها از آن زمان به بعد هر چه بیشتر چهره جهان معاصر را…
  کسی که در پژاک انعکاس ستم ملی را می بیند و نه دلارها و یوروهای غرب را، کسی که در جیش العدل و جنبش عربی آزادیبخش الاحواز ردپای ستم مضاعف ملی مذهبی را جستجو می کند و نه پترودلارهای شیوخ عرب را، در حال تدارک خویش برای وارد شدن به ائتلاف با همین نیروهاست و نه در حال مبارزه با آنان.
چنین نظریه هایی عملا  نقش جنبش کارگری را به سطح عمله و پادو سرمایه داری  تقلیل می دهد. مدافعان سرمایه داری صنعتی فراموش می کنند که سرمایه داری یک کلیت واحد با کارکردهای مختلفی از سمت واحدهای صنعتی با واحد تجارت میباشد.بعبارت دیگر، هر گونه تقویت بخش صنعتی اقتصاد هم موجبات تقویت بخش دیگر آن یعنی تجارت می گردد
صفحه1 از13

نظر کاربران

به کامنت قبلی در مورد سوالت احتمالا علاقه مند ه...
مقاله اي بسيار آموزنده و ارزشمند.خيلي از علامت سوا...
به پیش ، شجاعانه به پیش آقا این جماعت "جنبش لغو پ...
یکی می مرد ز درد بی نوایی یکی می گفت خانم زردک می ...
آقای کریمی: برخلاف نظرشما امروز تنها کسی که حزب کم...
شما حزب کمونیست کارگری را به درستی‌ نمی‌شناسید و ب...
آلمانی ها میگویند از هر سه اتریشی دوتاش فیلسوفه ، ...
رفیق پیام عزیز، بحث نوشته حاضر تأکیدی است بر نقشی ...
رفیق بهمن شما نوشتی "در التحریر قاهره خرده بورژوا ...
جریان به اصطلاح کمونیست کارگری بر اساس دو مشخصه ...
با سلام متقابل به نظر من وقایع روزهای منتهی به ه...
با سلام بر همگی از آقای اژدر امیری تشکر میکنم بابت...
با سلام و خسته نباشید به‌مسئولین و همکاران سایت ام...
با تشکر از تحریریه سایت . مینویسم و هر جا از موازی...
سئوال : من نوشته سلمانی رفته ایی در همین چارچوب و ...

یادداشت

 • توافق اوکراین، یک تحلیل مقدماتی
   طرفین جدال در نشست ژنو به گونه ای غافلگیر کننده متنی را در جهت تشنج زدائی مورد توافق قرار دادند. متنی که در نگاه اول به نظر میرسد احتمال وقوع جنگ داخلی در اوکراین را به درجه ای مشهود کاهش…
 • دو چهرۀ اوکراین
   دو چهره از تحولات اوکراین. تصاویری که بیش از هر تحلیلی دو سوی نبرد را به نمایش می گذارند.
 • حقایق در مکتب " حکمتیسم"!
  بعد از پدیدار شدن دور نمای ناکجا آباد و عمیق تر شدن "چاه" ها بر سرراه حزب تازه تأسیس  کمونیست کارگری، "پرنسیپ " ها یک به یک به کنار گذاشته شد، پرچم بی پرنسیپی این خط، به علی جوادی سپرده…
 • خودورکوفسکی، بدون شرح!
  ما نمی خواهیم مخفی کنیم که مشحون از ثروت هستیم. اهداف ما روشنند، وظایف ما هم تعریف شده اند. ما می خواهیم میلیاردر شویم. حوصلۀ ما از زندگی به سیاق لنین سررفته است! قطب نمای ما سود است که در…
 • بررسی نوشته‌ی «نقادانه»ی علیرضا کیا!
  این چه نبردی است‌که از همان آغاز همه‌ی مقدمات شکست خود و پیروزی طرف مقابل را پذیرفته است؟ آیا چنین «دست‌آوردی» ـ‌حتی اگر مورد تأیید توده‌های وسیع کارگر و زحمت‌کش هم واقع شود‌ـ به‌نفع نظام سرمایه‌داری نیست؟ آیا آن‌چه به‌نفع…
 • آغاز پایان یک میان پرده: 1- مرگ ماندلا
  آنچه به عنوان محکومیت آپارتاید در "افکار عمومی جهانی" معرفی می شد، درحقیقت محکومیت آن نزد طبقۀ حاکم بر سرمایه داری بین المللی بود. محکومیتی که باید ابزارهای ایدئولوژیک لازم برای ورود به دوران جدید از مناسبات جهانی را حدادی…
 • در مرگ هم می توان به دیگران یاد داد – به مناسبت درگذشت چریک پیر، عمر احمد زاده
  هنگامی که دو روز پس از مرگ وی وارد منزلش شدم، در همسر و فرزندان عزیزش جمعی از پا افتاده ندیدم. برعکس، جمعی را دیدم که مقاوم بود و محکم. دانستم که عمر در مرگ خویش نیز کاری را که…
 • سمینار آموزش مدیریت همکاران زیردست در تمرین با الاغ
  یک الاغ سر جای خودش میخکوب می ایستد، موقعیت را می سنجد و تحلیل می کند. بعضی وقتها به آنچه میگویند گوش نمی کند و کار دیگری انجام میدهد. قاطعیت و صراحت می خواهد. او هم تمام خواص یک همکار…
 • آیا انقلاب لازم است؟! نگاهی بر نقد بهمن شفیق
    واقعیت اینکه شفیق تمام مبارزات برای آزادی را با توجه به " رهبران این مبارزات" ارزیابی می نماید. برای او مهم نیست که جنبش اشغال بسیاری از جوانان در آمریکا را به صحنه مبارزه کشانید و ارگانهای اصلی سرمایه داری…
 • "بچۀ خوب"، کمونیستها و تهدیدکنندگان
  به زبان آدمیزاد او کسانی را تهدید به انتقام می کند که چهل سال است برای کمونیسم مبارزه می کنند. سؤال این است: این "بچۀ خوب" است یا بچه بورژوای خوب؟ این کینه، کینه یک بچه بورژوا است. حتی اگر…
تمام یادداشتها

سیاست

 • ماریو سوسا : چه کسى هيتلر را مسلح و به او پرداخت نمود؟
    فریتز تیسن اضافه ميکند٬ "در کشورى٬ که زمانى ٧ ميليون بيکار داشت٬ منحرف نمودن افکار توده ها از ظاهر سازيهاى راديکال و قلابى سوسياليسم ضرورى بود. براى اينکه افراط گرايان در خلال رکود اقتصادى تلاش جهت بدست گيرى ابتکار عمل را آغاز نموده بودند٬ به نحوى که در خلال دوران انقلابى حاصل از گسستگيهاى سال ١٩١٨ با پيروزى چندان فاصله اى نداشتند". تیسن٬ هيتلر را انتخاب نمود.
 • سعید آقام علی : هخا، ربع پهلوی، چپ بورژوایی و اتحادیه آزاد
  این همان تاکتیک آشنای هخا و ربع پهلوی و چپ بورژوایی است، وقتی هخا به جماعت می گفت بروید در میدان آزادی نون پنیر سبزی بخورید، من با هواپیما می آیم،  وقتی رضا پهلوی فراخوان شمع روشن کردن برای آزادی زندانی های سیاسی می داد، وقتی بعضی ها فراخوان برداشتن روسری و آتش زدن صندوق های رای گیری را می دادند، مثل شما بالای گود نشسته بودند و تاس می ریختند.
 • اتو کوهلر : ما، سروران اروپا
  جشن کریسمس 2011. اولف پوشاردت، نایب رئیس روزنامه دی ولت، به تمام آلمانی های شریف خبر مسرت بخش را می دهد: «در سال 2011 آلمان رهبری را در اروپا به دست خواهد گرفت و کمتر کسی است که از آن به وحشت بیفتد». چرا که: «روش مؤثر و غیر جنجالی ای که آنگلا مرکل از آن طریق رهبری اروپا را به دست می گیرد، جائی برای تکبرهای شوینیستی باقی نمی گذارد».
 • فریبرز رییس دانا : گواهی بر نادرستی گزارش نمایندگان مجلس از بند 350 زندان اوین
  ما زندانی هستیم و تحویل قوه ی قضائیه ، آنها مسوول تامین ما، حفظ حرمت ما و حقوق ما هستند. ما می گوییم در زندان شماییم، اما محکوم نیستیم انواع محرومیت های بهداشتی، پزشکی، غذایی ، قضایی ، حقوق و انسانی را تحمل کنیم یا درد بکشیم. ما حتا اگر در بیرون پولی هم در بساط برای معالجه خود نداشتیم، اینجا باید با هزینه و مراقبت غیرتبعیض آمیز دستگاه قضایی از خدمات پزشکی در حدی که شما برخوردارید، برخوردار باشیم.
 • منصور تبریزی، وحید صمدی، وزیر فتحی : در رثای رفیقی دیگر
  سرانجام رفیق علی اکبر شالگونی پس از مبارزه ای طولانی با مرگ، از میان ما رفت. از دست دادن رفیقی مثل اکبر راحت نیست. رفیقی که انبانی از خاطره های زیبا را برای ما که با او زیسته ایم بر جای گذاشت. ما نویسندگان یادداشت حاضر از تابستان 67 به بعد، در مقاطعی و یا تا روزهای آخر حیات وی در کنارش بودیم.
 • کریستوف تسرپکا : اشرافیت جدید (دپاردیو در سوچی)
  با فروپاشی بلوک شرق شکل تهاجمی سرمایه داری در سطح جهان به دکترین بدون آلترناتیو تبدیل شد. همزمان لشگری از سوارکاران شانس و اقبال و بورس بازان شکل گرفت که در کوتاهترین زمان باورنکردنی دارائی های انبوهی جمع آوری کردند. چه در روسیه و چه در چین، چه در اروپا و آمریکا. همه جا کاستی از سوپر ثروتمندان مشابه سالهای پایانی قرن نوزده شکل گرفت.
 • بیانیه جمعی : بیانیه‌ی شماری از زندانیان سیاسی ایران در محکومیت حمله‌ی رژیم نژادپرست اسرائیل به فلسطین
  ما در این بند به خصوص خود را همراه و همگام با مردم فلسطین می‌دانیم و درخواست وحدت عملی و کنش سیاسی، کارگری و رادیکال در ایران را داریم. این ضرورت خود را در مبارزه‌ی بی‌امان کارگران و توده‌های محروم جهان و منطقه در قبال پیشروی سیاست‌های نوامپریالیستی در قالب جنگ، تحریم و محاصره‌ی اقتصادی نشان می‌دهد. وظیفه‌ی دفاع از ستمدیدگان منطقه وظیفه‌ی انسانی، کارگری و سوسیالیستی ماست.
 • ژان سیگلر : برای مردمان جنوب جنگ جهانی سوم مدتهاست که شروع شده است
  فاشیسم آلمان به 6 سال زمان نیاز داشت تا 58 میلیون نفر را به قتل برساند، نئولیبرالیسم این را به سادگی در یک سال به انجام می رساند. مصاحبه‌ای با ژان سیگلر
 • گفتگوهای زندان : هرگونه اقدام پلیسی و پرونده سازانه علیه انسانهای مبارز و زندانیان سیاسی ‏مقاوم و جان بدر برده از کشتارهای رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کنیم!‏
  در پی خالی کردن عرصه مبارزه از مدافعین واقعی مبارزات بر حق مردم، اینک ماههاست با برنامه ای حساب شده و ‏سیستماتیک به هتک حرمت، افترازنی و پخش اطلاعات دروغین درباره زندانیان سیاسی مبارز، گفتگوهای زندان و یا ‏هر تشکلی که صدای زندانیان سیاسی چپ، رادیکال و مستقل را بازتاب می دهد، پرداخته اند. ‏
 • مهرداد آهنگر : نامه سرگشاده ... در رابطه با: کناره‌گیری از کارزار بین‌المللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی
  شما خود به خوبی آگاهید که بسیاری از منتقدان شما متعلق به بخشی از همان جان‌بدربردگان از قتل‌عام‌ها و جنایاتی هستند، که شما خود ادعا می کنید که در "کارزار بین‌المللی ..." آنان را نماینده‌گی کرده و کمپین "کارزار" را به‌نام آنان پیش می‌برید. جای بسی تاسف است که شما به خود این اجازه را می‌دهید که قربانیان این جنایات و یا عزیزان آنان را با عاملان و آمران و آدم‌کش‌های آن قتل‌عام‌ها در یک صف قرار دهید!!؟؟؟؟
تمام نوشته های بخش "سیاست"

کنفرانس

 • آنتونیو گرامشی : حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های پرولتاریا داشته باشد. پس حزب پیشاهنگ سازماندهی شدۀ طبقۀ کارگر است.
 • آنتونیو گرامشی : اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم دست یافته است که برای یک پیروزی پایدارغیر قابل صرفنظر کردن است. 
 • وال استریت ژورنال : دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت نظر سازمان تجارت جهانی نیستند مشمول این تأثیرات خواهند بود.
 • هنریک گروسمن : 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال" در مورد مرز مطلق اقتصادی تکامل شیوه تولید سرمایه داری وفادار ماند؛ هرچند دلایل مشخصی را که او برای فروپاشی ارائه داده است، در حال حاضر باید اشتباه نامید.
 • فارین افیرز : درباره اوضاع جهانی 13- سرنگونی در تایلند
  قطب بندی سیاسی حاضر در تایلند هم مربوط به تکسین، و هم بدون ارتباط با او است. اوباعث تغییرات در تایلند نشد. بلکه او و حزبش با تشخیص تغییرات عظیم اقتصادی-اجتماعی، برروی آن سرمایه گذاری کردند، تغییراتی که رای دهندگان ده ها سال مشتاقانه درانتظارش بودند. دهقانان تازه شهرنشین شده قویأ از سیستم بیرحمانه آقا بالاسری پایتخت تایلند و ساکنانش، خسته شده بودند
 • جرمن فارین پالیسی : درباره اوضاع جهانی -12: حامیان سهامداران آلمانی در مقابل یونان
  سرمایه گذاران کوچک آلمانی بر علیه یونانی ها به دادگاه شکایت کردند و خواستار جبران خسارت از سوی دولت بحران زده ی یونان برای ضررهای ناشی از قطع پرداخت بدهی ها از بهار 2012 شدند. 
 • نوید پایور : درباره اوضاع جهانی -11: نگرانی الیت جهانی از پوپولیسم
    حال برای الیت مسلط اروپا سوال این است که چگونه خودش را با شرایط جدید منطبق کند. آیا بر روی احتمال قدرت گیری مجدد احزاب سنتی در انتخابات سراسری کشوری حساب کند؟ یا یک نمایش پوپولیستی قدرتمند  در انتخابات اروپا به ایجاد پانیک می انجامد که منجر به یک بررسی رادیکال از عمل کردهای اتحادیه اروپا و سیاست هایی مثل رفت وآمد آزاد در آن گردد.
 • جرمن فارین پالیسی : درباره اوضاع جهانی – 10: مدرنیزه کردن روسیه
  ناوالنی با سابقۀ ناسیونال شوونیستی که  قفقاز ها  را "سوسک" می نامد، در دشمنی و نفرت نسبت به همجنس گرایان معروف است، که البته این موضوعی است که در رسانه های آلمان  پنهان می شود، همان طور که ممارست ویتالی کلیچکو با شاخه فاشیستی اپوزیسیون اوکراین پنهان می شود
 • جرمن فارین پالیسی : دربارۀ اوضاع جهانی -9: مناطق درگیریهای آینده
  افزایش تسلیحات در نیروی دریایی چین و تغییرمسیر نیروهای مسلح ایالات متحده به‌طرف اقیانوس آرام نشان‌گر تقابلی است‌که ـ در بدترین حالت‌ـ می‌تواند به‌برخورد نظامی منجر گردد. در نتیجه، آلمان نیز به‌عنوان یکی از اعضای ناتو و شریک آمریکا در این تقابل درگیر خواهد بود. 
 • هنریک گروسمن : 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت اول)
  رزا لوکزامبورگ توضیح می دهد که ... برخلاف جوامع طبقاتی پیشین  این حاکمیت نه برمبنای نهادهای قانونی "حقوق مقرر شده"، بلکه بر نیروهای واقعی اقتصادی مبتنی است. در کل سیستم حقوقی ما هیچ فرمول قانونی برای حاکمیت طبقاتی فعلی یافت نمی شود. هیچ قانونی پرولتاریا را مجبور به تسلیم به یوغ سرمایه نمی کند. پرولتاریا به خاطر فقر، به خاطر در اختیار نداشتن وسایل تولید که از او نه توسط قانون، بلکه به خاطر تکامل اقتصادی سلب شده است، به…
تمام مطالب مربوط به کنفرانس

یادداشتهای روزانه

 • اطلاعیه در رابطه با پخش سرود سندیکا در یک مصاحبه با آقای اسانلو
  اطلاعیه زیر از طرف کارگاه هنر و ادبیات کارگری در رابطه با پخش سرود سندیکا در جریان مصاحبه ای از رادیو همبستگی با منصور اسانلو صادر شده است
 • اولین جهادی بلژیکی در سوریه کشته شد
  در سوریه یک مبارز مسلمان بلژیکی جان خود را از دست داد. به گزارش روزنامه بلژیکی Het Nieuwsblad روز شنبه، سن پیدگئون Sean Pidgeon که 23 سال داشت اولین مجاهد (جهادی) از بلژیک بود که در یک کشور عربی کشته…
 • قراردادهای انتزاعی در عرصه‌ی سیاست از هیچ هم بی‌ارزش‌تراند
  آقای بهروز ناصری از اعضای حزب کمونیست ایران یکی از یادداشت‌های من را که در مورد نگاه اخیرِ «حقوق بشری» منصور اسانلو به‌سیاست و سازمان‌یابی کارگری نوشته‌ام، مورد «نقد» قرار داده است. ایشان به نقد من از گرویدن اسانلو به…
 • به لطف شما بد نیستیم، آقای بکتاش
  آقای نادر بکتاش، تک تیر انداز خانوادۀ مقدس کمونیسم کارگری، مطلب ما دربارۀ چاوز را بهانۀ مناسبی دیده است و جویای حال ما شده است. پیشاپیش از اظهار محبتشان تشکر میکنم. اما یک چیز را نمی شود نادیده گذاشت.
 • سانسور در قرن بیست و یکم بوسیله سایتهای سیاسی
  مارکس زمانی که روند گذر از یک رادیکال نظری به یک رادیکال سیاسی  ---که از کارگرانی نظیر وایتلینگ پیراهن دوز آموخته بود ---  را طی کرده بود، در مورد سانسور سازمانهای سیاسی، دولتی و حکومتی چنین نوشت: "قوانینی که ملاک…
 • در جمع دوستان
  شمارۀ 1261 نشریۀ سکولار نو منتشر شد. نشریه ای از خیل انبوه نشریات بورژوازی اپوزیسیون. نه انتشار 1260 شمارۀ پیش از آن برای ما جالب توجه است و نه انتشار شماره های بعدی آن احتمالا توجه ما را جلب خواهد…
 • مهدی و ستار!؟
  مهدی هاشمی و ستار بهشتی، هردو، آزاد شدند. تفاوت فقط در این است که اولی (یعنی: مهدی، فرزند هاشمی رفسنجانی و یکی از بازوهای او در پشت پرده ی سیاست) با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد تا بندوبست…
 • زندانیان سیاسی بند 350 ستار بهشتی را به قتل رسانده اند!!!!
  شبح ستار بهشتی سران نظام فخیم جمهوری اسلامی را به هذیان گویی آشکار انداخته است. با هر اظهار نظری از جانب سردمداران جمهوری مستضعفان هم عمق رذالت، دروغ پردازی و وقاحت این نمایندگان نظام آسمانی بر زمین خاکی روشن‌تر می‌شود…
 • ملاحظاتی بر ایدئولوژی و قدرت در دولت کوبا
  در کوبا اگر دست پیرزنی را بگیری و از خیابان رد کنی، یا اگر برای همسایه مریضت گل ببری، یا به کودکی خواندن و نوشتن بیاموزی، یا یک کلیه‌ات را به یک بیمار کلیوی اهداء کنی، یا آشغال‌های خیابان را…
 • راز گشایی چهار افسانۀ رایج در بارۀ اسرائیل و غزه، آنچه لازم است که در مورد حملۀ نظامی اسرائیل بدانیم (قسمت دوم)
  با توجه به مدیای غرب، همۀ مبارزان فلسطینی، شبه نظامی های غیر مشروع هستند؛ در حالی که اسرائیل – به عنوان کشوری که مورد علاقۀ غرب است -  مجاز است، دولت حماس و مقامات نظامی  آن را مورد هدف قرار…

نظر

تمام نوشته ها در بخش "نظر"

از جنبش کارگری

 • باحث : حافظۀ کارگرِ سابقِ «کفش ملی»
  قرار است هفته ی بعد حقوق معوقۀ دو ماه را به ما بدهند، البته شاید. بعد از عید نوروز چند نفر از کارگران کارخانه ما را اخراج می کنند، البته این حتمی است چون ما متحد نیستم. کار و تولید…
 • پویان فرد : کنترل کارگری در کارخانۀ "ویومه" یونان
  کارگران کارخانه مصالح ساختمانی در "تسالونیکیِ" یونان، از سال 2011 از طرف کارفرمایانشان مرخص شده و از آن به بعد نیز حقوقی دریافت نکرده اند. کارگران در نتیجه یک جلسه عمومی تصمیم گرفتند که کارخانه را اشغال کرده، و کارخانه…
 • عباس فرد : اسانلو، گذر از سوءِ تفاهم، به‌سوی «تفاهم»!
  تریبونی‌که چپ‌های سابق و هم‌اکنون نیز موسوم به‌چپ و کمونیست به‌اسانلو می‌دهند و نیز هم‌دلی‌ِ جریان‌ها و کسانی با او ‌که سابقاً ... به‌جای هم‌دلیْ بیش‌تر به‌او فحش می‌دادند، اساساً به‌این واقعیت برمی‌گردد که اسانلو حرف‌هائی را می‌زند و امور…
 • عباس فرد : امضا برعلیه «دولت»، اما با کمک حکومتیان ضد«دولت»!!
  پرت کردن 400 امضا و مقایسه‌ی آن با 30 هزار امضا (به‌هرشکلی که واقع شده باشد) نشان‌هنده‌ی ارزش صرفاً کمی و ابزاری این امضاها در نبودِ حرمت انسانی، طبقاتی و سازمان‌گرانه‌ی آن‌هاست. اعتراض شخصی گیلانی‌نژاد و پارول این توهین انسانی…
 • عباس فرد : تکذیبیه اسانلو و نجوا‌های یک متکبر گوشه‌نشین!
  پس از این‌که منصور اسانلو در نقش «بزرگان» ظاهر شد و پیام نوروزانه فرستاد و به‌این نیز اشاره کرد که اعلام «رها تی ـ وی» و امیرحسین جهانشاهی در مورد عضویت او در جریان مافیائی موج سبز «سوءِ» تفاهم بوده…
تمام نوشته های "از جنبش کارگری"

مقالات

 • عباس فرد : بررسی دیالکتیکی حقیقت کمونیستی در «مکتبِ» کمونیسم کارگری
    نتیجه‌ی عملی این آیه از آیات منصوری این است ‌که «شاید بعضی موقع‌ها مجبور باشی» آدم‌ها را زجر بدهی؛ «شاید بعضی موقع‌ها مجبور باشی» آدم‌ها را زنده زنده بسوزانی [نادر بکتاش، غیر قابل چاپ]؛ ...«شاید بعضی موقع‌ها مجبور باشی» بین آدم‌ها (یعنی: ازجمله بین خودت و دیگری) فرق بگذاری و دیگری را فدای منافع خودت بکنی؛ «شاید بعضی موقع‌ها مجبور باشی» به‌دیگران که هیچ، بلکه به‌‌رفیق کنار دستت به‌واسطه‌ی منافع‌ات بی‌حرمتی کنی و درصورت لزوم و امکانْ او را…
 • بهمن شفیق : پس لرزه های اوکراین، درسهایی تاریخی، ورشکستگی چپ – 1: شهر و انقلاب شهری، رسانه
    ارزشها، ایده آلها و آرمانهای تا دیروز معتبر، امروز در هم می ریزند. آنچه تا دیروز کارآئی داشت، امروز دیگر پاسخگونیست. . اکنون انسانهائی جدید در حال زایش اند. با پرسشهائی نو، با پاسخهائی متفاوت، با ارزشهائی دگرگون شده. لیبرال دیروز امروز می تواند فاشیست باشد، چپ دیروز امروز پرو امپریالیست و مصرف کنندۀ ساده لوح دیروز امروز ناظر و نقاد نگران آینده. اوکراین اپی سنتروم زلزله ای شد که اکنون ارتعاشاتش تمام جهان را فرا گرفته است.
 • بهمن شفیق : نبرد اوکراین، ژئو پلیتیک متلاطم جهانی، امکان انقلاب اجتماعی؟ - قسمت پایانی
  نظمی که امروز اینچنین خدشه ناپذیر جلوه می کند، فردا چنین نخواهد بود. روند تحولاتی را که با اوکراین اکنون دیگر به گونه ای قطعی به نبردی جهانی بر سر تصاحب بازارها و تأمین هژمونی بدل شده است، هیچ کس نمی تواند با قطعیت پیش بینی کند. اکنون همه چیز در حال زیر و رو شدن است. از درهم شکستن روسیه در برابر فشار غرب، تا در هم شکستن کل نظام جهانی؛ از فروپاشیدن ناتو و شکاف در اروپا و…
 • بهمن شفیق : اسکار، فمینیسم، واگینالیسم – مرثیه ای بر 8 مارس
  این آوانگارد آن صف جهانی ای است که در همه جا نیز هم پیروان خود را شکل خواهد داد و هم محصولات متنوع خویش را تولید خواهد کرد. محصولاتی که تنوعشان نافی خویشاوندی شان نیست. پوسی رایوت در روسیه و فمن در اوکراین و حزب کمونیست کارگری در ایران و .... همه اینها ضد سرمایه داری هم هستند، لازم شد به مارکس هم آویزان می شوند، اما آن ضد سرمایه داری و آن اطوار با مارکس دکوراسیون ماجراست.
 • بهمن شفیق : نبرد اوکراین، ژئو پلیتیک متلاطم جهانی، امکان انقلاب اجتماعی؟ - قسمت سوم
  تا همینجا نشانه های متعددی از تغییراتی در بلوک بندی تاکنونی آشکار شده است که به زلزله ای در مناسبات جهانی شباهت دارند. صحبت از شکاف در ناتو و حتی صحبت از جدائی آلمان از غرب اکنون چیز غریبی نیست. خطوط تشکیل دو بلوک در درون ناتو تا هم اکنون نیز آشکار شده است. در یک سو آمریکا و انگلستان و در سوی دیگر آلمان و اسپانیا و ایتالیا و فرانسه ای که به آمریکا چشمک می زند و با…
 • بهمن شفیق : نبرد اوکراین، ژئو پلیتیک متلاطم جهانی، امکان انقلاب اجتماعی؟ - قسمت دوم
  این همان الگوی شناخته شده ای است که توسط پدرخوانده های دمکراسی در سوریه و جاهای دیگر هم به کار گرفته می شود. از القاعده و نئونازی ها و سلفی ها می توان و باید در مبارزه بر علیه رقبا استفاده کرد. اما همانطور که نمی توان تحولات سوریه را با عزیمت از نقش سلفی ها و داعش و القاعده توضیح داد، حوادث اوکراین را نیز نمی توان به نقش فاشیستها خلاصه نمود. کمترین خطر چنین نحوۀ برخوردی این است…
 • رد کریتیک، ن. رودن : نیویورک تایمز و کمونیسم آقای ژیژک
  کل نوشته های ژیژک در باب کمونیسم راهبردی است برای ارائه ی انقلاب سوسیالیستی به مثابه ایده آلِ افلاطونیِ "تحقق ناپذیر"، و سرزنشِ هر آن کسی در چپ که اعتقادی غیر از این دارد. موعظه های او تئوری کمونیستی را مرجح بر ماتریالیسم، به ایده آلیسمِ نظری بدل می سازد، تا آن را به سان مذهب برای طبقات حاکم مطبوع نماید
 • بهمن شفیق : نبرد اوکراین، ژئو پلیتیک متلاطم جهانی، امکان انقلاب اجتماعی؟ - قسمت اول
  حال اتحادیۀ کارگران آنارکو سندیکالیست مدعی است که فاشیستها نیروئی نیستند و غرب اوکراین هم در دست همان "خلق"ی است که تیاهنیبوک به دنبال برقراری حاکمیت آن است. فقط این پرسش باقی می ماند که سر این "اتحادیۀ کارگران آنارکو سندیکالیست" در کدام آخور است؟ در آخور خانۀ دمکراسی آمریکا یا در توبرۀ بنیاد آدناوئر حزب دمکرات مسیحی آلمان؟
 • بهمن شفیق : این نمی تواند پایان کار باشد - نامه ای به کورش مدرسی
  میان سامورائی ها رسم بود که پس از شکست با هاراکیری خودکشی می کردند تا شرافت سامورائی را حفظ کنند. کمونیستها سامورائی نیستند. آنها با شمشیر نمی جنگند. بیان حقایق شمشیر آنهاست. آنها در شمشیر کشی شهامت خود را نشان نمی دهند، در بیان حقایق است که شهامتشان عیان می شود. مگر نه این که آنها عار دارند مقاصد خود را پنهان کنند؟ 
 • بهمن شفیق : لق لقه های آنتی کمونیستی چپ پست مدرن - چگونه ژیژک چامسکی را لو می دهد؟
  این ژیژک است. چپ است، "مارکسیست" است، مدح انقلابیگری لنین را هم می گوید، منتقد فرهنگ است، طرفدار سرسخت "فرهنگ اروپائی" هم هست، در مقابل اروپائیان به دفاع از هالیوود می پردازد و در مقابل سودانی ها و زیمبابوه ای ها و لیبیائی ها به دفاع از اروپا (ببخشید: "فرهنگ اروپا!!"). علیه نظم مسلط است، در عین حال مدافع آن هم هست. سیستم ژیژک سیستم شرکتهای تجاری دوران گلوبالیزاسیون است که کارشان تجارت مثلا قهوه است، اما شورت و پیراهن…
تمام مقالات

به روایت تصویر

Go to top